EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo KONKURSID Maainfo MÄRKA LEADERit 2.0 Maainfo MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2024
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
KESKKOND JA KESTLIKKUS
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

   

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Ettevõtjate mentorklubi
Meede: LEADER
Valdkond: Koostöö ja kaasamine
Märksõnad: Maaettevõtlus
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2020
Kohalik tegevusgrupp: Tartumaa Arendusselts
Toetuse saaja: Elva vallavalitsus
Veebileht: https://mentorklubi.elva.ee/, https://www.elva.ee/
Toetuse summa: 4470
Projekti kirjeldus: Elva Vallavalitsus on varasemalt koostööd ettevõtjatega koordineerinud erinevate ürituste korraldamise kaudu. Kevadel 2018 viidi Elva Vallavalitsuse poolt läbi 3 mentorklubi kohtumist. Mentorklubi kohtumised võeti ettevõtjate seas väga hästi vastu, mistõttu soovisime mentorklubi läbiviimist jätkata. Ettevõtluse arendamine ja koostöövõrgustike toetamine läbi koostöötegevuste on sätestatud ka Elva vallaks ühinenud omavalitsuste ühinemislepingus ning Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide ning
Keskerakonna vahel 2017. a sügisel sõlmitud koalitsioonileppes. Ettevõtluse ja ettevõtjate koostöövõrgustiku arendamine on oluline Elva valla arengukava eesmärk. Varasemalt selliseid regulaarselt toimuvaid kohtumisi piirkonnas läbiviidud ei ole, piirkonna ettevõtjatel ja ettevõtlusest huvitatud inimestel oli samas ootus, et sellised üritused võiksid toimuda.

Erinevate kohtumiste ja arutelude põhjal Elva valla ettevõtjatega ning ka Elva valla arengukava koostamise protsessis läbi viidud ideekorje tulemusena selgus, et valla ettevõtjad vajaksid vallapoolset koostöövõrgustike koordineerimist, inspireerivaid kooskäimisvõimalusi ja koolitusi.

Ettevõtjate mentorklubi on Elva Vallavalitsuse ja Elva Kultuurikeskuse (SA Elva Kultuur ja Sport) koostöös korraldatav ürituste sari, mis on suunatud ettevõtjatele ja ettevõtlusest huvitatud inimestele, et vähemalt korra kuus kokku tulles ja harivalt aega veetes vahetada inspireerivaid mõtteid. Mentorklubi pakub osalejale heatasemelisi koolitusi ning motiveerivaid kohtumisi mentorite ja teiste ettevõtjatega, mis aitab uusi eesmärke seada, jõuda värskete ideedeni, koostada tegevusplaani seatud eesmärgini
jõudmiseks. Loodame, et inspireerivate loengute ja uute kontaktide kaudu areneb piirkonnas nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus.

Korraldajad soovivad, et mentorklubi näol tekiks osalejatel võimalusi uute ärikontaktide loomseks ja koostööpartnerite leidmiseks ning tekiks ettevõtjate võrgustik. Pärast 2019. a kevadhooaja lõppu viidi osalejate seas läbi ka rahuloluküsitlus tagasiside saamiseks – 66,7% vastanutest hindas toimunud üritusi hindega „väga hea“, 33,3% hindega „hea“.

Mentorklubi formaat võimaldab ettevõtjal:

• omandada uusi teadmisi läbi koolituste;

• omandada uusi teadmisi ja jagada kogemusi suheldes klubis osalevate teiste alustavate ettevõtjatega ja mentoritega;

• analüüsida koos mentoritega oma ettevõtte väljakutseid ja küsimusi, saada erinevaid vaatenurki ja arvamusi ning paremini läbi mõelda oma otsused;

• suhelda teiste ettevõtjatega ning laiendada oma kontaktvõrgustikku.

Mentorklubi tulemusena areneb Elva valla piirkonnas ettevõtlusalane koostöö, paranevad ettevõtjate teadmised ja oskused ning kasvab ettevõtlusaktiivsus. Projektiga aidatakse kaasa elujõulise kogukonna kujundamisele.

Tulevikus on plaanis jätkata mentorklubi formaadiga, kuid siis juba valitud ettevõtetele.
Projekti tegevused: Projekti raames viiakse läbi mentorklubi kohtumised – vähemalt 1x kuus, välja arvatud juuni-juuli-august. Igal kohtumisel on planeeritud osalejate arv vähemalt 15 inimest. Tegelikkuses oli seminare, milles osales ka 30 ja rohkem inimest.

Teemad, mida mentorklubi raames käsitletakse, on valitud ettevõtjate soove arvestades 2018. ja 2019. a kevadel läbi viidud ideekorjete tulemusena.

