September 2007

28. september 2007


VAATA! Saarte Koostöökogu: Saarte Koostöökogu loob maapiirkondade arengukava

VAATA! Hiiu Leht: Koostöökogu ootab töine sügis

Põllumajandusministeerium: Esmaspäeval ja teisipäeval viibib põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder visiidil Hiiumaal

 

27. september 2007


eÕigus: MAK 2007 – 2013 meetme 3.2 Külade uuendamine ja arendamine määruse eelnõu eÕiguses

eÕigus: MAK 2007 – 2013 meetme 1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur määruse eelnõu eÕiguses

Põllumajandusministeerium: Järgmised uue maaelu arengukava toetusmeetmed avatakse oktoobris

 

25. september 2007


Põllumajandusministeerium: Seeder loodab, et Maaelu arengukava 2007-2013 kinnitatakse novembriks

eÕigus: Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu eÕiguses kooskõlastusringil

Lääne-Virumaa arengukonverents Jäneda mõisas

 

24. september 2007


eÕigus: Perioodi 2007 - 2013 struktuuritoetuste meetme ”Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine “ määruse eelnõu eÕiguses kooskõlastusringil

EAS: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alustab mittetulundusühingute mentorlusprogrammiga

Põllumajandusministeerium: Põllumajandusministeeriumi tellitud sektoriküsitluse vastamistähtaeg on 25. september

VAATA! Harju Ekspress: Lääne-Harjumaal on puudu kogukonnatundest

Valgamaalane: Kodukant kutsub külasid Sangastesse koolitusele

 

23. september 2007


VAATA! Meie Maa: Saarte Koostöökogu kutsub infopäevale

Euroopa Noored Eesti büroo: Euroopa Noored projektikirjutamise seminar 08.10.2007

 

22. september 2007


VAATA! Lääne-Harju Koostöökogu: Lääne-Harju Koostöökogul strateegia koostamise avaseminar

Sotsiaalhoolekande aastakonverents "Kui väikesed räägivad, kas suured kuulavad?"

VAATA! Valgamaalane: Külalood: Restu küla ei ole enam valge laik

Eesti Skautide Ühing: Saa skaudijuhiks - kursus "Tere tulemast skautlusesse"

 

21. september 2007


VAATA! Päästeamet: Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühendustele “Õnnetuste ennetamine 2008”

eÕigus: Perioodi 2007 - 2013 struktuuritoetuste meetme ”Kohalike avalike teenuste arendamine“ määruse eelnõu eÕiguses kooskõlastusringil

VAATA! www.pikk.ee portaal: Algavad infopäevad Maaelu arengukava 2007–2013 maamajanduse mitmekesistamise ja külade arengu meetmete tutvustamiseks

 

20. september 2007


MES: Bioenergia alane õppereis Saksamaale

Biomassi ja bioenergia veebileht: Ökomess Elukvaliteet 2007

Maaleht: Kas põllumees saab rikkaks?

Meie Maa: Vanasõna ütleb: "Rukis on maja peremees" ehk maaleib jälle ausse!

Maaleht (Sinu Mets): Maaparandusmeede tuleb kõige varem

VAATA! Nädaline: Raplas arutati elukeskkonna parandamist

Võrumaa Teataja: Kuidas soodustada elu maal?

Võrumaa Teataja: 120 Võrumaa maaperet said senisest parema vee

LõunaLeht: Aeg näitab, kas Kagu-Eestile piisab ühest taluliidust

 

19. september 2007


VAATA! Lääne-Harju Koostöökogu: uuringu tutvustus uues infolehes

Ida-Harju nädalaleht, Sõnumitooja: Leesi rahvamaja remonti jätkatakse

Virumaa Teataja: Pererahvas, kes väärtustab traditsioone

 

18. september 2007


Valgamaalane: Õpilased võistlevad menüü koostamises

Postimees: PRIA: enne kevadet ei juhtu midagi

 

17. september 2007


Nädaline (Talu Leht): Ükskord investeeringutoetused tulevad niikuinii!

VAATA! Oru valla teabeleht: LEADER tüüpi meetme arengufoorum

BNS: Narva tuhavälja tuulepagi rajamiseks on vaja EL-i luba

VAATA! Virumaa Teataja: Soomlased kiitsid Pandivere külade aktiivsust

 

14. september 2007


VAATA! Rohelise Jõemaa Koostöökogu: Jõemaa õppereis mäemaale Slovakkiasse algab turismiettevõtete päevaga

 

13. septemeber 2007


Oma Saar: Elle Mäe maaleib läks nagu soe sai

VAATA! Maaeluvõrgustik: Soome kinnitas Leader tegevusgruppide nimekirja ja eelarve programmperioodiks 2007 - 2013

 

12. september 2007


VAATA! Raplamaa Partnerluskogu: Raplamaa Partnerluskogu alustas mõttetalgutega

Juuru valla veebileht: Seminar-nõupidamine LEADER programmi võimaluste kasutamisest

Meie Maa: Viis kuud adraseadmist

VAATA! Juuru valla veebileht: Raplamaa Partnerluskogu logo ideekonkurss

Sakala: Itaalia meisterkokk õpetab Olustveres

 

11. september 2007


VAATA! Saarte Koostöökogu: Saarte Koostöökogu kutsub infopäevale

 

10. september 2007


PIKK portaal: Eesti Maaelu Arengukava põllumajandusliku keskkonnatoetuse alane algõpe

VAATA! Lääne maakonna spordiinfo veeb: Leader strateegia koostamine Lääne maakonnas

Tartu Vabatahtlike Keskus: Oodatakse kanditaate Eesti vabatahtlike tunnustamiseks

Põllumajandusministeerium: Ungaris avatakse näitus "Leib on taluperemees"

Postimees: Noored saavad osaleda kahel tervislikkust soosival konkursil

 

08. september 2007


VAATA! Maaeluvõrgustik: Soome Leader: vajame elukvaliteeti ja tegevusi igal tasandil

Vooremaa: Kodupaiga kultuuriloo hõng kooliseinte vahel

 

06. september 2007


LõunaLeht: Kas elu Kagu-Eestis on väljasuremisohus?

VAATA! Rohelise Jõemaa Koostöökogu: Leader grupid Ahvenamaal

 

04. september 2007


Õpetajate Leht: Õpetajad hankisid välislähetusesl väärtuslikke kogemusi

 

03. september 2007


VAATA! Maaeluvõrgustik kutsub Leader programmiga liitumata valdu infopäevale

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS): Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste esitamise tähtaeg on 01. oktoober

 

01. september 2007


VAATA! Tori vallaleht "Kaldad": Head uut kooliaastat!

Järva Teataja: Hermanni küla loob ennast ise

Viimati muudetud: 01.03.2010