Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Robot-lauda ehitamine
MEEDE: 1.4.2
Meetme nimi: investeeringud loomakasvatusehitistesse
Valdkond: põllumajandus
Projekti algus: 2009
Kohalik tegevusgrupp: Partnerid
TOETUSE SAAJA: OÜ Vaeküla Suurtalu
Toetuse summa: 493 387 EUR
Projekti taust: Vajadus tekkis seoses tööjõu kasutamisega ning vanade lautade rekonstrueerimisega. Tööjõudu oli 17, seoses uue lauda ehitamisega töötajaid 11. Kui ei oleks ehitatud uut lauta, oleks töötajad jäänud tööta, sest 4 vana lauta ei vastanud nõuetele ning ei oleks taganud ettevõtte jätkusuutlikku tegutsemist.

Uue lauda ehitamisega sooviti kasutada ka uut tehnoloogiat, mis aastal 2010 oli tõeline innovatsioon.
Projekti eesmärgid: Viia veisekasvatus vastavusse nõuetega ning jätkata piimatootmisega.
Peamised tegevused: Ehitati uuel tehnoloogial põhinev robot-laut:
Paigaldati söödarobot JOMBO, paigaldati 4 lüpsirobotit ASTREA, ehitati ventilatsioonisüsteem (hoiab aastaringselt 4-8 kraadi temperatuuri), lauta paigaldati restpõrandad koos elektrilise skreeper resti puhastusega (sõnnik langeb resti alla), loomade liikumiseks kohtadele on koha ajam.

Alternatiiviks elektrile, on laudas diiselgeneraator, mis tagab 24-tunnise robot-lüpsi ka elektri katkestuse puhul.
Projekti tulemused: Suurenes loomade arv ning piima väljamüügi kogus ja -toodang suurenes 10%. Robotlaut tõstab palju loomade heaolu, millest sõltub piimakvaliteet ja -toodang (loomal on võimalik tühjendada udarat vastavalt vajadusele 24 tunni vältel).

Säilib ühtlane pidev temperatuur, loomad on tänu paigaldatud restidele puhtamad.
Säilinud kaks vana lauta (noorkarja ja lüpsilehmade ette kasvatamiseks), mis on ühendatud uue laudaga koridoridega – on tekkinud lauda kompleksehitis.

Tänu piimatoodangu ja piimakvaliteedi paranemisele on võimalik ühistegevusena kahe teise osaühinguga tarnida toorpiima Põhjakeskuses asuvasse toorpiima automaati. Seega lühendatud on tee tootmisest tarbijani ning esmakordselt on tarbijal võimalik osta naturaalset pastöriseerimata piima.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Lauda juures peab olema oma puurkaev, et tagada pidev veekasutus. Sellest sõltub piimatoodang, kuna 1 lehm vajab 70 l vett, et piimatoodang ei kõiguks.

Kui poleks robotlauda ehitamiseks toetust saanud, siis oleks piimatootmise lõpetanud.
Lisainformatsioon projekti kohta: November 2012 - Lugu trükises "Märka uuenduslikku põllumajandust" lk 20-21 - http://www.maainfo.ee/public/files/TRYKIS-VEEBILE-Marka_uuenduslikku-pollumajandust.pdf
Kontaktisik: Arvi Aleste
Maakond: Lääne-Virumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2012-12-05

« Tagasi