LEADER 2.0 tingimused

 

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond (maaeluvõrgustik) koostöös Maaeluministeeriumiga kuulutasid välja konkursi „Märka LEADERit 2.0“ Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks.

Konkursi „Märka LEADERit 2.0“ eesmärk on esile tõsta ettevõtjaid, mittetulundusorganisatsioone, sihtasutusi ja kohalikke omavalitsusi, kes on LEADER-meetme toetuse abil viinud ellu olulisi piirkonna arengule kaasa aitavaid tegevusi. Samuti:

Kategooriad:

Konkurss kuulutatakse välja neljas põhikategoorias:

1.           Piirkonna areng – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt panustanud piirkonna arengusse, edendanud ettevõtlust või põllumajandust; loonud või säilitanud töökohti; arendanud tooteid või teenuseid; panustanud kultuuriväärtuste säilitamisse; tõstnud piirkonna külastatavust või mainet.

2.           Koostöö ja kaasamine – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt panustanud koostöö või võrgustike arendamisse piirkonnas. Oodatud on nii rahvusvahelised kui ka siseriiklikud koostöö- ja ühisprojektid, nii sama valdkonna kui ka erinevate sektorite, kogukondade või ettevõtjate koostöö arendamisel. Kaasavateks projektideks on need, mille puhul on toetuse abil edendatud mõne sihtgrupi olukorda: erivajadusega inimesed, noored, eakad, pikaajalised töötud või aidatud kaasa teisest rahvusest inimeste integratsioonile.

3.           Uuenduslik - Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt silma paistnud mõne tehnilise uuendusega või nutika meetodi kasutamisega, mistahes valdkonnas. Oodatud on ka arukad lahendused kogukonna või teenuste arendamise valdkonnas.

4.           Keskkonna- ja kliimasõbralik – Kategooriasse oodatakse projekte, mis on märkimisväärselt silma paistnud keskkonnasõbralike lahenduste arendamisega ja/või kliimamuutuste mõjude vähendamisega. Oodatud on ka keskkonna teadlikkuse suurendamise või piirkonna loodusväärtusi tutvustavad projektid. 

Ankeedi esitamine:

Konkursi ANKEET (allalaadimiseks)

Konkursi INFO (allalaadimiseks)

Konkursile esitatav projekt on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetmest toetust saanud projekt, mis on lõpetatud või lõppjärgus olev ja millel ei ole tagasinõudeid või vaideid.

·       Esitataval projektil ei tohi olla olulisi rikkumisi või PRIA tagasinõudeid.

Täidetud ankeedid saadetakse ainult e-posti teel konkurss@pmk.agri.ee. Fotod saadetakse samuti e-posti teel. Kui fotosid on palju või nad on saatmiseks liiga suured lepitakse kokku üleslaadimise keskkond.

Fotode esitamine:

Parimate valimine ja väljakuulutamine:

Ankeetide läbivaatamise ja projektide eelvaliku teostab maaeluvõrgustik. Laekunud projektid jagatakse põhi- ja vajadusel ka ala-kategooriatesse (näiteks: põllumajandus, maaturism, noored, vms).

Maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmetest ja koostööpartneritest moodustatakse konkursi komisjon, kes valib igast kategooriast kuni 4 nominenti, kes osalevad ka Rahva Lemmiku valikul. Konkursi komisjonile jääb vajadusel ka kategooria määramise õigus. Samuti on konkursi komisjonil õigus teha ettepanekuid eriauhindade välja andmiseks.

Nominendid tehakse teatavaks juunis 2020.

Konkursi võitjad, Rahva Lemmik ja Parim LEADER-projekti video kuulutatakse välja 11. augustil 2020 Jänedal toimuval LEADER suveseminaril.

Parimate projektide valikukriteeriumid:

Parimate LEADER-projektide hindamisel lähtub konkursi komisjon eelkõige järgmistest kriteeriumitest:

  1.  Projektiga saavutati oluline mõju piirkonnale, valdkonnale või sihtgrupile;
  2.  Projektil on pikaajaline mõju;
  3. Oma valdkonnas tehti või saavutati midagi uut või unikaalset;
  4. Projekti tulemused või kogemused on ülekantavad;
  5. Projekti elluviimisel oldi keskkonnahoidlik ja toetuse kasutamisel säästlik;
  6. Projekti teostamisel tehti või arendati koostööd.

 RAHVA LEMMIK LINK

Rahva Lemmiku valimise eesmärk on laiema avalikkuse kaasamine ja LEADER edulugude levitamine.

Projektide hulgast valitud nominendid osalevad ka Rahva Lemmiku valikul. Rahva Lemmik valitakse veebihääletuse teel.

Täpsem info avaldatakse juunis 2020.

VIDEOKONKURSS LINK

Parim LEADER-projekti videokonkurss on vabatahtlik lisavõimalus esitada konkursile „Märka LEADERit 2.0“ esitatud projekti kohta ka video.

Tegu on lisakonkursiga, mis annab võimaluse levitada positiivset infot LEADER projekti kohta, kaasata video tegemisse laiemat ringi, näiteks piirkonna noori. LEADER parimate projektide valikut video olemasolu ei mõjuta, vaid osaletakse eraldi kategoorias.

Video pikkus võib olla kuni 2-5 minutit.

Oodatakse meelelahutuslikke videoid, millest samas tulevad esile projekti eesmärgid, tegevused ja tulemused.

Videote hindamisel ei ole määravaks tehniline teostus.

Oluline on arvestada, et videote sisu, sealhulgas muusika kasutamine, peavad vastama autoriõiguse seaduse sätetele.

Videote esitamise tähtaeg on 2. august 2020. Video esitamiseks on eraldi vorm. ANKEET (allalaadimiseks)

Eelvalikuga valitakse kuni 10 parimat, mis tulevad esitamisele Jänedal.

Võitja valitakse Jänedal.

Projektide andmebaas:

Konkursi käigus kogutud projektid lisatakse maaeluvõrgustiku veebilehe MAK 2014-2020 projektinäidete andmebaasis maainfo.ee


Vaata ka:

Konkursi tähtaega pikendati: maainfo.ee/index.php

Tunnustusürituse FOTOGALERII: maainfo.ee/index.php

 


 /public/files/arengukava_logo_el_horisontaal-uus.jpg

 

Viimati muudetud: 28.08.2020