MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: AMV Metall OÜ tootmishoone rekonstrueerimine ja seadmete ostmine
Meede: LEADER
Valdkond: Uuenduslik
Märksõnad: Maaettevõtlus
Projekti algus: 2016
Projekti lõpp: 2018
Kohalik tegevusgrupp: Mulgimaa Arenduskoda
Toetuse saaja: AMV Metall OÜ
Veebileht: https://amvmetall.ee/
Toetuse summa: 33 692
Projekti kirjeldus: Projekti hõlmas ettevõttele arenguks vajalike seadmete soetamist ja ettevõttele kuuluval kinnistul asuva hoone renoveerimist.

Seamdetesoetuse tulemusel on ettevõte jätkusuutlikum ning suudab seeläbi oma klientidele pakkuda kiiremat, efektiivsemat ning kvaliteetsemat toodet. Samuti laiendatakse pakutavate teenuste valikut. Olulisel määral on teatud tööde teostamine lihtsam ja kaasaegsem võrreldes projekti elluviimise eelse ajaga.

Hoone renoveerimisega käigus vahetati välja amortiseerunud aknad, katusekate ning teostati veel mõningaid parendustöid, mis teevad ettevõtte igapäevatöö kiiremaks ja efektiivsemaks. Lisaks sellele paranes ja muutus kaasaegsemaks töökeskkond, mis omakorda andis võimaluse meelitada tööle uusi inimesi ja eriti kvalifitseeritud nooremapoolset tööjõudu.
Projekti tegevused: Hoone renoveerimine: Tootmissaali akende vahetus ja seina ehitus, Plasmalõikussaali akende vahetus ja seina ehitus, Otsaseina akende vahetus, Tõstukse paigaldamine, Katusetööd, Katusetööd, oleruumide Siseruumide renoveerimine.

Seadmete soetus: Keevitusaparaadid, Hüdropress, Puurpink
Projekti tulemused: Piirkonna areng: Projekti elluviimise tulemusel sai ettevõte otseselt luua vähemalt 4 uut töökohta, mis täideti kohaliku nooremapoolsete töötajatega. Tänu projektile on ettevõte kaasaegsem ja jätkusuutlikum ning on andnud olulise panuse majandustegevuse arendamisse maapiirkonnas.

Tänapäevase töökeskkonna loomisega suudab ettevõte meelitada endale uusi töötajaid ning samuti vähenevad põhjused, miks olemasolevad töötajad peaksid vahetama töökohti. Lisaks on ettevõttest saanud noortele atraktiivsem tööpakkuja.

Uuenduslik: projekti realiseerumise tulemusel on olulisel määral rohkem seadmeid, millega õnnestub luua omatooteid ja seeläbi anda täiendavat lisandväärtust ettevõtte toodangule.

Keevitusaparaatide soetamisega suurendas ettevõte enda toodangut ca 20% ning sellega seoses loodu täiendavalt kaks täistööajaga ametikohta spetsialistidele - Kõik keevitajad on välja koolitatud ja sertifitseeritud.

Puurpingi abil hakati pakkuma freesimis- ja keermestamisteenuseid. Olulisel määral kiirenesid teatud tootmisprotsessid, mis aitas kaasa uute klientide leidmisele masinaehituse sektoris.

Hüdropress võimaldas Kiirendada metalldetailide tootmise protsesse, nagu õgvendamine ja eelpinge andmine, samuti sirgendada erinevaid detaile.

AMV Metall OÜ-l on paljude konkurentide ees oluline eelis, kuigi tegemist on veel väikese ja areneva ettevõttega. Ettevõttel on olemas täielik valmidus juhtida kogu tootmisprotsessi tootmisest paigalduseni. Paljud metallkonstruktsioonide tootjad tegelevad üksnes tootmisega, kuid AMV Metall OÜ on läinud seda teed, et lisaks tootmisele suudetakse oma toodangut ka paigaldada tänu kvalifitseeritud paigaldusmeeskonna olemasolule.

Ettevõttest on saanud maapiirkonna ettevõtluse üks esinduslikke näiteid.

Projekt on otseselt panustanud piirkonna konkurentsivõime kasvu, kuna ettevõtte kasvuga ja arenemisega luuakse uusi ja kõrgemat lisandväärtust loovaid töökohti, paremad tingimused ning seeläbi meelitatakse inimesi saabuma või jääma piirkonda.

AMV Metall OÜ tunneb uhkust ja eristub selle poolest, et ettevõtte kollektiiv on selle sektori üks noorematest, mis omakorda tagab valmisoleku end täiendada ja
käia kiiremini kaasas tehnoloogia arenguga.
Ettevõte Otsustas projekti raames mitte soetada ühte seadet, täpsemalt painutuspinki, kuna mõisteti, et ettevõttel puudub vajadus sellise pingi järele. Tehti järeldus, et pole majanduslikult otstarbekas soetada endale seadet, mida kasutama ei hakata, lihtsalt toetuse ära kasutamise eesmärgil.

Soetatud seadmetele teostatakse sertifitseerimise nõuetest tulenevalt iga-aastaselt korrapäraseid hooldusi, mis omakorda pikendavad täiendavalt seadmete eluiga ja kasutusotstarbekust.

Projekti tulemusel on otseselt vähenenud ettevõtte kulutused kütmisele, elektrile ning muudele kommunaalkuludele.

Ettevõte üheks pikaajaliseks eesmärgiks on olla eeskujulikuks koostööpartneriks, kellega soovitakse koostööd teha – Selle tarbeks palgatakse enda meeskonda järjest rohkem spetsialiste, et vajadusel saaks Tellijate igapäevaseid küsimusi lahendada kiiremini. Teadvustatakse koolitamise vajadust, Koolitatakse olemasolevat personali vastavalt enda ja Tellijate vajadustele.

Olemas on koostööd erinevate haridusasutustega oma töötajate koolitamisel. Ettevõtte töötajad on läbinud erinevaid koolitusi koostöös Viljandi Kutseõppekeskusega.

Järjepidevalt on tehtud koostööd EAS-iga, Kaubandus- ja Tööstuskojaga, et leida endale välispartnereid.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/22%20AMV%20Metall%20Puurpink.JPG
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/22%20AMV%20Metall%20Keevitusseade.JPG
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/22%20AMV%20Metall%20H%FCdropress.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/22%20AMV%20Metall%20valjast%20%282%29.JPG


Ettevõte sai üleriigilist meediakajastust, valmistades laulupeo 150. Aastapäevaks uue dirigendipuldi. Ettevõte tegi seda tasuta, kingitusena laulupeole.

https://sakala.postimees.ee/6706092/laulupidude-uus-dirigendipult-valmis-kamara-ettevottes

Https://kultuur.err.ee/951578/galerii-uus-dirigendipult-vahetab-valja-ligi-60-aastat-laulupidusid-teeninud-puldi
Maakond: Viljandimaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-21
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020