EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo KONKURSID Maainfo MÄRKA LEADERit 2.0 Maainfo MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2024
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
KESKKOND JA KESTLIKKUS
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

   

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Kohalik toit kättesaadavaks
Meede: LEADER
Valdkond: Koostöö ja kaasamine
Märksõnad: kohalik toit, piirkonna areng
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Kodukant Läänemaa, Pärnu Lahe Partnerluskogu
Toetuse saaja: MTÜ Kodukant Läänemaa, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Pärnu linn
Veebileht: https://www.laanemaatoit.ee/
Toetuse summa: 18720
Projekti kirjeldus: Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas oli 2017 aasta seisuga 430 teavitatud või tunnustatud
toidukäitlejat. Oma ettevõtete arendamiseks ja piirkonna eripära esiletoomiseks vajasid
väikeettevõtted tuge ja võrgustumist. Ettevõtete omavaheline koostöö oli puudulik ja lünklik,
paljude väikeettevõtete teadmised ja oskused tootearendamises, turunduses, müügis jne olid
kesised. Läänemaal on arvukalt mahetootjaid, kuid toote kõrge kvaliteet ei taganud sellele
stabiilset turgu, kuna kohaliku toidu alane avalik teadlikkus oli madal.
Projekti tulemusena on piirkonnas oluliselt paranenud ettevõtjatevaheline koostöö, toimivad
võrgustikud, ettevõtjate oskused ja teadmised on täienenud ning on leitud uusi lahendusi kohaliku
toidu jõudmisel tarbijani piirkonnas. Samuti on paranenud piirkonna konkurentsivõime
valdkonnas.
Tänu toimivale koostööle ja tugevatele võrgustikele on projekti saavutatud mõju sihtgrupile
pikaajaline. Projektist väljakasvanud koostööprojektid toetavad võrgustiku tegevusi ka edaspidi.
Projekti tegevused (eriti Läänemaa toidunädal) on toonud piirkonnale, kui toidusihtkohale rohkem
tähelepanu – tõstnud seeläbi piirkonna konkurentsivõimet ning mainet nii kohalike kui turistide
silmis.
Projekti tegevused: 1. Loodi Läänemaa kohalikku toitu tutvustav veebilahendus www.laanemaatoit.
2. Viidi läbi 10 õpituba Läänemaa kohalikele tootjatele, toitlustusettevõtjatele ja kokkadele.
3. Arendati kohaliku toidu võrgustikku – loodi tootjate, toitlustusettevõtjate ja toidukultuuri
arendajate (sh koolitajad ja õppejõud) võrgustikud (nimistud, meililistid, sotsiaalmeedia
grupid jmt).
4. Toimusid õppereisid projekti piirkonnas, aga ka mujal Eestis – rõhuasetuseks oskus- ja
teabevahetus, inspiratsiooni ja motivatsiooni kogumine ning kontaktide loomine.
5. Toimus õppereis Itaaliasse, Calabria piirkonda eesmärgiga omandada uusi oskusi ja
teadmisi ning arendada rahvusvahelist koostööd toitlustusettevõtjate ning tootjate vahel.
6. 2018. aasta novembris toimus esimene Läänemaa toidunädal, kus rõhuasetus oli kohaliku
toidu tutvustamisel nii toitlustusettevõtjale kui lõpptarbijale. Toidunädala suurimaks
kasuteguriks oli kohalike toidutootjate tutvustamine toitlustusettevõte-tele ning seeläbi
kohaliku tooraine suurem osakaal roogade valmistamisel ka väljaspool toidunädala
toimumist. Toidunädal pani aluse mitmele kestma jäänud koostööle tootjate ja
toidupakkujate vahel. Toidunädalal pakuti kohvikutes-restoranides erimenüüsid, toimus
arvukalt töötubasid ja eriüritusi, kus rõhk oli Läänemaa kohalikul toorainel. Lääne
Toidunädal toimus teist korda 2019. aasta novembris.
7. Läänemaa tootjad ja toitlustusettevõtjad osalesid ühiselt messidel ja teistel avalikel
üritustel. 2018. ja 2019. aastal töötas Valge Daami päevadel edukalt Kohaliku toidu hoov,
kus panid seljad kokku mitmed kohalikud ettevõtjad, et pakkuda külastajatele mahedat ja
maitsvat kohalikku toitu. Ettevõtjad esindasid Läänemaad ka näiteks Tourestil, üleriiklikul
turismikonverentsil ning tutvustasid oma tooteid Kohaliku toidu päeval – kontaktmessil
Altmõisas.
Projekti tulemused: Projekt „Kohalik toit kättesaadavaks“ sobitub kahte kategooriasse. Kategooriasse Koostöö ja
kaasamine, sest kogu projekti ülesehitus on loodud selliselt, et projekti tegevuste
ettevalmistamisse ja elluviimisse on alati kaasatud oma ala asjatundjaid, tehtud koostööd
erinevate ettevõtjate, ühingute, asutuste ja kohalike omavalitsustega. Samuti on projekti käigus
kaasatud piirkonna elanikke sisendi saamiseks. Projekti tegevused on andnud tõuke uute
valdkonnasiseste koostööde tekkeks.
Piirkonna arengu kategooriasse sobitub projekt põhjusel, et tänu projekti tegevustele on oluliselt
tõusnud kohaliku tooraine kasutamine ja nõudlus selle järele. Kohalik toit on üha populaarsem nii
toidupakkuja kui lõpptarbija silmis. Projekti tegevused, mis olid suunatud koostöö arendamisele,
on olnud aluseks uutele algatustele, tõstnud väikeettevõtjate aktiivsust (nt Läänemaa O.T.T.
talupoe avamine) ning toonud positiivset tähelepanu piirkonnale tervikuna.

