Trükised

 

Temaatiliste võrgustike huvilise teejuht (PDF)

Projekt EURAKNOS tõi kokku varasemad ja praegused H2020 temaatilised võrgustikud, et jagada kogemusi ja üksteiselt õppida. Juhendisse on koondatud praktikute teadmisi ja kogemusi ning head tavad, mida rakendada temaatilise võrgustiku mõju suurendamisel. 

Tõlkinud: maaeluvõrgustik


Töörühmade piiriülene koostöö EL-is "Koostööga uuenduste suunas" (PDF)

EIP-AGRI töörühmad on uuenduslikud projektid, mille eesmärk on leida praktilisi lahendusi Euroopa põllumajandustootjate ja metsamajandajate probleemidele või arendada edasi võimalusi. Töörühmades saavad kokku erinevate teadmistega partnerid, nagu põllumajandustootjad, teadlased, nõustajad, tööstusettevõtted jt.

Trükises tutvustatakse näiteid edukast koostööst ja pakutakse ideid ja vahendeid edasiseks teadmiste vahetuseks EIP-AGRI võrgustikus.

Tõlkinud: maaeluvõrgustik


Märka uuenduslikku põllumajandust 2.0 (PDF)

Trükisesse on koondatud MAK 2014 - 2020 innovatiivsed projektinäited.

Koostanud: maaeluvõrgustik


Konkursi MÄRKA LEADERit 2.0 ajaleht (PDF)

Ajalehte on koondatud konkursi "Märka LEADERit 2.0" 16 nominenti. Konkurss "Märka LEADERit 2.0" korraldati Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks.

Koostanud: maaeluvõrgustik


 

Koosloome töövahendid - Tools of Co-Creation (PDF)

Hollandi ettevõtte Netwerk&Co eksperdid on välja töötanud teaduslikult põhjendatud kontseptsioonid ja sõnavara, mida on hea innovatsiooniprotsesside puhul teada. Kõige tähtsamad mudelid ja kontseptsioonid on kokkuvõtlikult toodud innovatsioonikaartidel.

Tõlkinud: maaeluvõrgustik


 

AKIS - Põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemid (PDF)

Trükis aitab selgidata AKIS olemust ning kirjeldab lähenemisvõimalusi üle Euroopa. Materjal on koostatud algselt inglisekeelsena, EIP-AGRI teeninduspunkti poolt 2018

Tõlkinud: maaeluvõrgustik


Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2018 (PDF)
Ainult e-raamat

Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.

Koostanud: Marju Aamisepp, Helle Persitski

ISSN 2228-3498

   

Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2017 (PDF)
Ainult e-raamat

2017. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Põllumajandusuuringute Keskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.

Koostanud: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Helle Persitski, Urve Kaio, Eduard Matveev, Marek Kärner

ISSN 2228-348X


Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2017 (PDF)
Ainult e-raamat

Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.

Koostanud: Marju Aamisepp, Helle Persitski

ISSN 2228-3498


Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2016 (PDF)
Ainult e-raamat

2016. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.

Koostanud: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Helle Persitski, Eduard Matveev, Marek Kärner

ISSN 2228-348X


Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2016 (PDF)
Ainult e-raamat

Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.

Koostanud: Marju Aamisepp, Helle Persitski

ISSN 2228-3498


Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2015 (PDF)
Ainult e-raamat

2015. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.

Koostanud: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Helle Persitski, Eduard Matveev, Marek Kärner

ISSN 2228-348X


Üllatav Eesti LEADER. Surprising Estonian LEADER (PDF)

Kogumikus „Üllatav Eesti LEADER“ on 52 lugu toredatest ja erilistest Eesti maapiirkondade projektidest. Neid ühendab see, et kõik on saanud Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) LEADER meetmest arengutoetust. Kogumiku tekstid on eesti ja inglise keeles.

