Üritused

H2020: MOVING teine EU MAP veebiseminar "Euroopa kvaliteediskeemid: mägipiirkondade väärtusahelate lisandväärtus"

Toimumisaeg: 08.11.2022

Toimumiskoht: Veebis

2020. aasta septembris alustas 4-aastane Horizont 2020 projekt MOVING (MOuntain Valorisation through INterconnectedness and Green growth).

*MOVING projekti algatas Hispaania Córdoba ülikool ühes 22 partneriga.

 


MOVING projekti eesmärgiks on suurendada kogu Euroopa võimekust ja töötada välja poliitikaraamistikke selleks, et tõhustada uusi või olemasolevaid väärtusahelaid, mis aitavad kaasa mägipiirkondade vastupidavusele ja jätkusuutlikkusele, väärtustavad kohalikke varasid ning pakuvad era- ja avalikke hüvesid.

Projekti raames korraldab MOVING oma teise EU MAP (European Multi-Actor Platform) veebiseminari teemal "Euroopa kvaliteediskeemid: mägipiirkondade väärtusahelate lisandväärtus". Veebiseminar toimub 8. novembril kell 9.30-12.15 (CET). Registreerimine on avatud kuni 4. novembrini.

Miks osaleda?

Vaata ürituse esialgset ajakava.

Veebiseminaril osalemiseks registreeri ennast siin. Oleme väga tänulikud ürituse info levitamise eest.

Ühtlasi kutsume liituma EU MAP-iga. EU MAP on avalik keskkond sihtrühmadele, et ELi tasandil mägipiirkondade väärtusahelate kliimamuutustest ja sotsiaalsetest muutustest tuleneva vastupanuvõime teemal kogemusi vahetada, õppida ja suhelda.
Näeme veebiseminaril!

Kontakt:
Miranda García
mga@aeidl.eu
Noorem kommunikatsiooni- ja projektispetsialist
H2020 projektid | DESIRA, SHERPA & MOVINGSherpa (Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors)

ELi rahastatud projekti SHERPA (oktoober 2019 - september 2023) eesmärk on luua pikaajalisi teaduse-ühiskonna ja poliitika liideseid, mis aitavad välja töötada poliitilisi soovitusi Euroopa riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning kavandada konkreetseid ettepanekuid tulevasteks uurimiskavadeks, mis täidavad teadmiste puudujääke ja vastavad maapiirkonna elanike vajadustele. SHERPA kogub asjakohaseid teadmisi ja kasutab varasemate ja praeguste uurimisprojektide tulemusi (alates kuuendast raamprogrammist, seitsmendast raamprogrammist, H2020 ja muudest rahastamisvoogudest), et kaasata sidusrühmi aruteludesse mitmeosalise platvormi (MAP) raames ELi riikides ja ELi tasandil. SHERPA rakendamismeetod järgib nelja juhtpõhimõtet: tegevuste paindlik kavandamine, mis võimaldab õigeaegselt ja reageerida poliitika kujundamisse; erapooletus ja läbipaistvus; ELi maapiirkondade mitmekesisuse ja mitmetasandilise suhtluse tunnustamine; ja koos ehitamine.

Desira (
Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas)

DESIRA on Horisont 2020 projekt (juuni 2019–mai 2023), mida koordineerib Pisa ülikool.

Projekti eesmärk on parandada ühiskonna ja poliitiliste organite suutlikkust reageerida väljakutsetele, mida digitaliseerimine põllumajanduses, metsanduses ja maapiirkondades tekitab.

Projekt käsitleb kõiki tegevusi, mis käsitlevad digitaliseerimist kui digitaalse tehnoloogia juhitud sotsiaalse ümberkujundamise protsessi. Selles tunnistatakse digitaliseerimise transformatiivset olemust ja selle mõjusid maapiirkondade kogukondade ja osalejate õppimis-, töötamis-, reisimis-, suhtlemisviisi jms kujundamisel, toimides maapiirkondade ja sektorite jaoks mängumuutjana.

Viimati muudetud: 30.09.2022

« Tagasi