Kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm

Siit leiad konsulendi kutse saamiseks kompetentsipõhise eneseanalüüsi vormid.
Enimtaotletud valdkondade vormid on allalaetavad ükshaaval, teised leiad ZIP-kataloogist

Enseanalüüside vormid, tase 5 (zip formaadis, kõik valdkonnad koos)

Eneseanalüüsi vorm, maamajanduse konsulent, tase 5 
Eneseanalüüsi vorm, metsanduse konsulent, tase 5
Eneseanalüüsi vorm, taimekasvatuse konsulent, tase 5
Eneseanalüüsi vorm, aianduse konsulent, tase 5 
Eneseanalüüsi vorm, kogukonna arengu konsulent, tase 5 
Eneseanalüüsi vorm, hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulent, tase 5 

Eneseanalüüside vormid, tase 6 (zip formaadis, kõik valdkonnad koos)

Eneseanalüüsi vorm, maamajanduse konsulent, tase 6 
Eneseanalüüsi vorm, metsanduse konsulent, tase 6
Eneseanalüüsi vorm, taimekasvatuse konsulent, tase 6
Eneseanalüüsi vorm, aianduse konsulent, tase 6 
Eneseanalüüsi vorm, kogukonna arengu konsulent, tase 6 
Eneseanalüüsi vorm, hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulent, tase 6 

Vormi kutsetandardist tulenevad ja selgitavad osad on arvutis muutmise eest kaitstud.
Vormi nime lahtri täitmisel ja salvestamisel hakkab nimi päises igal lehel korduma (nähtav salvestatud dokumendi järgmisel avamisel).

Eneseanalüüsi vormid muutusid 10. detsembril 2018. a seoses uue kutse andmise korra kehtestamisega.
Võrreldes 2018 jooksul kehtinud vormidega muutus vaid päises olev kuupäev, sest lahtrid tulenevad kutsestandardist.

Lisaks eneseanalüüsile tuleb kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatada digitaalselt allkirjastatult:

  1. vormikohane avaldus;
  2. maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
  3. vormikohane elulookirjeldus (CV);
  4. kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud õppe läbimist tõendava dokumendi koopia, sh nõustamismetoodikat käsitleva täiendõppe kohta;

Viimati muudetud: 20.12.2018