Üritused

ENRD: Töögrupp võitlemaks maapiirkonna rahvaarvu vähenemisega "Uute võimaluste loomine elujõuliste maapiirkondade tekkeks"

Toimumisaeg: 21.05.2019

Toimumiskoht: Brüssel, Belgia

Teisipäeval, 21. mail korraldab Euroopa maaeluvõrgustik töögrupi kokkusaamise teemal "Kuidas võidelda maapiirkonnas rahvaarvu vähenemisega, kuidas luua uusi võimalusi elujõuliste maapiirkondade tekkeks?"

Maarahvastiku vähenemine on kogu Euroopas kasvav trend. Paljud maapiirkonnad on jäänud justkui nõiaringi, miks see trend muudkui kasvab: 1) vähene ettevõtlusaktiivsus; 2) ebapiisav ja järjest vähenev teenuste kättesaadavus. Maaelupoliitika võiks rahvaarvu vähenemisega võitlemisel mängida olulist rolli. Kuid see väljakutse nõuab sekkumisi, mis jäävad ühise põllumajanduspoliitika ulatusest välja ning nõuab suuremat koostööd EL, riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil.

Selles taustsüsteemis on ENRD töögrupil järgmised eesmärgid:

Lisainfo saamiseks külasta ENRD veebilehte.

Esialgne PÄEVAKAVA  (seisuga 12.05.2019):

 8.45 - 9.15  Registreerimine, kogunemine
 9.15 - 9.30  Sissejuhatus
 9.30 - 10.30  Päeva tutvustus, sissejuhatavad ettekanded
10.30 - 11.00   Kohvipaus
 11.00 - 13.00  Töögrupi arutelud 1: Kuidas maaelu arengu programmid ja teised EL poliitikad vastavad demograafilistele väljakutsetele tegelikkuses?
13.00 - 14.00   Lõuna
14.00 - 14.15   Tagasiside esimesest töögrupi sessioonist
14.15 - 15.30   Töögrupi arutelu 2: Integreeritud lähenemised: liikmesriikide kogemused erinevate poliitikainstrumentide kombineerimisel, et suurendada rahvastikku arvu maapiirkondades ning muuta maapiirkonnad atraktiivseks
 15.30 - 15.45  Kohvipaus
 15.45 - 16.00  Tagasiside töögrupi sessioonist
 16.00 - 16.45  Päeva lõpetamine - kuidas edasi?
16.45 - 17.00   Kokkuvõtted
   
   
   

 

Viimati muudetud: 12.05.2019

« Tagasi