Üritused

EESTI MAAÜLIKOOL: ühistegevuse konverents

Toimumisaeg: 22.11.2018

Toimumiskoht: Tartu, Kreutzwaldi 1A

Sihtgrupp: huvitatud isikud

 
Neljapäeval, 22. novembril 2018
toimub
rahvusvaheline ühistegevuse konverents
 „Läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks“
 
Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Konverents toimub Tartus, Eesti Maaülikooli aulas, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, 51006.

Kuna kohtade arv on piiratud, palume eelnevalt registreerida aadressil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ec2bRTtGa-TYosXYWOwMuFjfSx-U6_yDTDsKdGJa8-kB1g/viewform

 

Aajakava:

09:30-10:00 Registreerimine ja tervituskohv

10:00-10:10 Avasõnad – prof. Rando Värnik (Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ning ühistegevuse pikaajalise programmi eestvedaja) ja Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees)

10:10-10:15 Tervituskõne – Mait Klaassen (Eesti Maaülikooli rektor)

10:15-10:30 Tervituskõne – Illar Lemetti (Eesti Maaeluministeeriumi kantsler) ja Marko Gorban (Eesti Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler)

10:30-11:15 Dr Jos Bijman – „Põllumajandusühistud Euroopas: peamised väljakutsed ja võimalused“/„Agricultural Cooperatives in Europe: Key Challenges and Opportunities“ (Wageningen Ülikool, Holland)

11:15-12:00 Assoc. Prof. Eric Micheels – „Organisatsiooniõpe põllumajandusühistutes: Kanada kogemus“/„Organizational Learning in Agricultural Cooperatives: Experience from Canada“ (Saskatchewan Ülikool, Kanada)

12:00-13:00 Lõuna

13:00-13:45 Francisco Borras – „Hispaania põllumajandusühistute hetkeolukord. Puu- ja köögivilja sektori näide: ANECOOP“/„The Current Situation of Spanish Agrifood Cooperatives. Example of the Fruit and Vegetable Sector: ANECOOP“ (ANECOOP, Hispaania)

13:45-14:30 TJ Flanagan – „Kuidas töötab ühistuline mudel Iirimaa piimanduses“/„How the Co-operative Model works for Dairy in Ireland“  (ICOS, Iirimaa)

14:30-14:50 Kohvipaus

14:50-15:10 Jaan Metsamaa – „Farm In Production õlikultuuride töötlemise tehas: ideest teostuseni“ (TÜ Farm In, Eesti)

15:10-15:30 Jaanus Murakas – „Ühistute omavaheline konkureerimine takistab liikmete huvide eest seismist“ (Piimandusühistu E-Piim, Eesti)

15:30-16:30 Arutelu (Dr Jos Bijman, Assoc. Prof. Eric Micheels, Francisco Borras, TJ Flanagan, Jaanus Murakas - moderaatorid: prof. Rando Värnik ja Vahur Tõnissoo)

16:30-16:35 Lõppsõna – prof. Rando Värnik

 

Konverentsi modereerib Vahur Tõnissoo, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige.

 

Konverentsil osalemine on tasuta kõigile ühistegevuse huvilistele. Konverentsi korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. On olemas sünkroontõlge inglise keelest eesti keelde. Lisainformatsioon: programmi assistent Liis Võlli, liis.volli@emu.ee, +372 51 92 9840.

