Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!

 

Edulugude kogumise eesmärgid:

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) toel majandati keskkonnasõbralikult ligikaudu 400 000 hektarit põllumajandusmaad ning mahepõllumajanduslikult üle 126 000 hektari. Toetused on aidanud säilitada ohustatud tõuge ja liike ning Natura 2000 alasid, on hooldatud poollooduslikke kooslusi ja rajatud kiviaedu. Lihtsa ja ülevaatliku info peamiste numbritega leiab SIIT.

Näidete kogumise eesmärk on selgitada edulugude põhjal laiemale avalikkusele, milleks MAK keskkonnameetmed on head, sest umbes 40% kogu MAK eelarvest läheb keskkonnameetmetele.

MAKi kommunikatsioonistrateegia 2016.a tegevuskava fookusteemaks on põllumajanduskeskkond, et näidata põllumehe keskkonnahoidlikku tegevust ka laiemale avalikkusele.

Kelle lugusid ootame?

Ootame põllumajandustootjate lugusid, kes on saanud toetusi Eesti maaelu arengukava 2007-2013 teise telje raames ehk põllumajanduslikke keskkonnatoetusi:

Meede 2.1. - Ebasoodsamate piirkondade toetus
Meede 2.2. - Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
Meede 2.3.1. - Keskkonnasõbralik majandamine
Meede 2.3.2. - Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
Meede 2.3.3. - Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Meede 2.3.4. - Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Meede 2.3.5. - Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
Meede 2.4. - Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus
Meede 2.5.1. - Kiviaia rajamise ja taastamise toetus

Näiteid kogume viies erinevas kategoorias:

Näidete esitamine 

Näite esitamiseks palume täita ankeet  ning saata see e-posti aadressil konkurss@maainfo.ee

Ankeetide esitamise aega on pikendatud kuni 1. juunini.

Valimine: Maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetest moodustatakse hindamiskomisjon, kes valib esitatud edulugudest välja parimad - igast kategooriast neli, keda külastatakse juunikuu jooksul ka kohapeal. Parimad saavad trükisesse ning iga kategooria parimat edulugu esindavat põllumajandustootjat premeeritakse kogemusreisiga Rumeeniasse (toimub oktoobris).

Kuidas avalikkust teavitatakse?

Artiklid: Maaeluministeeriumi ajaveebis hakkavad artiklid ilmuma juulis-augustis.

Trükis: Iga kategooria parimad edulood lähevad trükisesse "Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!", mis ilmub septembris.

Tunnustamine: Parimad edulood kuulutakse välja 17. septembril  Eesti Vabaõhumuuseumis toimuval leivapäeval.

Seotud artiklid, teated jms


Info konkursi kohta: Krista Kõiv, e-post kk@maainfo.ee või telefon 511 2562 või Reve Lambur, e-post reve@maainfo.ee või telefon 529 8009

Konkursi läbiviimine on toetatud Eesti maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.

 

Viimati muudetud: 19.05.2016