EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo LEADER Maainfo LEADER 2014-2020 ABIMATERJALID Maainfo Strateegia sidusus asjaomaste arengudokumentidega
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
NÄHTAV LEADER
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID
Maainfo
LEADER 2014-2020 ABIMATERJALID
Maainfo
LEADER 2023-2027 ABIMATERJALID
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

Strateegia sidusus asjaomaste arengudokumentidega

   

 • Strateegia sidusus Leader-meetme spetsiifiliste eesmärkidega
 • Strateegia sidusus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi prioriteetidega
 • Strateegia sidusus teiste valdkondlike arengukavadega

SOOVITUSED
KÜSIMUSED-VASTUSED
Meetmelehe NÕUDED
HINDAMISKÜSIMUSED meetmelehes

SOOVITUSED / INFOMATRJALID

Kuna strateegiat rahastatakse MAKi vahenditest peab strateegia panustama MAKi ja Leader-meetme eesmärkide saavutamisse.

Leader-meetme 2014-2013 üldeesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine läbi LEADERi põhielementide rakendamise ning spetsiifilised eesmärgid:

 • Ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise.
 • Sotsiaalse kaasatuse edendamine.
 • Piirkondlike eripärade parem rakendamine.
 • Uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel.
 • Kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise.

MAK 2014-2020 eesmärgid:
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Põllumajandusministeeriui veebil

 1. Tugevdada ja arendada tootja, töötleja, nõustaja ja teadlase vahelist sidet, rakendades senisest enam innovatsiooni ja teadustulemusi nõustamisse ja tootmisahelasse ning edendades teadmussiiret.
 2. Tõsta elujõulisele ja jätkusuutlikule toidutootmisele suunatud põllumajandussektori konkurentsivõimet ja ressursitõhusust.
 3. Luua tingimused jätkusuutliku vanuselise struktuuriga põllumajandussektorile.
 4. Suurendada põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega tegelevate ettevõtjate turujõudu ning nendevahelist horisontaalset ja vertikaalset koostööd põllumajandussaaduste tootmisel, töötlemisel ja turustamisel.
 5. Tagada põllumajandusmaa eesmärgipärane, mullaviljakust säilitav, keskkonnasõbralik ning piirkondlikke eripärasid arvestav kasutamine.
 6. Tagada kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse, elurikkuse, traditsiooniliste maastike ja pärandkultuuri säilimine seda tagavate tootmis- ja toimimisviiside soodustamise kaudu.
 7. Edendada põllumajanduse ja maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamist, põllumajandusest vabanevale tööjõule alternatiivseid tööhõivevõimalusi pakkuvat ettevõtlust ja elukeskkonna atraktiivsust.
 8. Edendada kohalikku algatust ja suunata seda kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevatele lahendustele.

Vaatamata sellele, et strateegiad põhinevad kohalikel vajadustel, peab olema välja toodud ka strateegia sidusus teiste fondide arengukavadega peale MAKi, st ühtekuuluvuspoliitika fondide (Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond) rakenduskavaga ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskavaga ning valdkondlike arengukavadega, mis on tegevusgrupi strateegia jaoks kõige olulisemad nagu Turismiarengukava, Regionaalarengu strateegia, Noortevaldkonna arengukava ja juhul, kui strateegia keskendub mingile spetsiifilisele valdkonnale, siis selle valdkonna arengukava näiteks nagu bioenergiaga seonduv või mahepõllumajandusega seonduv vms.

Struktuurifondide veebilehelt on kättesaadavad Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava 2014-2020 (komisjonile juulis saadetud versioon) ja Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020 (Euroopa Komisjonile juulis saadetud versioon) www.struktuurifondid.ee/partnerluslepe-ja-rakenduskavad/

Teemakohased ettekanded Leader infopäevadelt:

2013.09.18 Ettekanne "EL fondide 2014-2020 partnerlusleppe CLLD peatükk"
2013.09.18 Partnerlusleppe eelnõu Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020 (20.05.2013 seisuga)
2013.09.18 Vabatahtlik pääste ja valdkonna rahastamise võimalused
2013.05.15 Ülevaade riiklikust turismiarengukavast aastateks 2014-2020
2013.05.16 Hoolekande, riskirühmade ja erivajadustega inimeste kaasamise, noorsootöö teenuste ja/või teiste sotsiaalministeeriumi poolt ettevalmistavate meetmete (ESF) lühiülevaade
2013.02.13 Eesti regionaalarengu strateegia aastani 2020 eelnõu tutvustamine
2013.02.13 2014-2020 EL vahendite kasutamise ettevalmistused: "Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020" kontekstis
2012.12.04 Uuringu "Avalikuks kasutamiseks mõeldud objektide mõju kogukonnale ning investeeringute vajadus sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri parandamiseks maapiirkondades" tutvustus
2012.10.02 Eesti Külaliikumine Kodukant koostööettepanekud
2012.05.30 EL FONDIDE PRIORITEEDID 2014-2020 (koond)
2012.03.20 Kultuuriministeeriumi valdkonna arengukavast "Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja hoidmine" ning koostöömõtteid Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskusega

Samuti peab olema tagatud sidusus ja kooskõla tegevuspiirkonna kohalike omavalitsuste arengukavadega ning maakondlike arengudokumentidega.

Kuna Eestis jätkavad perioodil 2014-2020 eraldi tegutsemist kalanduse tegevusgrupid, siis nendes piirkondades, kus kattuvad kohaliku tegevusgrupi ja kalanduse tegevusgrupi piirkonnad on samal territooriumil kaks erinevat strateegiat. See tähendab, et erilist tähelepanu peab pöörama sellele, et strateegiad oleksid üksteist täiendavad, koordineeritud, suunatud sünergia tekkimisele.

Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 Põllumajandusministeeriumi veebil

Strateegiad peavad olema koostatud selliselt, et oleks välistatud sama tüüpi tegevuste rakendamine ühisel territooriumil. Kohalik tegevusgrupp peab ära näitama, et on olemas efektiivsed koordineerimise mehhanismid nii strateegia koostamisel kui ka rakendamisel.

KÜSIMUSED-VASTUSED

 • (lisamisel)
Meetmelehe NÕUDED
(Meetmeleht 10.09.2013 seisuga)
 • Aitab kaasa ühe või mitme Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi prioriteedi ellu viimisele;
 • Leader- meetme spetsiifiliste eesmärgid: ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise; sotsiaalse kaasatuse edendamine; piirkondlike eripärade parem rakendamine; uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel; kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise;
 • On sidus kõikide asjaomaste fondide valdkondlike arengukavadega.
HINDAMISKÜSIMUSED meetmelehest
(Meetmeleht 10.09.2013 seisuga)

 • Kuidas panustab strateegia Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi prioriteetide saavutamisse?
 • Kuidas panustab strateegia Leader- meetme spetsiifiliste eesmärkide saavutamisse?
 • Kas strateegia täiendab teisi sekkumisi piirkonnas?
 • Kas tegevuskava on sidus?

 Tagasi strateegia koostamise lehele ...

Viimati uuendatud 2013-11-18 Krista


Leader logo pysti 1

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo