EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo KONKURSID Maainfo MÄRKA LEADERit 2.0 Maainfo MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2024
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
KESKKOND JA KESTLIKKUS
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

   

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Ettevõtlusõpe Sillaotsa Koolis
Meede: LEADER
Valdkond: Uuenduslik
Märksõnad: noored; ettevõtlus
Projekti algus: 2017
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Tartumaa Arendusselts
Toetuse saaja: Kastre Vallavalitsus
Veebileht: www.kastre.ee
Toetuse summa: 5770
Projekti kirjeldus: Sillaotsa Kooli õppeprogrammis pole ettevõtlusõpet ning praktilisi teadmisi ettevõtlusest õpilased koolist ei saa. Sillaotsa Koolis tegutsevatest huviringidest vaid väga vähesed olid suunatud vanemale kooliastmele ning paljud 5.-9. klassi õpilased väljendasid suusõnaliselt, et nad ei saa oma ideid või huvisid koolis rakendada. Nii koolis kui ka valla tasandil oli täheldatud põhikooli kesk- ja vanema astme vähest aktiivsust ja motiveeritust osaleda kooli ja valla üritustel. Noored olid passiivsed ega osalenud valla arengus kaasarääkimises, sellesse panustamises.

Projekti „Ettevõtlusõpe Sillaotsa Koolis“ eesmärgiks oli aktiviseerida noori, motiveerida neid olema ettevõtlikumad ja kaasata neid panustama piirkonna arengusse. Juba varasemalt astuti noorte kaasamiseks samme erinevate heategevuslike ürituste korraldamise näol, kuhu panustasid ka noored ning lisaks viidi
Sillaotsa Koolis läbi tutvustavaid loenguid kodanikuaktiivsusest ja selle kasulikkusest. Järgmise sammuna sooviti ellu viia ettevõtlusõppe projekti, mille tulemusena oleksid noored motiveeritumad ja aktiivsemad kogukonnaliikmed.

Projekt oli kavandatud noortele atraktiivse ja praktilisena – erinevad tegevused, mis eeldasid aktiivset osalemist, motiveerivad kohtumised, koolitused ja töötoad – olles seeläbi suurepäraseks noorte aktiviseerijaks.

Projektiga sai Sillaotsa Kooli kesk- ja vanem kooliaste juurde teadmisi oma ideede planeerimiseks ja elluviimiseks. Projektist saadud eneseteostusvõimalus ning selle positiivsed tulemused ja tagasiside motiveerivad noori ka edaspidi olema ettevõtlikumad, viima oma ideed ellu ning panustama kogukonda. Projekti läbinud noori on edaspidi lihtsam kaasata erinevatesse kogukonna tegemistesse.

Projekt „Ettevõtlusõpe Sillaotsa Koolis“ aitas edasi kavandada noorte aktiviseerimisega seotud tegevusi, mis varasemalt olid olnud rõhu all noorte passiivsuse tõttu. Selleks, et noored saaksid enda huvisid rakendada, suurendati Sillaotsa Koolis vanemale kooliastmele suunatud huviringide arvu. Huviringid aitavad hoida vanemat kooliastet aktiivsena ja loovad võimalusi ennast teostada n-ö koolivälisel ajal. Lisaks kaasatakse vanema kooliastme õpilasi kooli tegevustesse mängujuhtidena (noored korraldavad erinevaid sündmusi ja tegevusi). Ka edaspidi kutsutakse kooli rääkima õpilasi, ettevõtjaid ja aktiivseid kodanikke, et mitte kaotada projekti tulemusel saavutatud noorte motiveeritust.

