JUHISED

2014 - 2015

EIP-AGRI valgurikaste kultuuride fookusgruppi aruanne OECD aruanne „Innovatsiooni poliitika töö loomine“ Teadus- ja innovatsioonipoliitika teemaline aruanne
EIP-AGRI mahepõllumajanduse fookusgruppi aruanne "Saagikuse optimeerimine mahepõllumajanduses". Aruanne "Policy Brief" sisaldab üldisi järeldusi ja soovitusi Euroopa ja siseriiklikul tasandil. Aruanne "Liikudes jätkusuutliku põllumajanduse suunas". Sisaldab soovitusi tegevuste läbiviimiseks.
 „Maaeluvõrgustiku juhis - Võrgustikud üleminekuperioodil“, mille eesmärk on maaeluvõrgustikke tugevdada ja tõhustada. "Spin - off ettevõtted ja nende tugisüsteemid Eestis" TIPS uuringu 4.4 raport Euroopa Innovatsioonikaart 2014
 
Ettevõtlus - ja Innovatsioonipoliitika vahehindamine  EIP-AGRI seakasvatuse fookusgruppi aruanne "Antibiootikumide kasutamise vähendamine seakasvatuses"  

2016

     
 Konkurentsivõimelised proteiinirikkad kultuurid  2016. aasta Horisont 2020 taotlusvoorud ja rahastamise võimalused  

 

 

 

 

Viimati muudetud: 04.04.2016