Üritused

EESTI MAAÜLIKOOL: Koolitus "Ühistegevuse praktilised kogemused"

Toimumisaeg: 25.09.2019–26.09.2019

Toimumiskoht: Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045

Sihtgrupp: Täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta koolituse teemal: “Ühistegevuse praktilised kogemused (piim)”. 

Lektoriteks on Steen Norgaard Madsen, Taani piimaühistu Arla Nõukogu liige; Maido Solovjov, Valio Eesti juhatuse esimees ja tegevjuht ja Rando Värnik, Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ning ühistegevuse pikaajalise programmi eestvedaja.

KOOLITUS TOIMUB EESTIKEELSE TÕLKEGA.

Koolituse tulemusel suurenevad õppija teadmised ühistute juhtimisest. Eriti ootame osalema ühistute juhtkonda ja Nõukogu liikmeid.

25.09.2019 koolituse ajakava:

09:45 – 10:00 Registreerimine ja tervituskohv
10:00 – 12:15 Ühistegevuse praktilised kogemused piimanduses I (Taani piimaühistu Arla näitel) – Steen Norgaard Madsen
12:15 – 13:15 Lõunapaus
13:15 – 15:30 Ühistegevuse praktilised kogemused piimanduses II (Taani piimaühistu Arla näitel) (koolituse praktiline pool) – Steen Norgaard Madsen

26.09.2019 koolituse ajakava:

09:45 – 10:00 Registreerimine ja tervituskohv
10:00 – 12:15 Baltikumi piimaturg – Maido Solovjov
12:15 – 13:15 Lõunapaus
13:15 – 15:30 Praktilised probleemid ja ettepanekud ühistu kui organisatsiooni arengu teguritena ja nende lahendamine (koolituse praktiline pool) – Rando Värnik

15:30 – 15:45 Tagasiside

Eelregistreerimine toimub kuni 18.09.2019, osalejate arv on piiratud.

Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli[A]emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

yhistegevus.emu.ee

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Koostöös teeme paremini!

 

MAK_logo

Viimati muudetud: 31.10.2019

« Tagasi