Kogukonna elujõulisus peitub tema aktiivsetes ja ettevõtlikes kodanikes. Ettevõtlik, ettenägelik, empaatiline ja aktiivne kodanik on kasulik nii kogukonnale (kodukoha elu arendamine, heategevuslikud üritused, kodanikualgatused) kui ka kodanikule endale (eneseteostusvõimalus, millegi parendamine, märkamine, panustamine). Aktiivsus kasvatab juurde aktiivsust, passiivsus passiivsust. Nii kohaliku omavalitsuse, kooli kui ka piirkonna ja valla ettevõtjate panustamine noorte ettevõtlikkuse arendamisse ja
noorte aktiviseerimisse kasvatab peale uut aktiivset põlvkonda, kes omakorda motiveerivad ka teisi kogukonnaliikmeid.
Projekti tegevused: Sillaotsa Koolis läbi viidud ettevõtlusõppe projekti raames said kahe aasta jooksul 5.-9. klassi õpilased nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi ettevõtlusest. Esimesel aastal osalesid projektis (2017/18) 6.-9. klassi õpilased (46 õpilast), teisel aastal (2018/19) 5.-6. klassi õpilased (37 õpilast). Projektiga anti noortele teadmisi ettevõtlusest ja aidati neil välja tulla oma tootega.

Projekti raames:

- osaleti Youth Europa väljatöötatud programmis Noored Maailmavallutajad, mis andis noortele uusi teadmisi ning motivatsiooni ettevõtlusega tegelemiseks. Programmis kasutati interaktiivseid ning kaasahaaravaid meetodeid, mis kindlustasid noorte aktiivse osaluse. Noored said vajalikud teadmised nii tavapärase ettevõtte, sotsiaalse ettevõtte kui ka mittetulundusliku ühingu loomisest. Koolitus oli jagatud kuueks osaks ning toimus korra nädalas. Iga osa vahel oli noortel ka väike grupitöö, et koolituse aega maksimaalselt ära kasutada. Teemad olid erinevad, alustades motivatsiooni loomisest ja eneseväljendusoskusest ning lõpetades meeskondades reaalse toote väljatöötamisega. Koolituse vältel oli noortele tagatud mentorlus ning alati sai korraldajatele lisaküsimusi esitada. Väljatöötatud toodete esmaesitlus toimus Kastre valla jõululaadal;

- osaleti Ettevõtlusküla koolitusmängus, mis on ettevõtlust, majandust ja rahatarkust õpetav rollimäng. Koolitusmäng toimus tehislinnakus, kus olid esindatud erinevad ettevõtted ning riigiasutused. Mängijad jagati rollidesse ning neile anti rollikohased ülesanded. Mängu käigus õpiti nägema ja looma seoseid kodanike, majanduse ja ühiskonna toimimisest. Mängu juhendasid koolitatud juhendajad, kes abistasid noori mängu ülesannete täitmisel ning viisid läbi mänguga seotud õppetegevusi;

- osaleti SPARK Makerlab'i töötoas „Teeme ise kõlari/mikrofoni!“, et saada praktiline toote loomise kogemus;

- külastati piirkonna ettevõtteid OÜ BioMari ja OÜ Andre Farm, kus noortel oli võimalus näha lähemalt tootmisprotsesse ning kuulda, kuidas ettevõtted alguse said;

- kohtuti Kastre valla ettevõtjatega (OÜ Uniro, OÜ Hanso MK), kes tõid noorteni oma teekonna ja põhjused, miks nad on ettevõtjad, miks on ettevõtlus kogukonna tasandil oluline ning mida see toob ja annab kogukonnale ning ettevõtjale. Noored esitlesid Kastre valla ettevõtjatele (OÜ Uniro, OÜ Hanso MK, OÜ First Step) oma projekti raames arendatud toodete prototüüpe, ettevõtjad valisid nende hulgast välja parimad ideed ning panustasid projekti seemnerahaga, mida kasutati noorte toodete väljatöötamiseks;

- kohtuti Luunja Keskkooli õpilasfirmade esindajatega, mis motiveeris projektis osalejaid olema aktiivne ning tekitas vahetu kontakti noortega, kes on midagi ise loonud.

Projekti eelarve osadeks olid veel projektijuhtimine ja transporditeenus. Projektis osales kahe aasta jooksul kokku 83 õpilast.

Projekt lõi kooli formaalsele õppele lisaks ka mitteformaalse ja praktilise väärtuse ja väljundi. Projektis osalejad said reaalse kogemuse toote loomisel, mis sarnanes küll õpilasfirma ideega, kuid oli oma ülesehituselt palju mahukam – ettevõtete, õpilasfirmade ja Ettevõtlusküla külastused, SPARK Makerlab'i praktiline kogemus jne).

