Üritused

TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangete infopäev LEADER piirkondadele

Toimumisaeg: 27.02.2018

Toimumiskoht: Türi-Alliku, Veskisilla hotell

Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade ettevõtjad jt riigihangete korraldamisest / osalemisest huvitatud isikud

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames 6 infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel".

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, kes on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses ning peavad hanke korraldamisel järgima riigihangete seadust (MTÜd, sihtasutused, kohalikud omavalitsused).

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja (ettevõtja) poolset vaadet.

Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

Riigihangete infopäev toimub Türi-Allikul, Veskisilla hotellis

REGISTREERIMINE: goo.gl/forms/Uimy2PVCDx3y7bl53
Infopäevale saab registreerida ka merry@kodu.ee või 736 6955 

Riigihangete infopäev

TEISIPÄEV, 27. veebruar 2018

Türi-Allikul, Veskisilla hotellis

14.00-17.30

__________

Käsitletavad teemad:

ETTEKANNE: 

  • Riigihanke üldküsimused - hankija määratlus; turu-uuringute läbiviimine; piirmäärad ja tähtajad; menetlusliigid ja kohalduvad nõuded; riigihanke elektrooniline läbiviimine; uut osadeks jagamisel
  • Hankemenetlus - riigihanke alusdokumendid ja hankepass; pakkumuse vormistamine; kõrvaldamisaluste kontrollimine; kvalifitseerimistingimuste seadmine ja kontroll; hindamistingimuste seadmine ja kontroll; põhjendamatult madala maksumusega pakkumus ja selle kontroll; pakkuja ärisaladus; teise isiku vahenditele tuginemine ja erisused ehitushangetel; hankija otsuste põhjendamine
  • Hankelepingu täitmine ja muutmise võimalused
  • Vaidlustamine

ETTEKANNE (lisamisel)

Infopäevade toimumise ajad ja kohad:
22. veebruaril Tartus, PL õppeklass, Jalaka 48 maainfo.ee/index.php
26. veebruaril Viljandis, hotellis Centrum, Tallinna 24 maainfo.ee/index.php
27. veebruaril Türi-Allikul, Veskisilla hotellis 
5. märtsil Haapsalus, Päeva villas, Lai 7 maainfo.ee/index.php
8. märtsil PMK Jäneda majas, sinine auditoorium maainfo.ee/index.php
15. märtsil Pärnus, Nooruse Majas, Roheline 1 maainfo.ee/index.php

Infopäeva kohta täpsem teave ka Krista Kõiv telefon 511 2562 või e-post krista.koiv@pmk.agri.ee 


Tegevus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas" raames.

 

 

Viimati muudetud: 12.10.2018

« Tagasi