Üritused

Täiendusõppeprogramm "Veiste ja vasikate haigestumuse vähendamine läbi karjatervise parandamise"

Toimumisaeg: 12.05.2017

Toimumiskoht: Grand Hotel Viljandi Tartu 11, Viljandi, Viljandimaa

Sihtgrupp: Põllumajandussaaduste tootjad ja töötlejad Viljandi maakonnas NB! Tegemist on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu teadmussiirde ja teavituse toetusega (meede 1) Viljandi maakonnas - see tähendab, et koolituse lõppkasusaajad peavad olema Viljandimaa põllumajandustootjad.

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi ja osata omandatut rakendada veiste ja vasikate haigestumuse vähendamiseks.

Koolitusel osaleja on tutvunud järgmiste teemadega:

Registreerumiseks peab isik kuuluma sihtrühma! Koolituse sihtrühm on põllumajandustootjad ja töötlejad Viljandi maakonnas.

NB! Tegemist on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu teadmussiirde ja teavituse toetusega (meede 1) Viljandi maakonnas - see tähendab, et koolituse lõppkasusaajad peavad olema Viljandimaa põllumajandustootjad ja töötlejad.

Registreerumine kestab kuni registreerumisaja lõpuni, juhul kui grupp täitub varem, siis grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, jääb koolitus ära ja registreerunuid teavitatakse.

Registreeruda saab SIIN

Viimati muudetud: 15.05.2017

« Tagasi