EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo KONKURSID Maainfo MÄRKA LEADERit 2.0 Maainfo MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2024
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
KESKKOND JA KESTLIKKUS
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

   

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Liiva küla turu- ja puhkeala arendamine
Meede: LEADER
Valdkond: Piirkonna areng
Märksõnad: Kogukonna areng
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Saarte Koostöökogu
Toetuse saaja: Muhu vallavalitsus
Veebileht: http://www.muhu.ee/Projektid
Toetuse summa: 49992
Projekti kirjeldus: Muhu Vallavalitsus ja ka erasektor on viimastel aastatel jõuliselt panustanud Liiva külas ettevõtluse arendamisse: eraettevõtete koondumisel Liiva küla Meierei kinnistul tekkinud sünergiast sai alguse Muhu Kaubahoov, kehtestatud on Liiva keskuse detailplaneering ja Muhu Vallavalitsus sai EAS piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist toetuse Liiva keskuse ettevõtlusala arendamiseks. Saaremaa Tarbijate Ühistu ehitas Liivale uue Konsumi kauplusehoone ja laiendas parklat. Liiva Kollane maja koondab iluteenuse pakkujaid, toitlustuseks sobivaid ruume kasutavad madalhooajal kohvik Samsara ja suvekuudel Tuul Resto jne.

Ettevõtluse kõrval ei olnud seni piisavalt tähelepanu pööratud Liiva küla keskuses autovaba puhkeala ehk keskväljaku ja ka turuala arendamisele, kus inimestel oleks mõnus koos aega veeta, suhelda, realiseerida nt oma aiasaadusi, teha rohevahetust jne. Praeguse keskuseala kasutus oli juhuslik ja kaootiline, aegajalt isegi ohtlik,
sest kindlalt ei olnud piiritletud autoliikluseks lubatud või seda välistavad alad. Olemasolev olukord ei olnud kasutajasõbralik ja ohutu ka kergliiklejatele. Samuti ei toetanud selline lahendus nii igapäevaelu kui ka ühisürituste korraldamist, sest puudusid sobivad tingimused: pinnas oli ebatasane ja korrastamata, puudus elektriühendus, sobiv valgustus, ei olnud vee- ja kanalisatsiooniühendusi, probleeme oli sadevete ärajuhtimisega.

Samas oli projektiala Muhu tõmbekeskus, kuhu on koondunud valla aktiivne igapäevaelu. Lähedal asuvad enamus esmavajalikke teenuseid nagu sularahaautomaat, Perearstikeskus,
hambaravi, apteek, lasteaed, põhikool, spordihall, noortekeskus, raamatukogu, eakate hooldekeskus, tankla, kauplused, toitlustusasutused, bussipeatused jne. Juurdepääs keskusele oli hea, suurenemas oli parkimiskohtade arv. Tegemist on valla visiitkaardiga, mille arendamine oli väga oluline Muhu kogukonnale ja ka kõigile Muhu külalistele, sest mõjutab oluliselt külastuselamust.


Kogukondlik huvi ja ootus Liiva keskust arendada oli sõnastatud Muhu valla arengukavas aastani 2022 ptk 3.4. Majandusareng mis sätestas, et „...Suureneb kohalike omatoodete osakaal jaekaubanduses. Turuplatsid on organiseeritud ja kauplemine aktiivne. Liiva küla on muutunud Muhu ja Ida-Saaremaa valdade elanikele oluliseks keskuseks
erinevate teenuste ja toodete tarbimisel.“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/421122017018, lk 72).

Ptk 4.2.4. Majandusareng. Strateegia.“...Turuplatsidel aktiviseeritakse kauplemist läbi tingimuste parendamise ja regulaarsuse ürituste korraldamisel...“ (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4211/2201/7018/arengukava.pdf#, lk 77).

Muhu Vallavalitsuse 26. aprilli 2017. a korraldusega nr 92 kehtestatud Liiva küla keskuse detailplaneeringu eesmärgiks oli Liiva küla keskuse ruumilise terviklahenduse loomine. Läbi detailplaneeringu menetlemise protsessi said kõik soovijad esitada oma seisukohti ja kaasa rääkida Liiva keskuse edasise arengu kavandamises.

Turu- ja puhkeala rajamine aitas muuta Liiva keskuse mitmekesisemaks ja atraktiivsemaks. Oluliselt paranes ala kompaktsus, kasutajamugavus ning heakord. Rajatud turu- ja puhkeala on ilma probleemideta kasutatav kõigi kasutajagruppide poolt.

Rajatud turuala võimaldab kõigil muhulastel ja ka teistel soovi korral realiseerida oma koduaia saadusi või käsitööd, mitmekesistuvad pakutavad teenused. Antud projektiga
aidatakse kaasa kogukonna ettevõtlikkuse suurendamisele ja toimetulekuvõimaluste parandamisele. Suletud hoones on hetkel avatud Neolill OÜ lillepood, suveperioodil on ruumi võimalik kasutada ka infopunktina, kust saare külastajad saavad kohalike majutus-, toitlustus- jm ettevõtete kohta vajalikku infot.

Turuala lähiümbrusesse kavandatava atraktiivse ja mitmeotstarbelise puhkeala ja keskväljaku rajamine loob eeldused uute kogukonda liitvate sündmuste korraldamiseks ja traditsioonide kujundamiseks (nt lipu heiskamine Eesti Vabariigi aastapäeval ja taasiseseisvumispäeval, advendiaja tähistamine kuusel tulede süütamisega jne).

Laatade ja muude suuremate sündmuste korraldamisega Liiva keskuses tutvustatakse kõigile külastajatele Muhu eripärast folkloori, pärandkultuuri, kohalikke traditsioone.

