31. märtsil ja 18. aprillil toimuvad infopäevad teemal Välistööjõu kasutamine põllumajanduses.

Ajakava:

9.00-10.00 seisenemine Zoomi
10.00-11.30 ettekanne
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 ettekanne

Lektorid on Ramil Pärdi, TRINITI advokaadibüroo (räägib kogu juriidilist osa) ja Triin Luksepp (raamatupidamislik osa).

Infopäeva eesmärk on anda tootjatele juriidilised teadmised seonduvalt välistööjõu kasutamisega. Välistöötajate registreerimine, tööle võtmise erisused ja võimalused. Viisade ja elamislubade taotlemine ja saamine. Välismaalaste seaduse muudatused. Mida ja kuidas teha, et aega säästa? Töölepingu sõlmimine välismaalastega, millele tähelepanu pöörata. Milline õigus kohaldub? Töötaja (välismaalase) ja tööandja kohustused. Välistööjõuga seonduvad toimingud Maksu – ja Tolliametis. Välistööjõu deklareerimine, maksude arvestamine, kajastamine raamatupidamises. Palgaarvestuse dokumentide vormistamine.

Infopäev on osavõtjatele tasuta.

Korraldaja Maaelu Edendamise Sihtasutus

Infopäevad ei ole järelvaadatavad.