Kattetulu seminari materjalid, veebruar 2009

Seminarimaterjalide koond - põllumajandusettevõtte majandustegevuse planeerimine kattetulu meetodil

veebiosa koostatud 15. aprill 2009


Maamajanduse Infokeskus korraldas 2009. a veebruaris kolm 2-päevast ühisturustuse ja planeerimise koolitusseminari Eesti erinevates kohtades:

Seminari esimesel päeval tutvustati uuringu "Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited" kokkuvõtet. Igal seminaril oli võimalus kuulata kahe ühisturustuse näite esindajat/praktikut. Seminari esimese päeva viis läbi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Seminari teisel päeval oli võimalik põhjalikult süüvida põllumajandusettevõtte majandustegevuse planeerimisse kattetulu meetodil. Seminari käigus tutvustati taime- ja loomakasvatuse kattetulu arvestuste metoodikat. Seminaril osalejad said juhendaja abiga kahe rühmatöö käigus oma oskusi ka praktiliselt proovida. Seminari teise päeva viis läbi OÜ Helpras koostöös MTÜ-ga Abiks Põllumehele. Lektorid/juhendajad olid Helle Persitski, Ene Milvaste ja Ivi Randmaa.