VEEBIARENDUSE SISELEHT

VEEBIARENDUSE SISELEHT


Jrk. nr.Lisamise kuupäev 
   
14.16.08.2009
Andmebaaside koostamise kirjeldus (Krista koostatud, natuke uuendatud põhimõte, kui 13.08.09 koosolekul arutatu - st admin koostab ise konkreetse anmebaasi - sisuliselt 2 tegevust: andmebaasi loomine ja andmete sisestamine)
13.16.08.2009
Veebiandmebaasi_kirjeldustabel (Krista koostatud algatus, seda saab edasiarendada, sisestades tabelisse ka projektide andmebaasi jm andmeväljad) 
12.
16.08.2009

13.08.2009 koosoleku alusel koostas Reve Hansanetile on mõeldud küsimustikud ilma küsimusteta:

  • Leader projektide alusel alusel
  • MAK 1 - 3 telje meetmete projektide näite alusel

Reve: Projektide andmebaas veebiarnedusse ILMA TEKSTITA - mis tegelikult ei olegi päris küsimustik, sest me tahaks need küsimused ise sinna kirjutada, kuid saadan info, seal kirjeldatud palju väljasid jms vaja oleks. Kuna veebi avalikku liidesesse tulevad erinevad variandid Leader projektide ja teiste MAK projektide kohta, siis peaks meil olema võimalus ise valida, millised küsimused millise projekti jaoks vajalikud on.

Ning lisaküsimustena:- projektide andmebaasis võiks olla võimalus otsida tekstist, nt kirjutan otsingusse "vähikasvatus", siis saan kõik projektid, kus see sõna sees on - igal pool, kus mul on märgitud "?", võiks olla võimalus lisada selgitus, mis me täpsemalt antud punkti all mõtleme (n-ö helpdesk vms)

11.
16.08.2009
EN RD Contact Point, DRAFT (2009.04.07) Datasheet template for good practice regarding projects and actions in axis 1 and 3 (inglise keeles) 
10.
16.08.2009
EN RD Contact Point, DRAFT (2009.04.09 versioon):  Datasheet template for good practice regarding projects and actions in Leader (inglise keeles, osaliselt eesti keelse tekstiga) 
9.
16.08.2009

LEADER+ (2006 - 2006) Good Practices database search 

8.
16.08.2009

Euroopa maaeluvõrgustiku kohalike tegevusgruppide ja koostööpartnerite otsingu andmebaasi kirjeldused (tööversioon 08.06.2009 võrgustike koosolekult)

  • inglise keeles
  • eesti keeles (Helene tõlge)
7.
16.08.2009

Rootsi maaeluvõrgustik - Leader projektide andmebaas:

  • Google tõlke versioon VAATA SIIT
6.
16.08.2009

Hollandi maaeluvõrgustik - projektikirjelduste andmebaas (uuenduslikud ideed)

5.
16.08.2009

Belgia Flaami maaeluvõrgustiku veeebileht - projektide andmebaas

4.
16.08.2009

Austria maaeluvõrgustiku veebilehel eelmise perioodi projektid (põllumajandus)

3.
16.08.2009

MMIK veebihaldusest naidiseks/mõtteks

2.
16.08.2009

Soome maaeluvõrgustik - maaelu arendajate andmebaas

1. 16.08.2009

Austria maaeluvõrgustiku veebilehel eelmise perioodi projektid (põllumajandus)