Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Läänemaa noorte muusikute koolituslaager BÄNDKÄMP
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: noored
Märksõnad: kultuur
Projekti algus: 2009
Kohalik tegevusgrupp: Kodukant Läänemaa
TOETUSE SAAJA: MTÜ Unistuste Vabrik
Veebileht: http://www.unistustevabrik.ee/
Toetuse summa: 8 449 EUR (2009.a), 9 625 EUR (2010.a)
Projekti taust: Läänemaa noorte muusikute koolituslaager ja kontsert Lihulas sai Leader meetme toel alguse 2009.a ning jätkus ka 2010.a ning kavas on jätkata ka 2011.a suvel. Igal korral on kirjutatud uus Leader-projekt, mida on võrreldes eelmise korraga täiendatud ja edasi arendatud. Projekti raames toimuv laager kestab neli päeva.
Projekti eesmärgid: Projekti eesmärk on pakkuda noortele võimalust tutvuda, osaleda, luua ja kogeda. Läbi muusikalise loovlaagri ühendada ja võrgustada noored ning sidestada nad kodukoha identiteediga. Projekt kutsuti ellu soovist pakkuda noortele midagi, mis oleks nende huvidest lähtuv ning annaks tõuke edasiseks loominguliseks arenguks. Idee sündis soovist pakkuda muusikahuvilistele noortele midagi uudset ja sütitavat, võimalust kehastuda muusikuks, pilli mängida, bändi teha ja siis laval publikule esineda.
Peamised tegevused: 4- päevalise Läänemaa noorte muusikute koolituslaagri ja kontserdi Lihulas ettevalmistamine ning läbiviimine.
Projekti tulemused: Korraldati Läänemaa noorte muusikahuviliste loovuslaager Bändkämp 2009.a ja 2010.a. 2009.a oli osalejaid ca 45 ning 2010.a 50, kellele pakuti muusikaalaseid teadmisi omaala professionaalidelt, uusi kogemusi ja loomulikult sõprussidemeid. Toimusid õpitoad ning kohtumised muusikute ja esinejatega, kes rääkisid bändi ning muusika tegemise tagamaadest, valikutest, võimalustest, loomingust, kontsertidest, jne. Kuulati teiste kogemusi ja anti näpunäiteid ning innustati astuma oma esimest sammu muusiku tundmatusse ja põnevasse maailma.
Noored moodustasid omavahel bände ning said ülesandeks luua uus laul originaal sõnade ja muusikaga. Protsessi jälgisid ja juhendasid korraldajad. Mõlema laagri kolmanda päeva õhtul toimus suur vabaõhukontsert, kus vast loodud bändid oma uute lugudega ülesse astusid.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Jätkutegevusena toimus Läänemaa Noortebändide Festival – Bändkämp Live 2010, 26.märtsil 2010 Lihula kultuurimajas. Laval 10 noortebändi ning lisaks külalisesinejad.

Laagri ja Festivaliga on loodud noortele muusikasõpradele kevadine ja suvine lemmiküritus, mis on kogunud populaarsust üle maakonna. Seda oodatakse ja selleks valmistutakse. Juurde on tekkinud uusi bände või ajutisi projekte, bändide tase on tõusnud ning julgetakse rohkem eksperimenteerida. Noorte seast on tekkinud aktiivseid vabatahtlikke ja kaasaaitajaid, kellele juba täna saab anda uute ürituste korraldamisega seoses aina vastutusrikkamaid ülesandeid.
Lisainformatsioon projekti kohta: PARIM NOORTEPROJEKT konkursil "Märka Leaderit 2011", lugu trükises "Märka Leaderit" - "Kolme päevaga Superstaariks", http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1710&page=3452&action=article&

Artikkel, 30.07.2009 - Noored kogunevad Lihulasse muusikalaagrisse: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2982

Esitlus konverentsil INNOESTONIA, 12.-13.11.2009 - http://www.maainfo.ee/data/Maaeluvirgustik/2009_maaeluvorgustiku_uritused/2009.11.12.-13_INNIESTONIA2009/ETTEKANDED_13112009/2009.11.12_INNOESTONIA2009_Kodukant_Laanemaa_I_osa.pdf
Kontaktisik: Indrek Tammoja
Maakond: Läänemaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2010-05-28

« Tagasi