Näiteid projekti raames välja töötatud toodetest:

- kaardimäng „Mis teoksil?“;
- kehakoorijad;
- maitsega allikavesi Plesy;
- kuusevõrsesiirup;
- Hingel – võtmehoidjast haldjas, ingel, millel oli käte vahel vääriskivi. Valikus oli erinevaid ingleid erinevate vääriskividega, vääriskividele oli juurde kirjutatud, mida nad tähendavad, mille osas aitama peaks;
- pastakas-harilik – pliiatsi ühes otsas oli pastapliiats ja teises harilik pliiats;
- unenäopüüdjad;
- küünlakaunistus;
- puidust võtmehoidja, millel oli küljes auto numbrimärk (paljud unustavad oma numbrimärgi, kui peavad seda kuskil ütlema. Võtmel, millel on numbrimärk küljes, on aga omad plussid ja miinused).
Projekti tulemused: Projekt oli uuenduslik lähenemise poolest, kus kohalik omavalitsus ning piirkonna ja valla ettevõtjad panustasid noorte ettevõtlikkuse arendamisse ja noorte aktiviseerimisse. Kastre Vallavalitsus tagas projekti omafinantseeringu, viis taotlejana projekti ellu, analüüsis projekti ja andis tagasisidet. Samuti informeeris Kastre Vallavalitsus avalikkust projektist ja selle tulemustest (projekti sisu tutvustamine vallaelanikele, ettevõtluskoolituse raames tehtud videomaterjali levitamine). Noorte poolt projekti raames väljatöötatud toodete esmaesitlus toimus Kastre valla jõululaadal. Projektis partneritena osalenud ettevõtete esindajad kohtusid noortega, et jagada enda kogemusi, tutvustada oma ettevõtete tegevust. Kastre valla ettevõtjad valisid noorte poolt projekti raames arendatud toodete prototüüpidest välja parimad ideed ning panustasid projekti seemnerahaga, mida kasutati noorte toodete väljatöötamiseks.

Samuti oli projekt uuenduslik kasutatud meetodite poolest – projekt oli kavandatud noortele atraktiivse ja praktilisena – erinevad tegevused, mis eeldasid aktiivset osalemist, motiveerivad kohtumised, koolitused ja töötoad – olles seeläbi suurepäraseks noorte aktiviseerijaks. Projektis osalejad said reaalse kogemuse toote
loomisel, mis sarnanes küll õpilasfirma ideega, kuid oli oma ülesehituselt palju mahukam.

Projekti raames panustasid nii kohalik omavalitsus kui ka piirkonna ja valla ettevõtjad noorte ettevõtlikkuse arendamisse ja noorte aktiviseerimisse. Kastre Vallavalitsus tagas projekti omafinantseeringu, viis taotlejana projekti ellu, analüüsis projekti ja andis tagasisidet. Samuti informeeris Kastre Vallavalitsus avalikkust projektist ja selle tulemustest (projekti sisu tutvustamine vallaelanikele, ettevõtluskoolituse raames tehtud videomaterjali levitamine). Noorte poolt projekti raames
väljatöötatud toodete esmaesitlus toimus Kastre valla jõululaadal. Projektis partneritena osalenud ettevõtete esindajad kohtusid noortega, et jagada enda kogemusi, tutvustada oma ettevõtete tegevust. Kastre valla ettevõtjad valisid noorte poolt projekti raames arendatud toodete prototüüpidest välja parimad ideed ning panustasid projekti seemnerahaga, mida kasutati noorte toodete väljatöötamiseks.

Projekt oli kavandatud noortele atraktiivse ja praktilisena – erinevad tegevused, mis eeldasid aktiivset osalemist, motiveerivad kohtumised, koolitused ja töötoad – olles seeläbi suurepäraseks noorte aktiviseerijaks. Projektis osalejad said reaalse kogemuse toote loomisel, mis sarnanes küll õpilasfirma ideega, kuid oli oma ülesehituselt palju mahukam.

Projektiga sai Sillaotsa Kooli kesk- ja vanem kooliaste juurde teadmisi oma ideede planeerimiseks ja nende elluviimiseks. Projektist saadud eneseteostusvõimalus ning selle positiivsed tulemused ja tagasiside motiveerivad noori ka edaspidi olema ettevõtlikumad, viima oma ideed ellu ning panustama kogukonda. Samuti aitas projekt edasi kavandada noorte aktiviseerimisega seotud tegevusi, mis varasemalt olid olnud rõhu all noorte passiivsuse tõttu.

Projekt viidi ellu valla tasandil. kuna Sillaotsa Kool on põhikool, siis asuvad kooli lõpetanud noored sageli edasi õppima Tartusse või selle lähiümbrusesse – seetõttu mõjutavad kooli lõpetanud noored, nende harjumused, aktiivsus ja passiivsus tugevalt ka lähiümbruse piirkondi ja Tartut.

Projekti kogemused on kindlasti ülekantavad ka teistesse piirkondadesse. Projektist saab õppida ja eeskujuks võtta kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate panustamist noorte ettevõtlikkuse arendamisse ja noorte aktiviseerimisse ning noortele atraktiivse ja noori aktiviseeriva tegevuskava väljatöötamist.

Keskkonnahoidlikkuse ja säästlikkuse osas saab välja tuua, et mõned tooted, mis noorte poolt välja töötati, sisaldasid taaskasutatavaid materjale. Samuti kujunes projekti lõplik maksumus soodsamaks võrreldes esialgselt planeerituga.

Projekt viidi ellu ühisprojektina, kus taotlejaks oli Kastre Vallavalitsus ning partneriteks piirkonna ja valla ettevõtted OÜ BioMari, OÜ Andre Farm, OÜ Uniro ja OÜ Hanso MK.

Kastre Vallavalitsus tagas projekti omafinantseeringu, viis taotlejana projekti ellu, analüüsis projekti ja andis tagasisidet. Samuti informeeris Kastre Vallavalitsus avalikkust projektist ja selle tulemustest (projekti sisu tutvustamine vallaelanikele, ettevõtluskoolituse raames tehtud videomaterjali levitamine). Noorte poolt projekti raames väljatöötatud toodete esmaesitlus toimus Kastre valla jõululaadal.

Projekti partnerid aitasid ellu viia olulisi tegevusi projektis. Kohtumisi piirkonna ettevõtjatega (OÜ BioMari asub Elva vallas ja OÜ Andre Farm Kambja vallas) ja Kastre valla ettevõtjatega (OÜ Uniro ja OÜ Hanso MK) ning võimalust ettevõtjatega vahetult suhelda ja küsimusi küsida nähti projektis oluliste tegevustena
noorte aktiviseerimisel ja motiveerimisel.

OÜ BioMari ja OÜ Andre Farm külastused andsid noortele võimaluse näha tootmisprotsesse ja tootmist lähemalt, kuulda ettevõtete kujundemise lugu. Külastus lõi vahetu kontakti noorte ja ettevõtjate vahel, noored said küsida küsimusi ettevõtjaks olemise kohta ning näha lähemalt, mida ettevõtlus endast kujutab.

Valla kohalike ettevõtete esindajad rääkisid noortele ettevõtlusest ja ettevõtjaks olemisest ning tutvustasid oma ettevõtete tegevusvaldkondi. Kohtumine lõi vahetu kontakti noorte ja ettevõtjate vahel, noored said küsida küsimusi ettevõtjaks olemise kohta. Noored esitlesid Kastre valla ettevõtjatele oma projekti raames arendatud toodete prototüüpe ning ettevõtjad valisid nende hulgast välja parimad ideed. Kastre valla ettevõtjad panustasid projekti seemnerahaga, mida kasutati noorte toodete väljatöötamiseks.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/21%20Ettev%F5tluse%20pilt%203.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/21%20Ettev%F5tluse%20pilt%202.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/21%20Ettev%F5tluse%20pilt%201.jpg
Maakond: Tartumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-25
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020

 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo