Üritused

SAARTE KOOSTÖÖKOGU: "vihmavarjuprojektide" taotlusvooru infopäevad

Toimumisaeg: 04.02.2020–06.02.2020

Toimumiskoht: Saaremaa

Saarte Koostöökogu (SKK) juhatus kinnitas 21. jaanuaril põhimõtted kogukonnas algatatud elukeskkonda rikastavate ja piirkonna tuntust tõstvate tegevuste hoogustamiseks.

Tegemist on niinimetatud „Vihmavarjuprojektidega“– ehk toetuse taotlejaks PRIA mõistes on SKK ise, koondades ideed ja nende elluviijad, võttes enda kanda kogu vastutuse toetusega seotud asjaajamise ja tegevuste abikõlblikkuse eest.

Ootame taotlusi, millega soovitakse:

Taotluse esitajaks võib olla:
sõpruskond, naabruskond, külaselts, MTÜ, huvirühm, seltsid ja võrgustikud koos jms määrates endale füüsilisest isikust esindaja (kontaktisiku).

Kogu meetme eelarve eesmärgipäraste tegevuse elluviimiseks on 42000 eur ja taotlusi saab hakata esitama alates 10. veebruarist. Taotlusvoorul lõpptähtaega ei ole ehk voor sulgub siis, kui tegevusteks ettenähtud eelarve on täitunud.

Täpsemat infot vihmavarjuprojektide vooru kohta SKK-s saab

"Vihmavarjuprojektide" taotlusvoor viiakse läbi Leader projekti "Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele!" raames.

INFO: skk.ee/uudised/a/10-veebruarist-alusteme-vihmavarjuprojektide-taotlusvooruga

Viimati muudetud: 24.01.2020

« Tagasi