MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Pühajõe küla küttepuu inventari soetamine
Meede: LEADER
Valdkond: Kogukonna teenus
Märksõnad: Bioenergia; Arukas küla
Projekti lõpp: 2018
Kohalik tegevusgrupp: Kirderanniku Koostöökogu
Toetuse saaja: Pühajõe Tegijate Selts
Veebileht: http://puhajoe.weebly.com/
Toetuse summa: 21 219 eurot
Projekti tegevused: Projekti eesmärgiks oli kaasajastada elanike
küttepuude varumise tehnoloogiat, aidata kaasa
kohaliku ja taastuva energialiigi – puidu –
kasutamisele, vähendada inimressursi osakaalu
küttematerjali varumisel
Lisainfo: Projekti tutvustus LEADER 2019 suveseminaril Toilas - https://maainfo.ee/index.php?id=6406&page=3339&
Maakond: Ida-Virumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-02-06
Viimati muudetud: 2020-02-06

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020