Koostas Ave Bremse, tõlge inglise keelde Anneli Saluste

ISBN 978-9949-9871-0-8 (trükis)
ISBN 978-9949-9871-1-5 (pdf)


 

Notice Environmentally Friendly Agriculture (PDF). Success Stories of Agri-environment Measures of Estonian Rural Development Plan 2007―2013

Trükise "Märka keskonnahoidlikku põllumajandust" tõlge inglise keelde.
Toimetajad: Ester Valdvee ja Reve Lambur
Tõlge inglise keelde: Anneli Saluste ja Helen Külvik

ISBN 978-9949-9871-2-2 (trükis)
ISBN 978-9949-9871-3-9 (pdf) 

Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust! (PDF)

Trükisesse on koondatud 11 põllumajandusettevõtte lugu keskkonnahoidlikust põllumajandusest ning kuidas on sellele kaasa aidanud Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetused. Lisaks on trükises kirjeldatud üheksat põllumajandusliku keskkonnatoetuse meedet.

Toimetajad: Ester Valdvee ja Reve Lambur
ISBN 978-9949-9371-9-6 (pdf)
ISBN 978-9949-9371-8-9 (trükis)


Märka Maaeluvõrgustikku 2016 (PDF)

Kalender võtab lühidalt kokku Eesti riikliku maaeluvõrgustiku esimese perioodi 2007-2013 (2014) tegevused.
Kuigi kõik tehtu ja kogetu ei mahu 12-kuu pildiseeriasse, annavad fotojäädvustused siiski kena lühiülevaate.
Piltide juurde on lisatud maaeluvõrgustiku tegevusi ja maaeluvõrgustiku üksuse töötajaid puudutavaid fakte.

Koostanud: Meeri Klooren, Krista Kõiv, Helene Kõiv ja Reve Lambur


Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2015 (PDF)
Ainult e-raamat

Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.

Koostanud: Marju Aamisepp, Helle Persitski

ISSN 2228-3498


Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2014 (PDF)
Ainult e-raamat

2014. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.

Koostanud: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Helle Persitski, Eduard Matveev, Marek Kärner

ISSN 2228-348X


Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2013 (PDF)
Ainult e-raamat

2013. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.

Koostanud: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Eduard Matveev

ISSN 2228-348X


Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2014 (PDF)
Ainult e-raamat

Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.

Koostanud: Marju Aamisepp, Helle Persitski

ISSN 2228-3498


LEADER SEINAKALENDER 2014-2015 (PDF)

Leader 26-kuu seinakalender alates 2013.a novembrist kuni 2015.a lõpuni. Iga tegevusgrupi kohta üks kuu, kus on pilt ja lühiinfo tegevusgrupi kohta nii eesti kui ka inglise keeles.

Koostanud: Meeri Klooren, Helene Kõiv, Kadi Lepik


Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2012 (PDF)
Ainult e-raamat

2012. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.

Koostanud: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Eduard Matveev

ISSN 2228-348X


Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2013 (PDF)
Ainult e-raamat

Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.

Koostanud: Marju Aamisepp, Helle Persitski

ISSN 2228-3498


Eesti külade kümme Maapäeva. Ten Rural Parliaments in Estonia. 

Ülevaade Eesti Külaliikumise Kodukant poolt algatatud ja korraldatud maapäevadest ajavahemikul 1995-2013. Trükis on eestikeelne inglisekeelsete kokkuvõtetetga.

Koostajad: Anneli Kana, Eha Paas, Heleriin Jõesalu, Külli Vollmer ja Kaie Toobal

ISBN 987-9949-33-387-5

Põhja- ja Baltimaade Leaderi rahvusvaheliste koostööprojektide konkurss. Pdf-versioon 1 (tekstid ühel lehel)  Pdf-versioon 2 (tekstid kahel lehel)

Leaderi rahvusvaheliste koostööprojektide konkursi eestikeelses trükises kirjeldatakse Leader rahvusvahelise koostöö ja konkursi põhimõtteid. Tuuakse nimekiri kõigist 60 konkursile esitatud projektist ja kirjeldatakse viie kategooria 21 parimat projekti.

Tõlge ja tekstid koostanud: Helene Kõiv, Ave Bremse, Kadi Lepik, Eha Paas, Reet Kokovkin, Kaire Sardis, Toomas Abel, Tiiu Rüütle ja Marko Avikson

ISBN 978-9949-9371-6-5

The Nordic-Baltic Cooperation AWARD (POOLAKEENE) pdf versioon

Põhja- ja Baltimaade Leaderi rahvusvaheliste koostööprojektide 2013. aastal läbiviidud konkursi trükise tõlge poola keelde.