Projekti raames on läbi viidud järgmised mentorklubi kohtumised:

IT-lahendused. Teenuse disain. Ettekande tegi Madis Haug. Madis on HAUG Creative tegevjuht. HAUG Creative’i teenused on: disain ja programmeerimine, infosüsteemide analüüs ja planeerimine, infosüsteemide arendus ja hooldus, digimeedia kampaaniad ja planeerimine, kodulehe optimeerimine ja SEO.

Sotsiaalmeedia turundus. Kuidas ja mida pidada silmas turundamisel sotsiaalmeedias? Millised on Facebooki kasutamise tarkused ja nipid, mida igapäevaselt kasutada? Ettekande sotsiaalmeedias turundamise teemadel tegi  Kaisa Hansson, kes on turunduse ja kommunikatsiooniga süvitsi tegelenud üle 10 aasta, sellest enamiku ajast SA Tartu Rahvaülikoolis. Ta on turunduse- ja kommunikatsiooni teemadel koolitanud varasemalt mitmeid ettevõtteid, teisi koolitusasutusi ja Tartu Ülikooli tudengeid. Kaisa töötab praegu AHHAA keskuse turundusjuhina.

Ettevõtja eneseareng – stressiennetus. Seminaril tegi ettekande Kadri Koppel. Statistika järgi tunneb 78% töötavatest inimestest stressi ning pooled neist vajavad abi sellega toimetulekul.
Pikaajaline stress vähendab inimeste töövõimet ning üldist eluga rahulolu. Positiivse psühholoogia praktiliste harjutustega on võimalik stressi leevendada ning seeläbi suurendada inimeste produktiivsust, parandada tuju ning kõik see viib ka tugevama terviseni (stress nõrgestab immuunsüsteemi). Kahetunnise koolituse jooksul said osalejad teada, mida stressiks nimetatakse, mis vahe on positiivsel ja negatiivsel stressil ning kuidas stress inimesele mõjub.

Coaching kui ettevõtja arengutugi. Ettekande tegid Katrin Oblikas ja Raili Ilves, kes on  juhtimiscoachid ja pakuvad oma igapäevatöös Grant Thornton’i meeskonnas oma klientidele nii individuaalset kui ka meeskonna coachingut. Samuti nõustavad nad ettevõtteid organisatsioonikultuuri ja inimeste arendamise strateegia väljatöötamisel ja elluviimisel ning  kultuuriliste muudatuste juhtimisel.

Raha kolmene olemus ja eetilise panganduse võimalused tänapäeval. Ettekande tegi Tiit Urva.  Seminaril otsiti vastuseid küsimustele: mis iseloomustab pangandust? Milline on hea pank? Raha olemus ja tema esinemisvormid? Eetiline pangandus – kellele ja miks see vajalik on? Tiit Urval on Tartu Ülikooli majandusküberneetiku haridus ja ärijuhtimise magistri kvalifikatsioon, ta on tegutsenud ettevõtluses erinevatel juhtpositsioonidel ja omab kogemust ettevõtete ja organisatsioonide arendamisel ja nõustamisel. Tiit on juhendanud alustavate ettevõtjate äriplaanide loomist ja läbi viinud erinevaid ettevõtluskoolitusi Tartu Teaduspargi ettevõtlusinkubaatoris.

Kuidas olla iseenda boss? Oma kogemusi ja mõtteid enesejuhtimisest jagas Signe Ventsel.  Seminar aitas leida vastused küsimustele: millised on need harjumused ja  tegevused, mis aitavad luua ekspertsust? Kuidas olla edukas enesejuht? Signe Ventsel on Brandmoon OÜ asutaja ja koolitaja-konsultant. Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osa suuremal või väiksemal määral juba üle 15 aasta. Signe aitab inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. 

Ettevõtete toetusvõimalused. Ettevõtetele mõeldud toetusvõimalusi tutvustas Tartu Ärinõuandla juhataja Jan Lätt.

Projekti raames viiakse läbi veel kolm koostöövõrgustiku seminari.
Projekti tulemused: Piirkonna areng – mentorklubi tulemusena areneb Elva valla piirkonnas ettevõtlusalane koostöö, paranevad ettevõtjate teadmised ja oskused ning kasvab ettevõtlusaktiivsus. Projektiga
aidatakse kaasa elujõulise kogukonna kujundamisele.

Mentorklubi pakub osalejale heatasemelisi koolitusi ning motiveerivaid kohtumisi mentorite ja teiste ettevõtjatega, mis aitab uusi eesmärke seada, jõuda värskete ideedeni, koostada
tegevusplaani seatud eesmärgini jõudmiseks. Loodame, et inspireerivate loengute ja uute kontaktide kaudu areneb piirkonnas nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus.

Koostöö ja kaasamine – üritused on kokku toonud mitmeid huvilisi üle terve Elva valla ja ka väljastpoolt seda, samuti on olnud kaasatud erinevad vanusegrupid (nt noortevolikogu noored).

