Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Kogukonna infokeskus - toimiv koduleht
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: küla areng
Märksõnad: internet, noored
Projekti algus: 2009
Kohalik tegevusgrupp: Virumaa Koostöökogu
TOETUSE SAAJA: MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus
Veebileht: http://www.iise.ee
Toetuse summa: 4 721 EUR
Projekti taust: Kodulehe ülesehituse kandev idee ja mõtted on kogunenud pikema aja jooksul läbi kogemuste, igapäevaste küsimuste, vajaduste, infopuuduse, olulisest sündmusest ilma jäämise, heade eeskujude jms. Info puudumine või selle leidmise keerukus on olnud tõukejõuks.
Projekti eesmärgid: Muuta piirkond atraktiivsemaks elu-ja puhkekeskkonnaks, et meelitada elama uusi elanikke ja noori.
Peamised tegevused: Projekti raames on kavas kodulehe arenduse ja reklaamesemete valmistamisega seotud tegevused nagu kujundamine, programmeerimine, sisu koostamine. Kodulehte tutvustavate poekottide ja reklaamkleebiste ostmine.
Projekti tulemused: Projekti tulemusena peaks valmima veebileht, kus saavad leida vajalikku infot
need noored pered, kes piirkonda alles kolivad, aga ka kohapealsed inimesed.
Lisainformatsioon projekti kohta: Väljavõte projekti kohta Leader suveseminari bukletist, juuli 2010 - http://www.maainfo.ee/public/files/2010.07.21_Ledaer_suveseminar_naide_kogukonda_yhendav_veebileht_info_bukletist.pdf

Purtse Jõe Arenduskeskus Facebookis - http://www.facebook.com/group.php?gid=101012323289385&v=wall
Kontaktisik: Laila Meister
Maakond: Ida-Virumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2010-10-05

« Tagasi