LEADER rahvusvaheline koostöö perioodil 2007-2013

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu toetatakse Leader kohalike tegevusgruppide riikide- ja riigisiseseid koostööprojekte kõikides liikmesriikides.

Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 Leader-meetme raames toetatakse kohalike tegevusgruppide vahelisi koostööprojekte, nii Eesti tegevusgruppide, kui ka teiste liikmeriikide kohalike tegevusgruppidega või koguni kolmandas riigi samalaadsetel alustel moodustatud organisatsiooniga. Koostööprojektide kaudu viib Leader kohalik tegevusgrupp ellu oma piirkonna strateegiat.

Maaeluvõrgustiku büroo eestvedamisel korraldati 2013. aastal esimene Põhja- ja Baltimaade LEADER rahvusvahelise koostööprojektide konkurss.

Konkurssi kaaskorraldajateks olid Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Soome ja Taani maaeluvõrgustike üksused. Konkursi tulemused tehti teatavaks tunnustusüritusel Lillepaviljonis, Tallinnas 26. septembril 2013.

Eestisse tuli võit parima kultuuriprojekti - Pärnu Lahe Partnerluskogu juhitav kultuuriprojekt "Keskaja festivalid" ja parima kohalike ressursside ja keskkonna projekti kategoorias - Saarte Koostöökogu ja Hiidlaste Koostöökogu osalusel tehtud projekt "Sirguvad Söögisellid". Vaata konkursi kohta SIIT

Konkursil tunnustatud ja esitatud projektide kohta andis maaeluvõrgustiku büroo välja trükise (eesti ja inglise keeles). Poola maaeluvõrgustiku üksus andis trükise välja ka poola keeles.

Viimati muudetud: 29.10.2017