Üritused

MESINDUS: RITA ForBee konverents 2021 “Aidates Eesti tolmeldajaid”

Toimumisaeg: 21.01.2021

Toimumiskoht: Veebis

Konverentsi eesmärgiks on tutvustada „RITA ForBee“ projektiga seotud tulemusi ja
anda ülevaade edasistest uuringusuundadest
(Projekti tutvustav kodulehekülg:
www.forbee.ee). Konverentsi põhifookuseks on tutvustada erinevate (stressi)faktorite
(koos)mõjusid tolmeldajatele. Käsitletakse teemasid alates maastiku muutuste mõjudest kuni
pestitsiidide ja haiguste koosmõjudeni. Kuna antud konverentsi üheks eesmärgiks on luua
ühine arutelu erinevate osapoolte vahel, siis on kutsutud esinema erinevate huvigruppide
esindajad.

NB! Kõik kuulajad saavad konverentsil osaleda ainult veebiülekande vahendusel
(eraldi registreeruda pole vaja).
Esinejatel palume võimalusel kohale tulla!
Konverentsil osalemise link: https://forbee.television.ee/
Konverentsil osalemine on kõigile tasuta!

Konverentsi moderaatorid: Risto Raimets; Reet Karise; Marika Mänd

Päevakava
09:00 – 09:25 Konverentsile registreerumine
09:25 – 09:35 Avasõnad. Marika Mänd (Eesti Maaülikool); Maaeluministeeriumi
esindaja; Keskkonnaministeeriumi esindaja
09:35 – 10:00 Täppispõllumajanduse abil tolmeldajaid säilitavate maastike
kujundamise poole
. Tiit Teder (Tartu Ülikool)
10:00 – 10:25 Kimalaste seisund Eesti maastikes. Virve Sõber (Tartu Ülikool)
10:25 – 10:50 Punase ristiku olulisus kimalastele. Reet Karise (Eesti Maaülikool)
10:50 – 11:15 Stressifaktorite mõjud meemesilastele. Risto Raimets (Eesti
Maaülikool)
11:15 – 11:40 Mesilasperede hukkumise põhjustest ja riskiteguritest. Arvo Viltrop
(Eesti Maaülikool)
11:40 – 12:05 Nosema levik ja selle mõju mesilastele. Sigmar Naudi (Eesti Maaülikool)
12:05 – 12:45 LÕUNA
12:45 – 13:00 Kuidas hinnatakse kemikaalide ökotoksilisust? Anne Kahru (KBFI)
13:00 – 13:25 Eestis kasutatavate taimekaitsevahendite potentsiaalne kahjulik mõju
mesilastele.
Aljona Lukjanova (KBFI)
13:25 – 13:45 (Uudsete) taimekaitsevahendite mõjud kimalastele. Margret Jürison
(Eesti Maaülikool)
13:45 – 14:10 Pestitsiidide mõju inimese tervisele. Hans Orru (Tartu Ülikool)
14:10 – 14:40 Pestitsiidide keelustamise põhjused ja kaasnevad probleemid. Eva Lind
(PMA)
14:40 – 14:50 KOHVIPAUS
14:50 – 15:15 Mesindus kui jätkusuutliku maaelu edendaja. Rea Raus (Eesti Mesinike
Liit)
15:15 – 15:40 Kuidas näeb põllumees mesindust enda ümber? Tõnu Post (Kõljala
Põllumajanduslik OÜ juhatuse esimees)
15:40 – 16:05 Kuidas tagada tõhus taimekaitse tulevikus? Evelin Hillep
(Maaeluministeerium)
16:05 – 16:15 Konverentsi kokkuvõte. Marika Mänd (Eesti Maaülikool)

Konverentsi korraldamist toetab:

Euroopa Liit (Euroopa Regionaalarengu Fond); Eesti Teadusagentuur

Viimati muudetud: 20.01.2021

« Tagasi