PROJEKTINÄITED

Projekt: Anija mõisa pargi õpperaja „Meelte ja kogemuste tee” rajamine
Meede: LEADER
Valdkond: Roheline LEADER
Märksõnad: loodusturism; mõisapark; matkarada; loodusõpe;
Projekti algus: 2016
Projekti lõpp: 2018
Kohalik tegevusgrupp: Ida-Harju Koostöökoda
Toetuse saaja: Anija Mõisa Haldus SA
Veebileht: https://anijamois.ee/
Toetuse summa: 13884
Projekti kirjeldus: Ida-Harju piirkonnas on mitmed seiklus- ja matkaradu, kuid puudus loodus- ja kultuuriajaloo õpperada. Ettepanek luua Anija mõisa ümbrusesse õpperada nii iseseisvaks õppeks, kui ka õuesõppe korraldamiseks, tuli kohalikelt inimestelt, mõtet toetas ka Anija mõisa hoolduskava. Uue multifunktsionaalse õpperaja välja arendamisega sooviti tekitada uus atraktiivne külastusobjekt nii kogukonnale kui ka turistidele.
Projekti tegevused: Projekti raames loodi pea 2 km pikk õpperada, mis kulgeb läbi 10 hektarilise mõispargi. Rajal tutvustatakse nii kohalikke kui ka Eestis haruldasi puu- ja taimeliike, õpitakse tundma loodust ja mõisakultuuri. Projektiga loodud õpperada koosneb erinevatest elementidest: käbirada, puuliikide sein, päikesekell, linnupesakujulised puhkepaigad, lõkkeplats jt. Õpperajale on paigaldatud infosildid puude, põõsaste ning teiste taimeliikide ja kultuuriajaloo kohta. Õpperada pakub meeltele nähtavat silmailu, kõrvale kuuldavat ning kombitavat sõrmedele ja varvastele, eesmärgiga, et külastaja mõistab looduses käimise tähendust läbi tegevuse, elamuse ja läbimõeldud kogemuse.
Projekti tulemused: Õpperajaga loodi Anija mõisaparki täiesti uued funktsioonid:
1. Kohalikud inimesed saavad iseseisvalt hooldatud rada kasutada terviserajana;
2. Mõisa külastaja saab õpperada kasutada iseseisvalt ja tasuta;
3. Saab kasutada eraldiseisvalt lõkkekohta, kui puhkepaika ja veeta mõnus päev nii suvel kui talvel;
4. Dendroloogilise hinnangu käigus määrati pargis 87 taksonit puittaimi, millest 32 on kodumaised, teised on haruldased taimed, paigaldatud infosildid tutvustavad nii kodumaiseid kui ka haruldasi taimi;
5. Saab õppida tundma kultuuriajalugu, ilmakaari, määrata tuulesuunda, määrata puuliike ja nende vanust jne;
6. Õpperajal on võimalik liikuda ca 1 km ka ratastoolil, mis enne projekti ei olnud võimalik;
7. Loodusõpperajal saab läbi viia erinevaid loodusõppe programme (nii koolidele, lasteaedadele kui ka täiskasvanutele).
Lisainfo: Mõisapargis kulgevat loodusrada saab täna külastada iseseisvalt ja tasuta. Anija Mõis pakub ka järgmisi programme mõisapargi külastamiseks: Anija mõisapargi saladuste rada (eelkooliealised, I ja II kooliaste), Anija mõisapargi varjatud võlud (III kooliaste, täiskasvanud).

Meediakajastused https://youtu.be/Zmdb2D_yofk
Maakond: Harjumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2021-07-13

« Tagasi