Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Kultuuripärandi tutvustamine
MEEDE: Leader rahvusvahel. projekt
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: kultuuripärand
Märksõnad: rahvusvaheline koostöö, noored, käsitöö
Projekti algus: 2008
Kohalik tegevusgrupp: Järva Arengu Partnerid
TOETUSE SAAJA: Järva Arengu Partnerid
Veebileht: http://www.jap.org.ee/
Toetuse summa: 5 970 EUR
Projekti taust: Projekti koostöö partnerid on Järva Arengu Partnerid Eestist, kaks Leader tegevusgruppi Tsehhist - Sdruženi SPLAV o.s. ja Nad Orlici, o.p.s. ning Slovakki tegevusgrupp Mas Oko o.z. Koostööprojekti juhtpartneriks on Tsehhi tegevusgrupp Sdruženi SPLAV o.s.
Projekti eesmärgid: Kultuuripärandi säilitamine ja eksponeerimine on oluline teema nii Eestis kui ka Tsehhis. Projekti eesmärgiks on saada traditsioonilist rahvakultuuri ja selle temaatilist kasutamist puudutavaid asjakohaseid teadmisi ja kogemusi partnerorganisatsioonidelt, vastastikku õppida ja õpetada ning jagada kogemusi käsitööoskuste ja noorte fotograafia teemal.
Peamised tegevused: Projektil on 4 etappi - hariduslik, informatiivne, praktiline ja edendav kusjuures kõik tegevused järgnevad üksteisele.

2010.a kevadel külastas Järva Arengu Partnerite tegevuspiirkonda Tsehhi partnerite grupp ning 2011.a suvel osalesid meie noored fotograafid vabatahtlikul tööl Tsehhis. Suvisele reisile olid kaasatud ka käsitöömeistrid, kes said tutvuda kohaliku käsitöö eripäraga.
Projekti tulemused: Koostööprojekti läbi aktiviseerus Järva Arengu Partnerite tegevuspiirkonna noorte fotograafialane tegevus, käivitus mitmeid temaatilisi projekte ning 2012.a on plaanitud tegevuste laiendamine selles valdkonnas. Ka kohalikud käsitöömeistrid said Tsehhist hulga ideid, mida jätkuprojektis on plaanis ellu viia.
Lisainformatsioon projekti kohta: - väljavõte projekti kohta trükisest "Leaderi EDU. Eesti Leader 2007-2010" (lk 60) - http://www.maainfo.ee/data/Maaeluvirgustik/Leader_EDU_2010_web/hi-res/Leader_2010_web_60.JPG

- "Järva Arengu Partnerid Tsehhis" Malle Rooba, Järva Arengu Partnerite juhatuse esimehe ettekanne rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistavatest tegevustest maaeluvõrgustiku seminaril "Koostööprojektide ettevalmistus, erinevad kultuurid ja tavad" 03.12.2009 Eivere mõisas, Järvamaa. Link ettekandele http://www.maainfo.ee/data/Maaeluvirgustik/2009_maaeluvorgustiku_uritused/2009.03.12_valiskoostoo_seminar/Tsehhi_JAP.pdf

- Euroopa maaelu arengu võrgustiku (EN RD) projektinäidete juuli 2011 kogumikus rahvusvahelise kostööprojekti näide "TšEHHI, EESTI ja SLOVAKKIA: Uued tegevusgrupid vahetavad pärandkultuuri kogemusi" (lk 18 - 19) http://www.maainfo.ee/public/files/Trykis_projektinaited_3_Leader.pdf
Kontaktisik: Silva Anspal
Maakond: Järvamaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-11-29

« Tagasi