EST Maainfo Kalender Maainfo Üritused
 
 
Maaeluvõrgustiku teenistus
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Kalendri sissekanded
Maainfo

Üritused

   

MAAELUVÕRGUSTIK ja MES: Konsulentide koolituspäev

Toimumisaeg: 17.11.2020

Toimumiskoht: Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoone, Lääne-Virumaa

Sihtgrupp: Konsulendid, nõustajad, teabe levitajad

Registreerunute nimekiri

 

    

Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja PMK koostöös toimub 17. novembril 2020. a.  8-tunniline konsulentide koolituspäev, mis läheb konsulentidele arvesse kohustuslike koolitustundidena.
Eelregistreerimine sündmusele kuni 15. novembrini 

Koolituspäeva salvestatakse ja osalemine on võimalik veebi vahendusel (registreerumisel). 
Veebis vaatajad saavad küsimusi esinejatele saata kas ülekande aknas või meiliga hanna.tamsalu@pmk.agri.ee ja päeva jooksul esitatud küsimused loeme kohapeal ette.


Konsulentide koolituspäev

Järelvaatamise link:  https://youtu.be/aiQAKuup-Is 

Teisipäev, 17. november 2020
Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoones
AJAKAVA

09.30 - 10.00

Kogunemine, tervituskohv

 

10.00 - 11.00

 

MAHE, KSM ja ÜPT toetuse saajate mõningatest maakasutuse ja majandusnäitajatest. Väetamise mõjudest saagikusele ja mulla toitelementide muutusele mahe- ja tavaviljeluse külvikorrakatses 

Karli Sepp, PMK   (Ettekanne, pdf)

Ettekandes käsitletakse võrdlevalt mahepõllumajandusliku, keskkonnasõbraliku majandamise ja ühtse pindalatoetuse toetuse saajate maakasutust ja mõningaid majandusnäitajaid Eestis. Eraldi osas vaadeldakse  Kuusiku katsekeskuse pikaajalise mahe- ja tavaviljeluse külvikorra katse tulemusi erineva väetamise mõjude kohta kultuuride saagikusele ja mulla toitainete sisaldusele.

11.00 – 11.30

Taimetoitainete leostumine - surve keskkonnale ja kaotus tootjale -  dreenivee seire tulemuste põhjal

Jaan Kanger, PMK (Ettekanne, pdf)

Põllumajanduslik tootmine suurendab taimetoitainete leostumist, mis põhjustab keskkonna saastumist, kuid ühtlasi on ka kaotuseks tootjale. Hindame praegust olukorda ja vaatame kas ja kuidas on võimalik neid kadusid vähendada.

11.30 – 11.45

KOHVIPAUS ja meeleoluvideod

11.45 – 13.15 

Eesti muldade Ca ja Mg seisund, lubjatarve maakondades ning muldade neutraliseerimise tähtsus ja ohud 

Priit Penu, PMK (Ettekanne, pdf)

Ettekandes käsitletakse 2018-2020 mullaanalüüside põhjal muldade Ca ja M seisundit ja lubjatarvet maakondade lõikes ning neutraliseerimisega seotud olulisemaid aspekte ning ohtusid. Tuuakse välja ka reaalsetele andmetele tuginedes mullareaktsiooni ja Corg omavahelised seosed.

13.15 – 13.45

LÕUNA ja meeleoluvideod

13.45 – 14.30

PMK kaardirakenduste kasutamisest: mullaseire välitöö kaardirakendus (mullaproovide võtmiseks) ja muldade kasutussobivuse kaardirakendus

Tambet Kikas, PMK

Mullaseire välitöö rakenduse puhul tehakse näitlikult läbi uue kliendi loomise, töö alustamise ja andmete sisestamise erinevad võimalused.

14.30 – 15.15

EIP-AGRI (Euroopa põllumajanduse innovatsiooni partnerlus) tööde tutvustus

Iiri Raa, Agnes Kivistik, PMK
(Iiri ettekanne, pdf)
(
Agnese ettekanne, pdf)

EIP-AGRI pakub mitmesuguseid töövahendeid ja teenuseid, mis annavad innovatsiooniga tegelejatele tuge ideede ja projektide elluviimisel - sh fookusgrupid - praktikast tulenevad vajadused ja teadusideed, mida katsetada tootmises.

15.15- 15.30

PAUS ja tutvustusvideo

15.30- 16.30

Põllulindudest, kimalastest ja taimedest põllumajanduskeskkonna toetuste hindaja pilgu läbi

Eneli Viik, PMK (Ettekanne, pdf)

MAK keskkonnatoetuste hindamise raames viiakse PMK koordineerimisel juba aastaid läbi kimalaste ja põllulindude seiret. Tulemuste põhjal saab jälgida nii ajalisi muutusi kui ka erinevusi mahepõllumajandusliku tootmise toetusega, keskkonnasõbraliku majandamise toetusega ja keskkonnatoetustega mitteliitunud aladel. Lisaks on alates 2011. aastast neljal korral seiratud keskkonnasõbraliku majandamise toetusega alade rohumaaribade taimestikku – mida tulemused näitavad?

16.30 - 17.00

Toiteelementide bilansi ja pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu tulemused keskkonnameetmete hindamisel. 

Marje Särekanno, PMK (Ettekanne, pdf)

Lühiülevaade uuringute teostamisest, metoodikast, tulemustest, probleemidest.  Bilansi ja pestitsiidide kasutamise andmed  EU riikides. 

 18.00 

Õhtusöök ja seltskondlikud tegevused

Võimalus jääda Jänedale ööbima

Info koolituspäeva kohta:
Maaelu Edendamise Sihtasutus - Angelika Nöps, e-post angelika.nops@pikk.ee, tel 53 089 961 
PMK 
maaelu võrgustikutöö osakond - Hanna Tamsalu, e-post hanna.tamsalu@pmk.agri.ee, tel 5201078

NB! Viiruseohu tõttu on Jäneda saali lubatud kuni 80 osalejat! Olemas on maskid ja desovahendid! Püüame hoida vahet ja püsime terved!

Ürituse läbiviimine on toetatud Eesti maaelu arengukava vahenditest.

 


Varasemad konsulentide teabepäevad:

  • 14. jaanuar 2020 Pärnus. Konsulendilt konsulendile ja tulevikuvaade. Vaata täpsemalt SIIT
  • 22. oktoober 2019 Tartus. Loomakasvatuse teemad. Vaata täpsemalt SIIT
  • 29.-30. jaanuar 2019 Jänedal. Taimekasvatuse teemad. Vaata täpsemalt SIIT
  • 30. oktoober 2018 Sakus. Põllumajandusuuringute Keskuse tegemiste tutvustamine. Vaata täpsemalt SIIT


Konsulentide Infokiri -  andmebaas on SIIN

Viimati muudetud: 03.02.2021


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo