Üritused

Täienduskoolitus “Põllumajandusloomade heaolu – lihaveis”

Toimumisaeg: 08.06.2018

Toimumiskoht: Talu ja Tulu OÜ, Karinõmme küla, Koonga vald

Sihtgrupp: Loomakasvatajad

Päevakava:

8.30 – 8.45  Kogunemine, registreerimine Talu ja Tulu OÜ, Karinõmme küla, Koonga vald Asukoht

8.45 – 9.30  Loeng loomade pidamine ehitises. T. Pikkmets

9.30 – 11.45  Praktiline õpe koos demonstratsiooniga. Loomade kohtlemine ja käitlemine (püüdmine, ajamine, fikseerimine ). T. Pikkmets

11.45 – 12. 45  Lõuna ja kogunemine Trahter Birgit, Tallinn-Risti-Virtsu maanteel. Asukoht

Ühine sõit Kirbla Mahe OÜ Matsalu Rahvuspargi alal peetavate lihaveiste karjamaadele. Ringkäiku koordineerib ja juhendab Liisi Laos Kirbla Mahe OÜ juhatuse liige.

12.45 – 14.00  Praktiline õpe. Rahvuspargi aladel loomade karjatamine ( jootmiskohad, varjumisvõimalused, erinevad vanusgrupid, loomkoormused ) M. Oeselg

14.00 – 15.45  Loeng. Välitingimustes loomade pidamine. M. Oeselg (vihmase ilma korral toimub loeng OÜ Kirbla piimafarmi nõupidamiste ruumis).

Infopäevast võivad  osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 ).

Lektorid:

Marika Oeselg, loomakasvatusõpetaja OTMK /MES loomakasvatuskonsulent

Vaike Nõu, MES loomakasvatuse- ja nõuetele vastavuse konsulent, lihaveisekasvataja Kauni OÜ

Mariliis Vahar, pikaajaliste kogemustega veisekasvatusjuht Ohtla Lihaveis OÜ

Targo Pikkmets, veisekasvatuskonsulent, lihaveisekasvataja Talu ja Tulu OÜ, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige.

Koolitusele registreerimine https://docs.google.com/forms/d/1gtgSvC84Roxr4w3AlkOL7gL5fLFBsJp-SClrs38pnEM/edit

Viimati muudetud: 23.05.2018

« Tagasi