Projekti suurimaks plussiks võib lugeda selle loomulikku jätkusuutlikkust. Projekti raames
toimunud õppereisid ja loodud kontaktid on olnud mitmetele ettevõtjatele suureks motivaatoriks,
et oma ettevõtet arendada. Koolitustel, õppereisidel ja messidel osalenud ettevõtjate teadmised
on laienenud ning omandatud teadmisi ning oskusi on üle toodud ka oma ettevõtte arendamisse.
Kohalikel tootjatel on paranenud võimalused oma toodete pakkumiseks ning toitlustusettevõtjad
pakkuvad varasemast enam kohalikust toorainest toitusid.
Tänu projekti raames toimunud avalikkusele suunatud üritustele on kohalik toit piirkonnas
väärtustatud, selle töötlemine ja tootevalik ning kasutamine on laienenud.
Projekti koostöö ja kaasamise meetod on andnud tugeva tõuke piirkonna arengusse aktiivsemate
ettevõtjate, konkurentsivõimelisema toiduvaldkonna ning teadlikuma piirkonna elanikkonna näol.

Tähtis osa projekti õnnestumisel oli eduka koostöö saavutamine ja tugeva võrgustiku loomine.
Selles mängis suurt rolli kaasatavate (sihtgrupi) motiveerimine ja innustamine. Oluliseks sai ühise
visiooni loomine ja selle nimel tegutsemine. Valdkonna arendamisel on esmatähtis kaasata
sihtrühma, kelle heaolu soovitakse parandada, koostöö tekkeks tuleb luua sobivad tingimused ja
mõtestada eesmärk. Läänemaa toidunädal oli parim võimalus tuua kokku omavahel tootjad ja
toidupakkujad, kus neil oli võimalik luua ametialaseid suhteid. Samuti töötas Toidunädal väga hästi
ka avalikkuse teadlikkuse tõstmisel ning motiveeris üritusega kaasa tulema ka suurettevõtteid (nt
COOP). Suurüritusena turismisihtkohas oli hea võimalus kaasata kohalikku omavalitsust. Projekti
raames algatatud Läänemaa toidunädal on heaks näiteks, kuidas kaasata erinevaid osapooli ning
mõjutada laiemat sihtgruppi. Sellises formaadis piirkonnaülese sündmuse korraldamine võimaldas
suhteliselt turvalises keskkonnas ettevõtjate omavahelist koostööd arendada. Oli võimalus
omavahel tutvuda, luua esimesed ühised kogemused, mis andis soodsa pinnase edasiseks
koostööks.

Projekti tegevuste ettevalmistamisel toimus pidev arutelu kohalike tootjate ning toidupakkujatega,
kes andsid sisendit õppereiside ning koolituste korraldamiseks, aitasid luua visiooni Läänemaa
toidunädalale ning arutlesid võimalike lahenduste üle valdkonna kitsaskohtadele. Toimusid
kohtumised ja koosolekud oma ala asjatundjatega ning toodi kokku erinevaid osapooli, et
lahendada ühiseid probleeme ning luua terviklik arenguvisioon piirkonna toiduvaldkonnale.
Projekti käigus on tehtud koostööd kohaliku omavalitsusega nii ürituste läbiviimisel (Läänemaa
toidunädal 2018 ja 2019), aga ka arengute planeerimisel.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://www.maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_59%20Viinamarja%20koristus%20Itaalia%20%F5ppereisil.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_59%20L%E4%E4nemaa%20maitsed%20TourEstil%202019.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_59%20Kokkade%20koost%F6%F6%20L%E4%E4nemaa%20toidun%E4dal%202018%20ava%F5htus%F6%F6gil.jpg

Läänemaa toidunädala raames toimuvaid üritusi kajastasid jooksvalt Lääne Elu ja portaal
laanlane.ee. Lisaks sai toidunädalast lugeda veel puhkaeestis.ee ja woweesti.ee portaalide kaudu.
Samuti kajastati sündmust ERR uudistes ning tehti intervjuu Kuku raadios.
2020. aasta algul pälvis Läänemaa toidunädal Haapsalu säravaima kultuurisündmuse 2019
eripreemia.
Maakond: Läänemaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-07-07

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020

 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo