EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK

Euroopa ÜPP võrgustik (European CAP Network)

 
 • Perioodiks 2023-2027 on ühendatud üheks Euroopa ÜPP võrgustikuks varasemalt eraldi tegutsenud: 
  • Euroopa maaelu arengu võrgustik - ENRD (European Network for Rural Development)
  • EIP-Agri (European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability)
  • Hindamisvõrgustik (Evaluation Helpdesk)
 • Euroopa ÜPP võrgustikus tegutsevad: 
  • ÜPP rakendamise Kontaktpunkt (CAP Implementation Contact Point), mille ülesandeks on toetada ja koordineerida võrgustiku tegevusi, mis on seotud ÜPP strateegiakavade kavandamise ja rakendamisega
  • EIP-Agri teeninduspunkt (EIP-AGRI Service Point
  • Hindamisvõrgustiku tugiüksus (Evaluation Helpdesk)
 

 HETKEL AKTUAALNE 

EIP-Agri teeninduspunkt planeerib ajavahemikus september 2023-juuni 2024 kokku 16 sündmust:

Euroopa ÜPP võrgustiku struktuur

Euroopa ÜPP temaatiline tegevus
 • EIP -AGRI teeninduspunkti korraldatavad fookusgrupid

Riiklike ÜPP võrgustike tegevus

 • Piirkondlikud klastrid (mitteformaalsed)
  • Eesti on seotud Põhja-Balti ÜPP võrgustike klastriga, kuhu kuuluvad veel Rootsi, Soome, Taani, Läti, Leedu ja Poola.
  • Eestist osalevad tavaliselt METK maaeluvõrgustiku teenistuse esindajad.
  • Kohtumised toimuvad korra kuus lühikese veebikohtumisena, aeg-ajalt ka füüsilised kohtumised. 
  • Esimene selle perioodi kokkusaamine toimus 12.-13. septembril 2023. a Vilniuses Leedus, enne seda toimus viimane kokkusaamine jaanuaris 2020 Eestis. Vilniuse  
 • Temaatilised klastrid (mitteformaalsed)
  • Temaatilised klastrid on 2023.a algatus, mis on suunatud eelkõige riiklikele ÜPP võrgustikele
  • Eesti, täpsemalt METK maaeluvõrgustiku teenistus on seotud järgmiste klastritega:
   • AKIS
   • Maanoored ja generatsioonide vahetus (Rural youth and generational renewal)
   • Maapiirkondade pikaajaline visioon
   • Arukad külad
   • Green/Blue Architecture and Ecoschemes
 • Projektinäidete kogumine ja levitamine
  • Projektinäidete andmebaas Euroopa ÜPP võrgustiku veebil - eu-cap-network.ec.europa.eu/good-practice_en
  • ARIA konkurss (Agricultural and Rural Innovation Award)
   • 2023. a sai iga liikmesriik esitada 8 projekti. Eesti esitas 5. Rohkem infot www.maainfo.ee
   • Auhinnatseremoonia toimub 4. detsembril ehk päev enne üldkogu istungit.
   • Kokku esitati 92 projekti. Loe EL ÜPP võrgustiku uudist SIIT

 

 

Viimati muudetud: 18.09.2023