Üritused

MAAELUVÕRGUSTIK: Teemapäev - Heaolu arengukava 2023-2030. ESF+ hoolekande valdkonnas

Toimumisaeg: 01.06.2022

Toimumiskoht: Veebis

Sihtgrupp: LEADER tegevusrühmad

Registreerunute nimekiri

1. juunil 2022.a korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Sotsiaalministeeriumiga teemaseminari LEADER tegevusrühmadele

Teemaseminar

KOLMAPÄEV 1. juuni 2022

järele vaatamise LINK Youtube's

13.50 Sisselogimine
14.00 - 15.30

Heaolu arengukava 2023-2030
Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) hoolekande valdkonnas

  • Maris Mältzer, Sotsiaalministeeriumi Nutika arengu toetamise osakonna strateegilise planeerimise juht

Struktuuritoetused 2021+ hoolekandes sh LEADER-meetodi abil toetatavatest tegevustest

  • Tarmo Kurves, Sotsiaalministeeriumi Hoolekande osakonna hoolekandeteenuste- ja toetuste poliitika juht
  • Regina Sergejavaga, Sotsiaalministeeriumi Hoolekande osakonna nõunik


Infopäeva tehniline teave: Ave Bremse - telefon 515 6412, e-post ave.bremse(at)pmk.agri.ee

Küsimused: Vivia.Aunapuu-Lents(at)sm.ee

TAUSTAKS:

Heaolu arengukava 2023-2030 - Sotsiaalministeerium on koostamas uut heaolu arengukava aastateks 2023-2030. Loodav dokument koondab tulemusvaldkonda "Heaolu" kuuluvate poliitikavaldkondade- sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdus ning suurem sotsiaalne kaasatus, vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste võrdse kohtlemise edendamine, tööhõive, pikk ja kvaliteetne tööelu, rahvastikupoliitika ning laste ja perede heaolu suurendamine- strateegilised eesmärgid aastateks 2023–2030, arvestades sealjuures nii riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ seatud strateegiliste sihtide kui ÜRO kestva arengu eesmärkide ning Euroopa Liidu suundade ja rahvusvaheliselt võetud kohustustega.

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) - Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) on Euroopa Liidu (EL) peamine vahend, et investeerida inimestesse. Aastateks 2021–2027. Fond pakub ka kindlat tuge ELi sotsiaal-majanduslikule taastumisele koroonaviiruse pandeemiast.


/public/files/arengukava_logo_el_horisontaal-uus.jpg    

Ürituse läbiviimine on toetatud Eesti maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta. 

 


Toimunud infopäevad

 

Viimati muudetud: 03.06.2022

« Tagasi