Üritused

ENRD: Töögrupp "Põlvkondade vahetus maapiirkonnas"

Toimumisaeg: 22.02.2019

Toimumiskoht: Athlone, Iirimaa

Põlvkondade uuendus maaelu arengu kontekstis käib kaasas ELi põllumajandustootjate keskmise vanuse tõusuga. See hõlmab ka volituste andmist uue põlvkonna kõrgelt kvalifitseeritud noortele põllumajandustootjatele, et toetada säästvate põllumajandustavade kasutamist üle Euroopa.

Noored põllumajandustootjad võivad anda asjakohase panuse maapiirkondade heaolu edendamisse, maapiirkondade väärtusahelate tugevdamisse ja maaelu eluvõime ja elujõulisuse suurendamisse -  need on kolm kümnest
Cork 2.0 deklaratsioonis 2016. aasta septembris sõnastatud poliitilisest suunisest.

Sellegipoolest seisavad põllumajandustootmisega tegelevad noored silmitsi probleemidega nagu puudulik juurdepääs maale, rahastusele, teadmistele ja koolitustele.

ENRD kontaktpunkt toetab põlvkondade vahetust temaatiliste tegevuste kaudu, näiteks:

Üritus ENRD veebilehel.

Viimati muudetud: 11.12.2018

« Tagasi