Üritused

KESKKONNAMINISTEERIUM: Mets on Eesti tulevik

Toimumisaeg: 26.10.2018

Toimumiskoht: Tallinn, Kultuurikatla väikeses saalis (Põhja Puiestee 27a, Tallinn)

Sihtgrupp: huvitatud isikud

 Keskkonnaministeerium kutsub Teid metsanduse järgmise kümnendi arengukava koostamise ettepanekut tutvustavale infopäevale. Teeme kokkuvõtteid arengukava ettevalmistamise senisest käigust ning vaatame tulevikku. Metsanduse uus arengukava koostatakse aastateks 2021–2030 (MAK2030). Metsamaa moodustab üle poole Eesti maismaa pindalast. Eesti ühiskonnas teadvustatakse metsade tähtsust ja tähendust ning metsade mitmekülgset kasutamist. Ootused metsandusele on seejuures erinevad. Seepärast koostatakse metsanduse suunamiseks iga kümne aasta kohta arengukava, mille kinnitab Riigikogu.

Päevakava

09.45–10.00 Registreerimine ja hommikukohv

10.00–10.10 Avasõnad - Siim Kiisler, keskkonnaminister

10.10–10.40 Uuringu „Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale“ tutvustus - Maie Kiisel, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik

10.40–11.10 Ülevaade MAK2030 koostamise ettepanekust - Kristel Järve, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist

11.10–12.10 Metsandusest laiemalt. Teadlaste vestlusring

12.10–12.30 Eesti metsa tulevik – minu visioon.  Lühikõned

12.30–12.40 Mis saab edasi? -  Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler

12.40–13.30 Lõuna

Päeva juhib Urmas Vaino

 

Oma tulekust palume teatada hiljemalt 19. oktoobriks e-posti aadressil marii.viita@envir.ee või telefonil 626 2891

Viimati muudetud: 19.10.2018

« Tagasi