ARUKAD KÜLAD

 

MIS ON ARUKAS KÜLA?

Arukate Külade (Smart Villages) kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui arendavad välja uusi võimalusi.

Nende külade puhul täiustatakse traditsioonilisi ja uusi võrgustikke ning teenuseid digitaal- ja telekommunikatsioonitehnoloogia ja innovatsiooniga ning lõigatakse senisest enam kasu vajalikest teadmistest.

Eesmärk on tõsta kohalike elanike ja ettevõtete heaolu!

ALLIKAS: Euroopa Liidu tegevused Arukate Külade raames

VÄÄRT INFO: Arukate külade tööriistakomplekt

VIIMASED UUDISED:

 

ARUKATE KÜLADE ARENGUPROGRAM! Teie küla, väikelinn või külade piirkond võiks osaleda üleeuroopalises arenguprogrammis "Arukad maapiirkonnad 21. sajandil"!(Konkurss on lõppenud!) Loe edasi

     
 

Arukad külad Soomes: ideed toetuse kavandamiseks tulevastes ÜPP strateegiakavades. Soome on üks riike, kes on järgmise programmiperioodi arukate külade tugiraamistiku ettevalmistamisel kõige kaugemale jõudnud. Loe edasi

     
  Poola otsis arukaid külasid. 2019. aasta sügisel korraldas Poola Teaduste Akadeemia maaelu ja põllumajanduse arengu instituut koos partneritega "Arukate külade" konkursi - "Minu arukas küla". Loe edasi
     
  Euroopa Lairiba uudiskiri aprill 2020. Euroopa Lairiba uudiskirjast saab lugeda inspireerivaid näiteid ja uudiseid, mis puudutavad lairibaühenduse arengut Euroopas. Loe edasi
     
  Kõik, mida sa peaksid teadma arukatest küladest - Arukad külad - kohalike tegevuste toetamine kogub ühe suuremat hoogu. Hoog arukate külade ümber kasvab jätkuvalt, seda nii Euroopa Liidus, riiklike poliitika valdkondades, kui ka maakogukondades. Loe edasi
     

  ARUKAID KÜLASID TUTVUSTAV VIDEO:
 

 

 

Viimati muudetud: 12.05.2020