Tegevuspiirkonna olukorra analüüs

SOOVITUSED
KÜSIMUSED-VASTUSED
Meetmelehe NÕUDED
HINDAMISKÜSIMUSED meetmelehest

SOOVITUSED

Kohaliku arengu strateegia SWOT`is peaks sisalduma eelkõige see, mis konkreetset Leader-piirkonda mõjutab. Kindlasti peaks välja tooma seosed linnaliste piirkondadega.

SWOTi koostamisel lähtume kõik samast teooriast, et tugevused ja nõrkused on sisetegurid, st kohaliku tegevusgrupi poolt mõjutatavad ning võimalused ja ohud on välistegurid, st tegevusgrupp ei saa neid mõjutada.

Strateegia eesmärid peavad põhinema kohalikel vajadustel ja SWOT analüüsil.

KÜSIMUSED-VASTUSED

Meetmelehe NÕUDED
(Meetmeleht 10.09.2013 seisuga)

HINDAMISKÜSIMUSED meetmelehest
(Meetmeleht 10.09.2013 seisuga)

 Tagasi strateegia koostamise lehele ...