Üritused

MAAELUPAKTI TUGIBÜROO: Heade praktikate veebiseminar "Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine maapiirkondades"

Toimumisaeg: 30.11.2023

Toimumiskoht: Veebis

30. novembril 2023 kell 9.00 - 13.00 korraldab Maaelupakti tugibüroo (Rural Pact Support Office) heade praktikate veebiseminari "Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine maapiirkondades", mis annab osalejatele võimaluse saada rohkem teada erinevate programmide poolt rahastatud projektide ja muude algatuste ja poliitikate kohta, mis aitavad parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust maapiirkondades.

Kohtumise eesmärgid:

Ürituse info SIIN

Registreerumine kuni 2. novembrini SIIN

Päevakava

30. november 2023

NELJAPÄEV

09.00 - 9.15

Tervitussõnad ja päeva tutvustus

  • Maaelupakti tugibüroo esindaja

Maaelupakt ja tervis maaelu visioonis

  • Alexia Rouby, DG AGRI
9.15 - 09.45

Plenaarsessioon "ELi ja rahvusvahelised algatused, mis aitavad parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust maapiirkondades"

  • DG SANTE, EURIPA (Euroopa maapiirkondade ja isoleeritud praktikute ühing), Maailma Terviseorganisatsiooni esindajad

Küsimused ja vastused

09.45 - 10.45

Inspireerivatest projektidest ja praktikatest õppimine

Näidete ja praktikate tutvustamine, mis parandavad tervishoiuteenuste kättesaadavust maapiirkondades ja paneeldiskussioon ELi esindajatega ja kohalike praktikutega, et selgitada välja valdkonna peamised väljakutsed ja saadud õppetunnid.

 10.45 - 11.00 Virtuaalne kohvipaus ja liikumine töötubadesse
 11.00 - 12.00

Arengud kohaliku tasandi rohelises üleminekus

Paralleelsed töötoad, et saada ülevaade aktuaalsetest probleemidest, vahetada kogemusi ning leida lahendusi, ideid uuteks tegevuseks ja soovitused tulevikuks.

Teemad (kinnitamisel):

  1. Tervishoiu töötajate areng, ligimeelitamine, värbamine ja hoidmine maapiirkondades, sealhulgas tervishoiutöötajate pensionile jäämise ja asendamise küsimused.
  2. Uuenduslikud viisid üld- ja eritervishoiuteenuste osutamiseks, mis arvestavad maapiirkondade eripäradega, sealhulgas kogukonna põhised lähenemised, multidistsiplinaarsed tervishoiumeeskonnad, rotatsiooni spetsialistid, mobiilsed teenused ja telemeditsiin/digitervis.
  3. Sidemed teadus- ja akadeemiliste ringkondadega ning adekvaatsed andmesüsteemid maaelanike tervise kohta.
  4. Tervisesektori panus kohalikku majandusse ja tööturg
  5. Vaba teema - mida soovitakse arutada
 12.00 - 12.15 Virtuaalne kohvipaus
 12.15 - 12.45 Ülevaade töögruppidest
 12.45 - 13.00 Lõpetamine


Viimati muudetud: 17.10.2023

« Tagasi