Projekti näol on tegemist ühisprojektiga, kus partneriteks on Elva Vallavalitsus ja SA Elva Kultuur ja Sport. Elva Vallavalitsus tagab projekti omafinantseeringu ja viib taotlejana projekti ellu. SA Elva Kultuur ja Sport ülesanneteks projektis on info- ja turundustegevused, seminaride tehniline tugi ning konsultatsioon seminaride sisulise ülesehituse osas.

Projekti raames loodi uus koostöövõrgustik – Elva vald tekkis haldusreformi järgselt kuuest erinevast omavalitsusest ning uue valla sisest ettevõtjate koostöövõrgustikku tuli alles hakata looma. Elva valla ettevõtjate võrgustiku tegutsemise eesmärgiks on ühendada piirkonna ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, innustades samal ajal ka kogukonda koostööle.

Oleme suutnud luua regulaarselt toimuva ja inimesi kokku toova ürituste sarja, mille sarnast pole Elva vallas varem olnud. Oleme suutnud tuua Elva valla huviliste ette oma valdkonna tipud üle Eesti. Ürituste sari on väga hästi vastu võetud, samuti soovivad osalejad hea meelega kaasa rääkida ürituste sarja edasisel kujundamisel, pakkudes välja ideesid ja oma soove, kes võiksid oma kogemust jagama tulla.

Projekt julgustab väikeseid kogukondasid korraldama mentorklubi-laadseid üritusi – meie kogemuse põhjal on huvitavate esinejate Elva valda esinema kutsumine olnud teostatav, kuigi
mõnikord on olnud vajalik üritust ca pool aastat ette planeerida. Mitmel osalejal on olnud ürituste raames võimalus luua otsekontakt esinejatega ning nende nõu või teenuseid tulevikus oma ettevõtte hüvanguks ära kasutada.

Projekti näol on tegemist ühisprojektiga, kus partneriteks on Elva Vallavalitsus ja SA Elva Kultuur ja Sport. Elva Vallavalitsus tagab projekti omafinantseeringu ja viib taotlejana projekti ellu. SA Elva Kultuur ja Sport ülesanneteks projektis on info- ja turundustegevused, seminaride tehniline tugi ning konsultatsioon seminaride sisulise ülesehituse osas.

Projekt on aidanud kokku tuua ettevõtjaid, ettevõtlushuvilisi ning ka vallavalitsuse ja Ärinõuandla vastava valdkonna inimesi. Vallavalitsuse jaoks on see olnud väärt meie valla ettevõtjate kontaktide kogumise koht. Mentorklubis osalejad on kaasatud olnud ka Elva Elamusfestivali (Elva valla ettevõtlusmess) korraldamisse.

Projekti raames loodi uus koostöövõrgustik – Elva vald tekkis haldusreformi järgselt kuuest erinevast omavalitsusest ning uue valla sisest ettevõtjate koostöövõrgustikku tuli alles hakata looma. Ka Elva valla ühinemislepingus on ettevõtlusvaldkonda arendavate tegevustena välja toodud valla ja ettevõtjate läbimõeldud koostöövormide rakendamine, et arendada
ettevõtluskeskkonda ja mitmekesistada valla elanike töövõimalusi ning elanike omaalgatuse ja ettevõtlikkuse toetamine läbi koostöö erinevate organisatsioonidega selleks, et suurendada ettevõtlusaktiivsust ja elanike tööhõivet. Kõiki neid eesmärke aitab projekti raames tegutsev mentorklubi täita.

Projekti raames loodud Elva valla ettevõtjate võrgustiku tegutsemise eesmärgiks on ühendada piirkonna ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, innustades samal ajal ka kogukonda koostööle. Ettevõtjad saavad mentorklubi raames uusi teadmisi, kontakte, mis võimaldavad oma ettevõtet arendada või leida uusi koostöövõimalusi. Ettevõtlusest huvitatud, kuid mitte veel oma ettevõtet omavad inimesed saavad inspiratsiooni ja julgustust ettevõtlusega alustamiseks ning kontakte koostööks.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/38%20Signe%20Ventsel%20esinemas%20Mentorklubis%20teemal%20Kuidas%20olla%20iseenda%20boss.%20Foto%20Kertu%20Vuks.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/38%20Raili%20Ilves%20coachingu%20meetodit%20tutvustamas.%20Foto%20Kayvo%20Kroon.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/38%20Mentorklubi%20Waksal%20Wabrikus%20s%FCgisel%202019.%20Foto%20Kayvo%20Kroon.jpg


Elva Vallavalitsus on jaganud mentorklubi kogemust mitmetel seminaride (sh Linnade ja Valdade Päevad 2019). lisaks on mentorklubi üritus oktoobrikuus seotud Elva valla ettevõtjate
tunnustusüritusega (mentorklubi raames antakse üle ka tunnustused).
Maakond: Tartumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-21
Viimati muudetud: 2024-03-01

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020

 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo