Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Lüpsirobotite ostmine ja paigaldamine
MEEDE: 1.4.2
Meetme nimi: Investeeringud loomakasvatusehistesse
Valdkond: põllumajandus
Märksõnad: innovatsioon, piimatootmine
Projekti algus: 2008
TOETUSE SAAJA: Aravete Agro OÜ
Veebileht: http://www.araveteagro.ee
Toetuse summa: 6 208 223 EEK (396 778 EUR)
Projekti taust: OÜ-l Aravete Agro on ca 1800 pealine piimakari aastatoodanguga 8200 kg, robotlaudas on aastane piimatoodang lehma kohta kuni 10 000 kg. Iga päev toodetakse ca 35 tonni piima. Lisaks piimakarjale on ettevõttel ka 2000 noorlooma.

Lisaks piimakarjale haritakse ka põllumaad ning kasvatatakse teravilja. Maad haritakse 4500 ha, millest omandis on 2000 ha. Teravilja saagikus on 4–5 t/ha.

Ettevõtte eesmärgiks on tootmise kaasajastamine:
- valmis uus robotlüpsilaut, mis mahutab 580 lehma;
- kasutatakse selekteeritud spermat, mille tulemusena 90% sündivatest vasikatest on lehmvasikad;
- tegemist tõukarjaga, mille tiineid mullikaid müüakse väljaspoole Eestit - Saksamaale, Hispaaniasse, Rumeeniasse, Maltale, Türki.
Tööd annab ettevõte ligi 100 inimesele.
Projekti eesmärgid: Projekti eesmärgiks on tootmise kaasajastamise ja toorpiima kvaliteedi tõstmine.
Peamised tegevused: Loomakasvatusehitise paikse tehnoloogilise seadme paigaldamine - farmiseadmed: Lüpsirobotid Astronaut A3 - 8 tk; piimajahutus TANK "LELY NAUTILUS"; buffertank
Projekti tulemused: Valmis Ida-Euroopa nüüdisaegseima tehnoloogigiaga laut. Piimatoodang suurenes üle 1000 kg aastas lehma kohta. Vabapidamisega laudas on loodud loomadele head elutingimused – iga lehm saab vastavalt oma laktatsioonile ja piimatoodangule jõusööta, arvuti reguleerib välistemperatuuri järgi lauda sisetemperatuuri, laudas asuvad ventilaatorid on müravabad, ka valgus on reguleeritud arvutiga. Roboti juurde lüpsile läheb lehm endale sobival ajal, keskmiselt 2,5 koda ööpäevas. Lüpsirobotil on oma labor, mis määrab looma kaalu, kehatemperatuuri ja teeb piima analüüsi. Kogu lauda kohta on üks töötaja, kes saab kõike toimuvat jälgida ka arvutiekraanilt.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Aravete Agro juhatuse esimees Leonid Linkov peab robotlüpsi järgmiseks loomulikuks sammuks piima tootmises.
Lisainformatsioon projekti kohta: Artikkel ajalehes "Järva Teataja", 13.11.2008 "Aravetel lüpsavad lehmi Astronaudid" - http://www.jt.ee/141108/esileht/20010490.php
Kontaktisik: Leonid Linkov, juhatuse esimees
Maakond: Järvamaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2010-08-27

« Tagasi