MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Koostöövõrgustike arendamine ja tugevdamine
Meede: LEADER koostöö
Valdkond: Koostöö ja kaasamine
Märksõnad: Võrgustik; kogukonna areng
Projekti algus: 2016
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Järva Arengu Partnerid
Toetuse saaja: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Veebileht: http://www.jap.org.ee/2016-Koostoovorgustike-arendamine-ja-tugevdamine
Toetuse summa: 45992
Projekti kirjeldus: Piirkonna strateegia ettevalmistuse käigus selgus, et võrgustikud töötavad edukamalt, kui neid
koordineeritakse väljastpoolt liikmeid (analoogiliselt klastrite loomise ja arendamise põhimõttega).
Võrgustike juhtimine ja koordineerimine nõuab ressursse (eelkõige aega). Arutelude käigus tehti
ettepanek, et võrgustiku koordinaatori rolli peaks täitma tegevusgrupp. * teabevahetus sarnaste
valdkondade ja huvidega tegutsejate vahel on ebapiisav. Valdkondade esindajad ei puutu
tulemusliku koostöö saavutamiseks, info ja kogemuste vahetamiseks omavahel piisavalt kokku.
Ajendi sellise projekti rakendamiseks saime järvamaa toidutootjate võrgustiku väljaarendamisest
2015 aasta lõpul, kui tegevusgrupi eestvedamisel koondati huvigruppide esindajad ja suunati neid
tegutsema ühiselt formuleeritud eesmärkide järgi. Tulemuseks on tegutsev turunduskanal
TURUTARE kiosk paide turul. Sama tegevuse käigus selgus ka vajadus arendada võrgustikke laiemalt koostöös Lõuna-Järvamaa Koostöökoguga. Projekti eesmärk: piirkonna parem esindatus ja konkurentsivõime kasv koordineerituma ja hästi toimiva koostöö kaudu, olemasolevate ressursside tõhusam kasutus. Võrgustikukoostöö arendamise tulemusena on ellu kutsutud uued koostöövormid ja on antud sisend piirkonna turundusüritustele.

Projektipartnerid: Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järva Arengu Partnerid
Projekti tegevused: Projekti jooksul algatati erinevaid võrgustikke: Järvamaa Toidutootjate Võrgustik, Käsitöövõrgustik,
Muuseumivõrgustik, Ettevõtlike Naiste Võrgustik, Hobikalastajate Võrgustik.
Toimusid võrgustikukohtumised, seminarid ja koolitused.
Olulised olid kogemus- ja õppereisid; Järvamaa toiduvõrgustiku kogemusreis Peipsimaale, võrgustikuprojekti motivatsioonireis Gotlandile, kalavõrgustiku kalastusreis Soome, võrgustike
kogemusreis Lindora Laadale. Korraldati Järvamaa avatud Käsitöökodade päev 2018, millest on saanud uus traditsiooniline sügisene sündmus.
Projekti tulemused: Piirkonna arengu seisukohalt on olnud koostöövõrgustike tegevus silmapaistev, võrgustike
eestvedamisel käivitati ja katsetati mitmeid koostööüritusi, millega anti sisend järvamaa ühise
turundamise tegevustesse. Projekti edukus on eelkõige selles, et algatati uusi ettevõtmisi – 2017 käsitöökalender, Järvamaa
Päev Paides (toimus 2017 ja 2018 aastal), Järvamaa avatud käsitöökodade päev (toimus 2108 ja
2019 ning tuleb 19.09.2019)
Võrgustikku kuulumine annab liikmetele aja - ja teemakohast teavet.
Võrgustiku liikmetel on võimalus suhelda sama valdkonna spetsialistidega.
Võrgustik on hea kanal oma tegevuste kohta info levitamiseks, koostööpartnerite ning klientide
leidmiseks.
Arutelud võimaldavad avaldada oma seisukohti, küsida teiste arvamusi.
Võrgustiku liikmed saavad jagada üksteisele teavet ettevõtlust puudutavate probleemsete kitsaskohtade ja kogemuste kohta. Samuti on liikmetel võimalus võrgustikust saada tagasisidet oma tegevuse kohta. Aktiivselt tegutsevad käsitöövõrgustik, toiduvõrgustik, muusemuvõrgustik.
2018 Korraldatud Järvamaa avatud Käsitöökodade päevast on saanud uus traditsiooniline sügisene
sündmus, mis sel aastal on Järvamaal toimuva „Kurjailma festivali“ avaürituseks (19.09.2020).
2017 Järvamaa Päev Paides (HTTPS://JARVATEATAJA.POSTIMEES.EE/4171921/JARVAMAA-PAEV-TULI-TALLINNAST-
PAIDESSE ) ja 2018 Järvamaa Päev Paides HTTPS://JARVATEATAJA.POSTIMEES.EE/4496040/PAIDES-KOLAVAD-
KULALAULUD-JA-KAUNISTATAKSE-RODUKASTE ). Edaspidi otsustati korraldada Järvamaa päevi väljaspool
maakonda.
2018 alustati ühise Järvamaad tutvustavate tegevustega – osaleti erinevatel laatadel: 2018 mais
Luige laat ja juunis Viljandis hansapäevadel ning 2019 Türi lillelaadal oma telgiga.
2019 mais toimus Käsitöövõrgustiku ideereis Stockholmi Käsitöömessile.
Peale projekti lõppu on aktiviseerunud hobifotograafid, võrgustikutegevused on algusfaasis. Üks
idee on leidnud edasiarenduse – Järvamaa fotopanga fotokonkurss koostöös Lõuna-Järvamaa
Koostöökogu ja Järvamaa Arenduskeskusega (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JÄRVAMAA-FOTOPANK-
101148901388780/?MODAL=ADMIN_TODO_TOUR).
Kogu projekti tegevused olid otseselt suunatud koostöö arendamisele.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_53%20Gotlandil.JPG
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_53%2019%20Stokcholmis%20k%E4sit%F6%F6laadal.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_53%2018-05%20Telk%20Luige%20laadal-1.JPG
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_53%2017-07%20J%E4rvamaa%20P%E4ev%20Paides.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_42%20%DC%FClaada%20talgud2%20%283%29.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_42%20%DC%FClaada%20talgud2%20%282%29.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_42%20%D5ppereis%20Sibulateele2%20%283%29.jpg

ARTIKKLID:
https://jarvateataja.postimees.ee/4171921/jarvamaa-paev-tuli-tallinnast-paidesse
https://jarvateataja.postimees.ee/4496040/paides-kolavad-kulalaulud-ja-kaunistatakse-rodukaste
https://jarvateataja.postimees.ee/6774391/jarvamaa-kasitookojad-avavad-uheks-paevaks-uksed

Järvamaa Avatud Käsitöökodade päev https://jarvamaakasitookojad.weebly.com/
Maakond: Järvamaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-03

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020