Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Lihaühistu PYHL - tootjarühma arendamine
MEEDE: 1.9
Meetme nimi: Tootjarühmade loomine ja arendamine
Valdkond: ühistegevus/ koostöö
Märksõnad: tootjaorganisatsioon, ühistegevus, seakasvatus
Projekti algus: 2010
TOETUSE SAAJA: Lihaühistu PYHL
Toetuse summa: 80 000 EUR (2010); 68 925 EUR (2011)
Projekti taust: Projekti idee oli arendada seakasvatusettevõtjate seas välja hästi toimiv koostöö- ja partnerlussuhe. Eesmärk oli leida ühistegevuse kaudu ühised partnerid, kellele saaks ühiselt realiseerida oma liikmete toodangut.

Projekti vajadus tulenes sellest, et ühiselt tegutsedes on võimalik kaubelda soodsamaid müügitingimusi partneritelt.
Projekti eesmärgid: Lihaühistu kui tunnustatud tootjarühma arendamine.
Peamised tegevused: Projekti käigus selgitati välja liikmete ühised eesmärgid. Leiti sobiv koordinaator, kes pidevalt tegeleb liikmete toodangu realiseerimise või töötlemisega. Leiti sobivad partnerid, kuhu saab stabiilselt turustada oma toodangut ning samuti, kes oleks hinna, maksetingimuste ja transpordi osas konkurentsivõimelised.
Projekti tulemused: Projekti peamiseks saavutuseks võib lugeda, et ühistegevuse tulemusena on lihtsam leida lojaalsemaid partnereid, kuna meie toodangu kogused on suuremad ning riskid on rohkem hajutatud.

Teiseks kaudseks tulemuseks on see, et seakasvatajad püüdlevad enam korraliku toodangu kvaliteedi poole, mis kaudselt aitab areneda ka riiklikul sigade aretusprogrammil. Eesti sealiha kvaliteeti hinnatakse väga heaks.

Projekt aitas läbi ühistegevuse tagada ka seakasvatuse stabiilsust Eestis.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Projekti käigus kujunes ühistust tugev ja jätkusuutlik ühistu. Kujundati välja põllumajandustootjate seas nn harjumus ühiselt turustada ning suurenes lojaalsus üksteise suhtes.

Kaudselt oli eesmärk agiteerida seakasvatajaid ühinema ja tõstma ühistegevuse aktiivsust samade eesmärkide nimel. Kuna seni oli paljuski sealiha ühisturustamisega tegeldud vähe, iga ettevõtja võitles enda eest ja sisuliselt oldi turul üksteisele konkurendid. Tänu antud projektile saadi koostööpartneriteks.
Lisainformatsioon projekti kohta: November 2012 - Artikkel trükises "Märka uuenduslikku põllumajandust" lk 6-7 - http://www.maainfo.ee/public/files/TRYKIS-VEEBILE-Marka_uuenduslikku-pollumajandust.pdf

12.november 2012 - konkursi "Märka uuenduslikku põllumajandust" ühistegevuse kategooria nominent, vt artikkel http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=2747&page=3265&action=article&
Kontaktisik: Aivar Juhkov, juhatuse liige
Maakond: Tartumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2012-11-28

« Tagasi