Tõlge inglise keelse trükise baasil: Izabela Syskowska
Poolakeelse trükise väljaandja: Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich KSOW – www.ksow.pl (Poola Maaeluvõrgustik)

ISBN 978-83-942141-0-4

The Nordic-Baltic LEADER Cooperation Award 2013 (PDF)

Käesoleva trükise eesmärgiks on tutvustada Põhja- ja Baltimaade LEADER rahvusvahelise koostööprojektide konkursi viie kategooria parimaid projekte

Koostanud: Ave Bremse, Kadi Lepik

ISBN 978-9949-9371-2-7


Põllumajandus ja maaelu 2012 (PDF)

Käesoleva trükise eesmärgiks on anda võimalikult ülevaatlik pilt Eesti põllumajandusest ja maaelust, tuues esile viimasel ajal toimunud arengud. 

Koostanud: Marju Aamisepp, Eduard Matveev

ISSN 1736-4507

Printimiseks

Link varasematele väljaannetele


Agriculture and Rural Life 2012 (PDF)

The purpose of this publication is to give the general public a comprehensive overview of Estonian agriculture and rural life bringing out recent developments.

Compiled by Marju Aamisepp, Eduard Matveev

ISSN 1736-4590

Print version


Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2011 (PDF)
Ainult e-raamat

2011. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.

Koostanud: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Eduard Matveev

ISSN 2228-348X


Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2012 (PDF)
Ainult e-raamat

Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.

Koostanud: Marju Aamisepp, Helle Persitski

ISSN 2228-3498

Link varasematele väljaannetele


 
 

MÄRKA UUENDUSLIKKU PÕLLUMAJANDUST (PDF)

Trükisesse on koondatud Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo poolt läbiviidud 2012.a konkursi "Märka uuenduslikku põllumajandust" Eesti maaelu arengukava 2007-2013 1.telje meetmete toetuste abil tehtud ja tehtavad põllumajandusprojektide näited. Lisaks projektinäidetele on trükises toodud ka info nende toetusmeetmete kohta, mida trükises kirjeldatud projektide elluviimiseks on kasutatud.

Toimetajad: Reve Lambur, Meeri Klooren ja Helene Kõiv
ISBN 978-9949-9371-0-3


Notice the Innovative Agriculture 2013(PDF)

Trükisesse on koondatud Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo poolt läbiviidud 2012.a konkursi "Märka uuenduslikku põllumajandust" Eesti maaelu arengukava 2007-2013 1.telje meetmete toetuste abil tehtud ja tehtavad põllumajandusprojektide näited. Lisaks projektinäidetele on trükises toodud ka info nende toetusmeetmete kohta, mida trükises kirjeldatud projektide elluviimiseks on kasutatud.

Toimetajad: Reve Lambur, Meeri Klooren ja Helene Kõiv
ISBN 978-9949-9371-3-4

LINC ESTONIA 2012 (PDF)

Trükisesse on koondatud Lõuna-Eestis 12.-14. juunini 2012.a toimunud rahvusvahelise Leader konverentsi - LINC 2012 Eestis "Kaasamine ja vabatahtlik töö" info korraldajate ja osalejate kohta, samuti ülevaated LINC konverentside ideest ja ajaloost ning info LINC 2012 Eestis ürituste kohta. Trükis on inglise keeles. LINC 2012 konverentsi kohta eesti keelne info SIIT

Toimetajad: Mirjam Kodi, Karmel Jõesoo, Marina Kaas ja Ave Bremse
ISBN 978-9949-9092-8-5


LEADER - Kohaliku toidu arenguks  (PDF)

Trükises on kajastatud kohaliku toidu võrgustiku tegevustega seotud projekti järgmiste alateemade lõikes: võrgustikud ja kaubamärgid, koostööprojektid, taluturud, kokaraamatud ja potentsiaalsed Leader kohaliku toidu teemalised edulood.

Toimetaja ja keeletoimetaja: Helene Kõiv ja Reve Lambur
ISBN 978-9949-9092-6-1

LEADER - for the Development of Local Food (PDF)

Inglise keelne tõlge. Trükises on kajastatud kohaliku toidu võrgustiku tegevustega seotud projekti järgmiste alateemade lõikes: võrgustikud ja kaubamärgid, koostööprojektid, taluturud, kokaraamatud ja potentsiaalsed Leader kohaliku toidu teemalised edulood.