 

ESINEJAD:

Dr. Jos Bijman  on Wageningeni Ülikooli dotsent, ärijuhtimise ja organisatsiooni grupis, kes on spetsialiseerunud ühistuliste organisatsioonide uurimisele. Dr Bijman omab kogemust politoloogias, organisatsiooniteoorias ja majandusteaduses. Tema uuringud on suunatud organisatsioonide vaheliste suhete uurimisele, eelkõige põllumajanduse ja toidutootmise väärtusahelates ning muudes koostöömudelites. Ta on ekspert põllumajandussektori ühistute ja tootjaorganisatsioonide arengut puudutavates küsimustes nii arenenud-, ülemineku- kui ka arenguriikides. Dr Bijman on osalenud mitmetes ühistuid ja tootjaorganisatsioone puudutavates teadusprojektides nii Hiinas, Brasiilias, Hollandis, Keenias, Etioopias, Indoneesias kui Tais. Lisaks on Dr Bijman koordineerinud mitmeid Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi uurimisprojekte, sealhulgas uuringut “Support for Farmers' Cooperatives” (Põllumajandusühistute toetamine). Ta juhib LIQUID projekti, mille eesmärk on uurida ja suurendada suutlikkust edendada kvaliteeti ja kaasamist Kagu-Aasia ja Ida-Aafrika piimasektori väärtusahelas. Hetkel töötab ta teadusprojektiga “Piimaühistute tulevik Euroopas”, koostöös Markus Hanisch´iga Humboldti Ülikoolist Berliinis.

------------------

Eric Micheels on Saskatchewan Ülikooli dotsent, põllumajandus ja ressursiökonoomika osakonnas ning põllumajandusühistute teadlane ühistute uurimiskeskuses. Tema teadustöö keskendub laiemalt innovatsiooni väärtusahelale farmides ja põllumajandusettevõtetes. Tema käimasoleva teadustöö raames on uuritud, kuidas põllumajandusettevõtete juhid omandavad ja integreerivad uusi ideid ja protsesse oma ettevõttes.

------------------

Francisco Borrás  on Hispaania suurima puu- ja köögivilja turustusühistu ANECOOP turunõustaja. Tema karjäär ANECOOPis algas 1980. aastal müügijuhina, alates 1998. a. on ta ka ühistu asedirektor. Puu- ja köögivilja turustuseksperdina on Borras üle-Euroopalise organisatsiooni „Freshfel Europe“ nõukogu liige ning suurima puu- ja köögiviljasektori erialamessi FruitLogistica ekspertide nõukogu liige, samuti Euroopa Komisjoni tsitrusviljade turuprognoosi töögrupi liige. Ta jagab oma teadmisi Valencia ülikoolis magistriõppe üliõpilastele ning on sage esineja rahvusvahelistel erialakonverentsidel.

ANECOOP on Hispaania suurima puu- ja köögivilja turustusühistute organisatsioon, mille 69 ühistulist liiget koondab ühtekokku 20 000 väiketootjat. ANECOOP asutati 1975. aastal ning tänaseks on see Vahemeremaade suurim tootjate ning Hispaania juhtiv puu- ja köögivilja, salatite, tsitrusviljade ja veini turustusorganisatsioon. ANECOOPi aastakäive on 430 miljonit eurot.

------------------

TJ Flanagan on alates 2016. aastast Iirimaa põllumajandusühistute liidu ICOS tegevdirektor. Ta on varem töötanud sama organisatsiooni piimandusvaldkonna juhina ning esindab Iirimaa tootjaid Euroopa Komisjoni piimanduse nõuandvas töögrupis. Flanagan tunneb sügavat huvi ühistute juhtimise vastu, leides, et efektiivse juhtimise korral võib see ettevõtlusvorm olla tõhus vahend, mis aitab üksiktootjal kapitali võimendada ning jõuda selliste turgude ja tarbijateni, kuhu ta omaette tegutsedes ei jõuaks. Ta usub, et ühistutel on oluline roll Iirimaa majanduses nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, tuues kaasa investeeringuid, uusi töökohti ning edendades eksporti.

ICOS esindab enam kui 130 Iirimaa ühistut, mille käive kokku on 14 miljardit eurot. Organisatsioonil on 150 000 liiget, kes annavad tööd 12 000 inimesele Iirimaal ning 24 000 inimesele piiri taga.

  

Viimati muudetud: 18.10.2018

« Tagasi