Üritused

MAAELUMINISTEERIUM: "Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027" ja "Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava" rahastamisvahendi eelhindamise tulemuste tutvustamine

Toimumisaeg: 16.10.2020

Toimumiskoht: Veebis

Sel kevadel valmis "Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027" ja "Euroopa Merendus-, Kalandus ja Vesiviljelusfondi 2021-2027 rakenduskava" rahastamisvahendi eelhindamine (uuringu andmed 2019. aasta lõpu seisuga).

Uuringu eesmärgiks oli anda hinnang programmperioodi 2014-2020 rahastamisvahendi eelhindamises kindlaks tehtud turutõrgete ja rahastamisprobleemide asjakohasusele perioodil 2021–2027. Uuriti põllumajandustootmise, toiduainete ja joogitootmise, maalises asustuspiirkonnas muude tegevusvaldkondade ning kalandussektori ettevõtteid, tootjaorganisatsioone ja sadamaid.

Uuringu aruanne on leitav SIIN

16. oktoobril algusega 13.00 tutvustatakse eelhindamise tulemusi. Kutsume Teid kuulama ja kaasa mõtlema vebinari vormis SIIN

Päevakava

16. oktoober 2020

REEDE

13.00 Tervitussõnad (Maaeluministeerium)
13.05 Eelhindamise tulemuste tutvustus (Eesti Maaülikool)
13.45 Rahastamisvahendi hetkeseis ja tulevikuvaade (Maaelu Edendamise Sihtasutus)
13.55 Finantsinstrumentide tulevikuvaade (Maaeluministeerium)
14.10 Küsimused, arutelu

Viimati muudetud: 08.10.2020

« Tagasi