Keskuseala arendamisest võitsid ka ala naabruses tegutsevad ettevõtted, kes on tänu uue väljaku ja turuala valmimisele paremini pildis, paranes ligipääs ettevõtetele. Oluliselt on paranenud ka Liiva keskuse heakord ja visuaalne ilme.
Projekti tegevused: Leader-toetusega rajati kolmest erinevast üksusest koosnev teenindushoone:

suletud hoone (ruumid tualettide, turuinventari ja kokkusaamiste tarbeks) koos vajalike kommunikatsioonidega;

kaks erineva kõrgusega polüfunktsionaalset katusealusest koos vajalike kommunikatsioonidega, kus kõrgem osa on kasutatav põhilise turualana ja madalam osa on kasutatav eeskätt puhkealana, sealhulgas esinejatele ja erinevate ürituste otstarbeks.

Projekti väliselt ehk ainult Muhu valla eelarve vahenditega kaeti keskväljaku ala tänavakattekividega, rajati väljakut ümbritsev kohtvalgustusega paekivist piirdemüür, paigaldati lipumastid, rajati haljastus, soetati turualale müügiletid jne.
Projekti tulemused: Kogu Liiva keskuse arendus oma erinevates etappides on olnud suur koostöö. Vald on kuulanud ja kaasanud arendusprotsessi ettevõtted, kogukonna, kõik huvigrupid, kes on soovinud keskuse arendamises kaasa rääkida.

Projekti toel rajati esinduslik ja Muhu identiteeti ning kultuurilist omapära esiletoov turuplats ja puhkeala. Projekt on aidanud kaasa Muhu kogukonna omavahelise sotsiaalse suhtluse, koostöö ja toimetulekuvõimaluste suurendamisele.

Projekti edukusest saab päriselt rääkida kõige varem paari aasta pärast, kui ala on sisse töötatud: turuala on kauplejate poolt hästi vastu võetud ja kauplejaid jagub aastaringi, kohalikud elanikud on leidnud motivatsiooni oma aiasaadusi jms kaupu müüa, tekkinud on väiketootjate võrgustik, mis seisab hea kohalike tootjate ja
toodete turustamise eest jne.

Projekti suurim ja otsene positiivne mõju on kohalikule Muhu kogukonnale:

suurenevad muhulaste toimetulekuvõimalused;

paranevad võimalused realiseerida aiasaaduseid, käsitööd jms;

paraneb kohaliku toidu kättesaadavus;

elavneb kogukonna kooskäimine ja sotsiaalne suhtlus;

mitmekesistuvad noorte vabaaja veetmise võimalused;

mitmekesistub Liiva küla keskuse kasutamine;

paraneb valla keskuse heakord ja visuaalne ilme;

suureneb Muhu ja Saare maakonna tuntus.

Projektil on ka maakonnaülene mõju, kuna Liiva küla on tihtipeale Saare maakonna külastajatele esimene peatuskoht maakonnas ja positiivne külastuskogemus annab reisile toreda sissejuhatuse.

Turuala rajamisega kaasnes pigem toetav keskkonnamõju, kuna keskkonnataluvust ületavaid, inimese tervist ja heaolu või kultuuripärandit ohtu seadvaid tegevusi ei tehtud. Valmiv ehitis sobitus hästi ümbritsevasse keskkonda, paranes piirkonna üldine heakord.

Toetuse säästliku kasutamise tagamiseks viis Muhu Vallavalitsus ehitustööde teostaja leidmiseks läbi e-riigihangete keskkonna avatud menetlusega riigihanke nr 205888 „Liiva keskuse teenindushoone tööprojekti koostamine ja ehitustööd“.
Projekti elluviimine tõestab, et väikese maapiirkonna arendamisel tuleb mõelda suuremalt, kui piirkonnas traditsiooniliselt ehk on kombeks olnud ja mõtted on võimalik ka teoks teha.

Koostööd kogukonna ja ettevõtjatega alustati keskuseala detailplaneeringu koostamise faasis, kus muhulased toetasid planeeringut oma ideede jagamisega ja pakkusid välja lahendusi parima tulemuse saamiseks. Koostööd on tehtud kohalike ettevõtetega nii ala ehitamisel, haljastamisel kui heakorrastamisel (sh keskuse avamiseks ja advenditulede süütamiseks vajalike ettevalmistuste teostamisel). Erinevate sündmuste kavandamisel on arvestatav osakaal eraalgatustel.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/68%20Turuletid%20ootavad.jpg%20autor%20A.%20Auv%E4%E4rt.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/68%20Neolill.jpg%20autor%20A.%20Auv%E4%E4rt.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/68%20Liiva%20keskus_s%FCgis%202019.JPG%20autor%20K.%20Tuul.JPG
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/68%20Liiva%20keskus.jpg%20autor%20A.%20Auv%E4%E4rt.jpg

Saarte Hääl avaldas Liiva keskuse avamisest 01.12.2019 video „1. advendil avati Liiva keskus“
https://saartehaal.postimees.ee/6839626/video-1-advendil-avati-liiva-keskus ja kirjutas 03.12.2019 „Liiva keskus pani rõõmust rõkkama“
https://saartehaal.postimees.ee/6840449/liiva-uus-keskus-pani-roomust-rokkama.

Meie Maa avaldas 03.12.2019 artikli „Avati uus Liiva keskus“
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=89809.

Muhu valla ajalehes Muhulane nr 12 (361) detsember 2019 (jõulukuu) avaldati lk 3 artikkel „Avati Liiva uus keskuseala“
http://www.muhu.ee/upload/editor/files/detsember_19.pdf.

Projekti info on kajastatud ka Muhu valla veebilehel
http://www.muhu.ee/upload/editor/files/Projekt_19201800094_teavitus.pdf.
Maakond: Saaremaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-21
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020

 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo