MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Traditsioonide ja uuenduste koosmõju tänapäevases käsitöös
Meede: LEADER
Valdkond: Koostöö ja kaasamine
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Raplamaa Partnerluskogu
Toetuse saaja: MTÜ Raplamaa Partnerluskogu
Veebileht: www.raplaleader.ee
Toetuse summa: 18000
Projekti kirjeldus: PROJEKTI PARTERID:
Lätist Madona LAG, Leedust Anykščių LAG ja Eestis Raplamaa Partnerluskogu

Projekti tegevusvaldkond oli kultuuripärand, peamine sihtvaldkond maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine ja kaasnev sihtvaldkond tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja
arendamise ning töökohtade hõlbustamine.

Läti tegevusgrupp Madonast tegi ettepaneku käsitööalase koostööprojekti läbiviimiseks. Rahvusvahelise käsitööprojekti partnereid oli kolm: Lätist Madona LAG, Leedust Anykščių LAG ning Eestist Raplamaa Partnerluskogu. Nii Rapla maakond kui ka Anykščių rajoon on Madona sõpruspiirkonnad. Madona LAG on ühtlasi juhtpartner, kes selekteeris välja võimalikud partnerid teistest Balti riikidest. Projekti raames toimusid käsitöökoolitused kolmes tegevusgrupis, käsitööpäevadele oli oodatud 10 inimest igast riigist, lisaks 5 inimest tegevusgrupist paralleelselt toimuvale seminarile. Projekti käigus valmis kolmekeelne raamat, mis tutvustab käsitöötraditsioone kolmes partnerpiirkonnas. Projekti lõpetas 2019 jaanuaris Madonas toimunud ühisseminar-raamatuesitlus.
Projekti tegevused: Koostöö eesmärgid

Tutvuda Läti, Eesti ja Leedu käsitöökeskuste ja nende tööpõhimõtetega, reklaamides keskusi ja seal pakutavaid oskusi ja teadmisi üldsusele. Korraldada käsitööliste meistriklasse kultuuripärandi tutvustamiseks ja uute materjalide ja tehnoloogiate kasutamist kaasaegses käsitöös.

Tegevused:

Lätis: Meistrite päev ja käsitööklassid kunstikunstistuudios "Ērgļi” ; Käsitööpäev Lubana käsitöökeskuses ;
Käsitööpäev ja meistriklassid Sarkaņi valla käsitöökoolis; Näitus ja rahvusvaheline turg Sarkaņis; lõpukonverents. Tutvuti Läti käsitöökeskuste ja nende tööpõhimõtetega, osaleti käsitöö meistrikodades ning seminaridel ning kolmekeelse käsitööraamatu koostamiskoosolekul. Käsitöölised osalesid meistrikodades, kus nad õppisid võõrustava maa traditsioonilisi käsitöövõtteid ning tänapäevaseid lahendusi nende rakendamisel,
tutvuti käsitöökodade/keskuste tööpõhimõtetega. Osaleti ühisseminaril, mis keskendub kolme riigi käsitöö sarnasustele ning eripäradele. Toimus näitusi ja ühisraamatut ettevalmistav koosolek.

LEEDUS: Käsitööpäev ja meistriklassid Debeikiai käsitöökeskuses; Käsitööpäev ja meistriklassid Niūronise käsitöökeskuses; Antikštsi kunsti näitus ja rahvusvaheline turg.

Eestis: Käsitööpäev ja meistriklassid Märjamaa rahvamajas; Käsitööpäev ja meistriklassid Muhu saarel; Näitus ja rahvusvaheline turg Märjamaa rahvamajas.
Projekti tulemused: Piirkonna areng

Läbi Läti ja Leedu käsitöökeskuste ja nende tööpõhimõtetega tutvumise ning käsitöö meistrikodades osalemise, kus nad õppisid võõrustava maa traditsioonilisi käsitöövõtteid ja tänapäevaseid lahendusi, said Eesti käsitöömeistrid juurde erinevaid teadmisi ning oskusi, mida siin, oma kogukonnas, on võimalik edasi anda.

Uuenduslikkus

Projekti käigus valmis kolmekeelne raamat, mis tutvustab käsitöötraditsioone kolmes partnerpiirkonnas: Lätis, Leedus ja Eestis.

Projekti käigus valmis neljakeelne (eesti, läti, leedu ja inglise keelne) raamat, mis tutvustab käsitöötraditsioone kolmes partnerpiirkonnas: Lätis, Leedus ja Eestis.

Kohaliku tegevusrühma territooriumi piirkondades on toimunud koostöö ja teadmiste jagamine traditsioonilises käsitööstustes. Tutvumine käsitöönduslike tehniliste ja materiaalsete lahendustega.

Sidudes kolme naabermaa käsitöötraditsioonilisi oskusi, on võimalik oma teadmisi käsitööst laiendada ja kogukonnas jagada. Ilmus ühine käsitööraamat.

Kohaliku tegevusrühma territooriumi piirkondades on toimunud koostöö ja teadmiste jagamine traditsioonilises käsitööstustes. Tutvumine käsitöönduslike tehniliste ja materiaalsete lahendustega. Ilmus ühine käsitööraamat.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/61%20Sepikojas.JPG
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/61%20Mutt%20ja%20blondid%20-%20k%F5ik%20projektijuhid%20-%20iga%20riigi%20projektijuhid%20ja%20raamatu%20valmimise%20eest%20vastutaja.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/61%20L%E4ti%20%F5pper%FChm.JPG
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/61%20Kangaklassis.JPG
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/61%20Etnon%F5ud.JPG


LISAINFO:

Link raamatule: https://raplaleader.ee/wp-content/uploads/2019/02/Amatu_gramata.pdf

RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU: Rahvusvaheline käsitööprojekt lõppes
raamatuesitlusega: https://maainfo.ee/index.php?article_id=7186&page=3452&action=article&

Wäega Wärgi vahvad teod siin- ja sealpool piiri: https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=marjamaa20181010.2.4
Maakond: Raplamaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-24
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020