Ühisturustuse uuringu aruanne

Uuring „Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited"

Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna tellimusel viis "Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited" uuringut läbi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Uuringu eesmärgiks on Maaelu arengukava 2007 - 2013 (MAK) rakendamise ja maaeluvõrgustiku tegevuste raames põllumajandustootjate ja muude maaettevõtjate põllumajandussaaduste ja -toodete ühise turustamise praktiliste näidete määratlemine ja analüüsimine.

26.02.2009 Uuringut tutvustav ettekanne Jänedal
10.03.2009 Uuringu "Põllumajandussaaduste ja-toodete ühisturustamise praktilised näited" LÕPPARUANNE (uuringu läbiviimise metoodika, tulemused, kokkuvõtted, järeldused ja ettepanekud)  
  Uuringu LISA 2 "Küsitletud põllumajandusorganisatsioonide ja ühistute tegevus koondtabelina "  
 

Uuringu LISA 3 "PRAKTILISED NÄITED

 • Eesti lihaveise ühisturustus
 • Sealiha ühisturustus Viru Lihaühistus 
 • Toorpiima ühisturustus tulundusühistus Laeva Piim  
 • Toorpiima ühisturustus läbi Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu  
 • Toorpiima ühisturustus Tartumaa Piimatootjate Ühistus
 • Piima ühisturustus eestimaa Piimatootjate Ühistus  
 • Teravilja ühisturustus Raplamaa Tootjate OÜ-s 
 • Teravilja ja rapsi ühisturustus KEVILI Põllumajandusühistus  
 • Aiandustoodete ühisturustus Eesti Aiandusliidus  
 • Peipsiveere köögivilja ühisturustus  
 • Kartuli ja köögivilja ühisturustus Ülenurmes 
 • Mahetoodete ühisturustus tulundusühingus Eesti Mahe  
 • Talukauba ühisturustus Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku kaudu 
 • Eestimaiste toiduainete ühisturustus  
 • Ühistegevus vähikasvatuses  
24.-28.11.2008 Uuringu e-küsimustik  
03.11.2008 Uuringu pakkumuse "Tehniline kirjeldus"
14.08.2008 Taustaks: Läti ühistu LATRAPS külastus, Soome maaeluvõrgustiku ürutuse raames

LISAINFO:

 

Viimati muudetud: 05.01.2015