Kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm

Siit leiad konsulendi kutse saamiseks kompetentsipõhise eneseanalüüsi vormid.
Enimtaotletud valdkondade vormid on allalaetavad ükshaaval, teised leiad ZIP-kataloogist

Enseanalüüside vormid, tase 5 (zip formaadis, kõik valdkonnad koos)

Eneseanalüüsi vorm, maamajanduse konsulent, tase 5 
Eneseanalüüsi vorm, metsanduse konsulent, tase 5
Eneseanalüüsi vorm, taimekasvatuse konsulent, tase 5
Eneseanalüüsi vorm, aianduse konsulent, tase 5 
Eneseanalüüsi vorm, kogukonna arengu konsulent, tase 5 
Eneseanalüüsi vorm, hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulent, tase 5 

Eneseanalüüside vormid, tase 6 (zip formaadis, kõik valdkonnad koos)

Eneseanalüüsi vorm, maamajanduse konsulent, tase 6 
Eneseanalüüsi vorm, metsanduse konsulent, tase 6
Eneseanalüüsi vorm, taimekasvatuse konsulent, tase 6
Eneseanalüüsi vorm, aianduse konsulent, tase 6 
Eneseanalüüsi vorm, kogukonna arengu konsulent, tase 6 
Eneseanalüüsi vorm, hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulent, tase 6 

Enseanalüüside vormid, tase 7 

          Eneseanalüüsi vorm, hobuse-, kitse-, lamba-, linnu-, mittetraditiooniliste loomade või lindude, sea- või veisekasvatuse konsulent, tase 7 

Vormi kutsetandardist tulenevad ja selgitavad osad on arvutis muutmise eest kaitstud.
Vormi nime lahtri täitmisel ja salvestamisel hakkab nimi päises igal lehel korduma (nähtav salvestatud dokumendi järgmisel avamisel).

Tase 5 ja 6 eneseanalüüsi vormid muutusid 10. detsembril 2018. a seoses uue kutse andmise korra kehtestamisega.
Võrreldes 2018 jooksul kehtinud vormidega muutus vaid päises olev kuupäev, sest lahtrid tulenevad kutsestandardist.
Tase 7 eneseanalüüsi vormid kehtestati 7. veebruaril 2019.

Lisaks eneseanalüüsile tuleb kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatada digitaalselt allkirjastatult:

  1. vormikohane avaldus;
  2. maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
  3. vormikohane elulookirjeldus (CV);
  4. kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud õppe läbimist tõendava dokumendi koopia, sh nõustamismetoodikat käsitleva täiendõppe kohta;

Viimati muudetud: 11.02.2019