Toimetaja ja keeletoimetaja: Helene Kõiv ja Reve Lambur
ISBN 978-9949-9092-9-2


Leader-meetme raames antav projektitoetus 2012 (PDF)

Trükisesse on koondatud Eesti 26 Leader kohaliku tegevusgrupi 2012. aasta Maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme projektitoetuse taotlusvoorude ajad ja avatavad meetmed.

Toimetaja: Meeri Klooren, maaeluvõrgustiku büroo


Põllumajandus ja maaelu 2011 (PDF)

Käesoleva trükise eesmärgiks on anda võimalikult ülevaatlik pilt Eesti põllumajandusest ja maaelust, tuues esile viimasel ajal toimunud arengud.

Koostanud: Marju Aamisepp, Eduard Matveev

ISSN 1736-437X


Agriculture and Rural Life 2011 (PDF)

The purpose of this publication is to give the general public a comprehensive overview of Estonian agriculture and rural life bringing out recent developments.

Compiled by Marju Aamisepp, Eduard Matveev

ISSN 1736-437X


Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2011 (PDF)
Ainult e-raamat

Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.

Koostanud: Marju Aamisepp

ISSN 1406-8346

Link varasematele väljaannetele

 

 

"Notice Leader" (PDF)

Maamajanduse Infokeskus koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIA-ga korraldas 2011.a. esmakordselt Eestis konkursi „Märka Leaderit“. Käesolevas ingliskeelses raamatus tutvustame igast kategooriast nelja parimat projekti.

Väljaandja: Maamajanduse infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo
Tekstide autor: Kristel Jalak

Toimetaja: Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroo
 ISBN 978-9949-9092-5-4

Märka Leaderit (PDF)

Maamajanduse Infokeskus koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIA-ga korraldas 2011.a. esmakordselt Eestis konkursi „Märka Leaderit“. Käesolevas raamatus tutvustame igast kategooriast nelja parimat projekti.

 Väljaandja: Maamajanduse infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo
Tekstide autor: Kristel Jalak

Toimetaja: Helene Kõiv, maaeluvõrgustiku büroo
ISBN 978-9949-9092-4-7

Estonian Leader 2007-2010 "The Success of Leader"  (JPG)

Käesolev inglise keelne trükis sisaldab Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader meetme raames toetust saanud projektide tutvustust. Trükises on ka ülevaade 26st Leader kohalikust tegevusgrupist.

Väljaandja: Maamajanduse infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo
Toimetaja: Ave Bremse, maaeluvõrgustiku büroo

Otselink PDF-ile (avaneb uues aknas)
ISBN 978-9949-9092-3-0


Leaderi EDU. Eesti Leader 2007-2010 (JPG)

Käesolev trükis sisaldab Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader meetme raames toetust saanud projektide tutvustust. Trükises on ka ülevaade 26st kohalikust tegevusgrupist.
Trükise on koostanud: Maaeluvõrgustiku büroo koostöös Leader tegevusgruppidega
 
Väljaandja: Maamajanduse infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo
Toimetaja: Ave Bremse, maaeluvõrgustiku büroo

Otselink PDF-ile (avaneb uues aknas)
ISBN 978-9949-9092-2-3

Eesti rannakalanduse arengusuunad (PDF)

Käesolev trükis sisaldab kokkuvõtvat analüüsi Eesti kalanduspiirkondade arengustrateegiatest

Väljaandja: Ernst & Young koostöös Maamajanduse infokeskuse kalandusvõrgustiku bürooga

ISBN 978-9949-9092-0-9


Coastal Fisheries Trends in Estonia (PDF)

Käesolev ingliskeelne trükis sisaldab kokkuvõtvat analüüsi Eesti kalanduspiirkondade arengustrateegitest

Väljaandja: Ernst & Young koostöös Maamajanduse infokeskuse kalandusvõrgustiku bürooga

ISBN 978-9949-9092-1-6


Põllumajandus ja maaelu 2010 (PDF)

Käesoleva trükise eesmärgiks on anda võimalikult ülevaatlik pilt Eestis.

 

Viimati muudetud: 04.06.2021