2010.03.10 - arutelus osalejad

10. märtsil 2010 – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku arutelul osalejad:

10. märtsi seisuga


Jrk nr

Osaleja nimi 

Organisatsiooni/
asutuse nimi

Positsioon organisatsioonis või organisatsiooni suhtes (koostööpartner, ekspert)
1.Kaul Nurm
Eestimaa Talupidajate Keskliit peadirektor
2. Ando Eelmaa
Eesti Erametsaliit
juhatuse esimees
3.
Olav Kreen
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
nõukogu aseesimees
4. 
Martin Vilen
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 
põllumajandusvaldkonna spetsialist
5. Jaak Vitsur Raplamaa Partnerluskogu
tegevjuht
6.
Iris Haiba
Raplamaa Partnerluskogu 
konsultant
7.Karl Õmblus
Leader Tegevusgruppide Foorum esindaja
8.Liina Saar Liikumine Kodukant
juhatuse esimees
9.Silva Anspal
MTÜ ETNA
esindaja
10. Anneli Duarte
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
esindaja
11. Sirje Potissepp
Eesti Toiduainetööstuse Liit
juhataja
12. Kalmer Visnapuu
Eesti Lihaveisekasvatajate Selts juhatuse liige
13.Rando Värnik Eesti Maaülikool
Majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor  
14.Tiit Soosaar
MTÜ Eesti Maaturism
nõukogu liige
15. Üllas Hunt
Eesti Põllumeeste Keskliit
juhatuse esimees 
16. Jaan Sõrra
Eesti Põllumeeste Keskliit
nõukogu esimees
17.Leonid Linkov
Aravete Agro OÜ juhatuse esimees
18.
Teet Eomäe
Eestimaa Looduse Fond/ Eestimaa Keskkonnaühenduste Koda
projektijuht
19. Pille Koorberg Põllumajandusuuringute Keskus põllumajanduskeskkonna seire büroo juhataja
20. Toomas Kevvai
Põllumajandusministeerium
maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler
21.
Peeter Seestrand
Põllumajandusministeerium
välissuhete ja arenduse asekantsler
22. Henno Nurmsalu
Põllumajandusministeerium
maaelu arengu osakonna juhataja
23. Marko Gorban Põllumajandusministeeriummaaelu arengu osakonna juhataja asetäitja
24. Eike Lepmets
Põllumajandusministeerium
põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist
25. Margus Palu
Põllumajandusministeerium
välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja asetäitja
26. Kristina Uibopuu
Põllumajandusministeerium
eurokoordinatsiooni büroo juhatja 
27. Laura Ingerpuu
Põllumajandusministeerium
eurokoordinatsiooni büroo peaspetsialist 
28. Enn Sokk
Põllumajandusministeerium
kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja 
29. Krista Kõiv
Maamajanduse Infokeskus
maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja
30.Reve Lambur
Maamajanduse Infokeskusmaaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist
  __________________________________________
______________________________