Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Maidla Sillaotsa talu arendamine
MEEDE: 1.4.1
Meetme nimi: Investeeringud mikropõllumajanduse arendamiseks
Valdkond: põllumajandus
Projekti algus: 2008
TOETUSE SAAJA: Maidla Sillaotsa talu
Veebileht: http://www.sillaotsa.ee/
Toetuse summa: 21 251 eurot
Projekti taust: Suurema osa aastast tegeletakse teraviljakasvatuse ja müügiga suurematele kokkuostjatele ja kohalikele talumeestele. Olulise lisasissetuleku annab teraviljasõelte müümine ja sorteeride remontimine eesti põllumeestele. Lisaks selle osutatakse teenust teravilja ja muude kultuuride sorteerimiseks.
Projekti eesmärgid: Investeering muudab ettevõttes teraviljakasvatuse tehnoloogiat (tõuseb tööjõudlus, sest varem soetatud masinad nõuavad suuremat võimsust).

Hoitakse kokku kulutusi sisendite (kütus, remondimaterjalid) ostmisel.
Peamised tegevused: Maidla Sillaotsa Talule traktori ostmine olemasoleva teraviljakasvatustehnoloogia paremaks ärakasutamiseks.
Projekti tulemused: Investeering oli jätkuks SAPARD programmi kaudu tehtud investeeringule (kuivati kompleks) teraviljakasvatuses.

Tehnoloogilises skeemis võimaldas antud investeering kiiremini läbi viia põllutööd (eriti halbade ilmastikutingimuste puhul), paranes põllutööde kvaliteet, saadava toodangu kvaliteet ja koos sellega ka sissetulek.

Investeeringute tulemusena on suurenenud tootlikus, on vähenenud kulud, eriti energeetiliste ressursside vähenemise osas. On vähenenud riskimoment, sest kogu tegevuse põllul saab läbi viia tööde optimaalsel ajal ja kiiresti. On paranenud tööde kvaliteet ja töökultuur, mis on mõju avaldanud ka piirkonna teistele põllumajandustootjatele.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Vaatamata probleemidele põllumajanduslikus ettevõtluses on tootja jätkuvalt positiivse ellusuhtumisega ja lisaks oma ettevõtlusele on aktiivne osavõtja kogu antud piirkonna (Saue vald, Maidla küla) edasiarendamisel. On piirkonna arvestatav põllumajandustootja.
Lisainformatsioon projekti kohta: Projekt esitati 2012.a MAK projektinäidete konkursile "Märka uuenduslikku põllumajandust" uuenduslikkuse kategoorias
Kontaktisik: Aavo Mitt
Maakond: Harjumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2013-03-27

« Tagasi