Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Saaremaa vill lõngaks
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: ühistegevus/ koostöö
Märksõnad: kultuuripärand; käsitöö
Projekti algus: 2010
Kohalik tegevusgrupp: Saarte Koostöökogu
TOETUSE SAAJA: OÜ Saare Rätsep
Toetuse summa: 114 631 EUR/ 1 793 581 EEK
Projekti taust: Lambakasvatus on oluline osa Saaremaa kultuuripärandist. Saaremaal on üle 11 000 lamba, kuid paraku on hääbumas teadmised ja oskused villa töötlemisest ning traditsioonilistest käsitöövõtetest.
Projekti eesmärgid: Projekti eesmärk on kohaliku villa pesemine ja töötlemine lõngaks kaasaegsete masinate ja seadmetega.

Jätkuprojekti (projekt, mille taotlejaks on MTÜ Saaremaa Vill) eesmärk on ressursi maksimaalne ärakasutamine, mis tekitab vajaduse ka tootearenduse järele, et leida valmistoodete näol rakendust Saaremaal hetkel kasvatavate lammaste villale.
Peamised tegevused: Projekti raames on kavas villatööstuse väljaehitamine ja seadmete soetamine ning tootearendus (MTÜ Saaremaa Vill projekt). Villatööstuse ehitamine ning tootearenduskeskuse loomine (MTÜ Saaremaa Vill projekt) on vormiliselt erinevad projektid ja taotlused, mis sisult on ühinenud ühe eesmärgi täitmiseks.
Projekti tulemused: Projekti tulemustena oodatakse eelkõige lambakasvatuse tulukuse tõusu, tootevaliku laienemist ning seeläbi positiivset mõju turismile, kaubandusele ja kogukonnale.
Lisainformatsioon projekti kohta: Artikkel 6.07.2011 ajalehes Meie Maa "Lõu villatöötlemistsehhi maja sai katuse alla" - http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1679&page=3265&action=article&

Väljavõte projektide kohta Leader suveseminari bukletist - http://www.maainfo.ee/public/files/2010.07.21_Leader_suveseminar_Saarema_vill_info_bukletist.pdf
Kontaktisik: Tuuli Kotka
Maakond: Saaremaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2010-09-28

« Tagasi