EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2023
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

PRIA ootab pindalatoetusi taotlema (MAK 2. telje meetmed)

Allikas: PRIA uudised
30. aprill 2012. a

 

2. mail alustab PRIA pindala- ja keskkonnatoetuste taotluste vastuvõttu ja loodab, et suur osa rohkem kui 16 000 maaharijast vormistavad taotluse elektrooniliselt e-PRIAs.

Maikuu on igal aastal PRIA jaoks töörohke aeg, sest toetustest huvitatute seas on just pindalatoetuste soovijaid kõige rohkem. Mullu menetlesime umbes 22 000 kliendi taotlusi, neist ainuüksi ühtset pindalatoetust (ÜPT) said 16 291. Nii toetuste abil haritava maa pind kui pindalatoetuste taotlejate hulk on viimastel aastatel kasvanud, samuti ÜPT toetuse määr – see ligineb100 eurole hektari kohta.

Mullu hariti või hoiti heas põllumajanduslikus korras üle 884 tuhande hektari põllumajandusmaad ja hooldati üle 24 tuhande ha poollooduslikke kooslusi.

Milliseid toetusi saab taotleda?

Euroopa Liiduga liitumisel kokkulepitud reeglite põhjal on tänavu viimane aasta, mil Eestis on lubatud lisaks EL-i eelarvest rahastatavale ÜPTle maksta riigieelarvest lisaks täiendavaid otsetoetusi. Pindalatoetuste valdkonnas on need heinaseemne ja põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus. Mõlema maksmise aluseks on taotlejale varasemate aastate maaharimise põhjal määratud toetusõigused.

Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) keskkonna ja paikkonna säilitamise meetmete raames saab taotleda ebasoodsamate piirkondade toetust, Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetust, Natura 2000 t erametsamaa toetust (seda tuleb taotleda SA Erametsakeskus kaudu), keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku tootmise, ohustatud tõugu looma pidamise, kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukki) kasvatamise ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Kõigil MAKi toetustel on ühikumäärad aastate lõikes samad, otsetoetuste ühikumäärad kinnitab PRIA 24. novembriks.

Mis on tänavu uutmoodi?

Kõigil tuleb lisaks taotlusele, põldude loetelule ja kaartidele esitada täidetult nõuetele vastavuse küsimustik. Vastused annavad infot taotlejatele rakenduvatest nõuetest, mille kohta ei ole riiklikes registrites piisavalt andmeid.

Põldude loetelu (vorm PT50A) täites tuleb arvestada uue põllumajanduskultuuride loeteluga ja kirja panna kasvatatav põllumajanduskultuur vastavalt loetelule. Samuti on vormil uus veerg kasvatatava kultuuri kasutuviisi või otstarbe kohta. Veergude täitmise kohta annavad selgitusi märkused vormi lõpus.

Loetelu uuendamine oli vajalik selleks, et viia see kooskõlla põllumajandusmaa klassifikaatoriga riigi infosüsteemi kuuluvas andmekogus. Taotluse täitmisel tuleb lähtuda uuest loetelust. Põllumajandusmaa ja seal kasvatatavate kultuuride puhul on loetelus selgemini välja toodud, mida loetakse teraviljaks, õli- ja kiukultuuriks, kaunviljaks, rühvelkultuuriks, liblikõieliseks, kõrreliseks heintaimeks jne; infot saab erinevate terminite kohta.

Uus põllumajanduskultuuride loetelu on avaldatud „Abiks taotlejas“. Otsetoetuste kohta on see PRIA kodulehel taimekasvatuse rubriigis, MAKi keskkonnatoetuste juhend on nii kodulehel kui ka trükisena PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

Põldude loetelus (vorm PT50A) tuleb iga põllu kohta teha märge põllumajandusmaa kasutusõiguse kohta. Kasutusõigus on maa omanikul, maa rentnikul (põllumajanduslik suuline või kirjalik rendileping) või muul õiguslikul alusel maa kasutajal (kasutusvaldus, tasuta kasutamise leping). Kui suurel põllul on mitu maa kasutamise õiguslikku alust, siis piisab, kui märkida see õiguslik alus, millega on hõlmatud suurem osa põllust. Põldu taotlusel kasutusõiguse alusel osadeks jagama ei pea.

Kirjalikke tõendeid kasutusõiguse kohta PRIA taotluse vastuvõtmisel ei küsi. Seda infot läheb aga tarvis näiteks siis, kui hiljem selgub, et samale maale taotleb toetust mitu põllumeest või kasutusõiguse teemal kerkib kaebusi ja vaidlusi.

Nõuetele vastavuse nõuete hulka lisandub tänavu uus veekaitse-nõue: vooluveekogude äärde tuleb rajada või jätta looduslikust taimestikust (puud, põõsad) puhverriba, et takistada väetiste kandumist vette. Alla 10 km2 valgalaga maaparandussüsteemi eesvoolul peab puhverriba olema vähemalt 1 m laiune, suurema valgalaga süsteemi, jõe, oja, peakraavi ja kanali puhul vähemalt 10 m lai.

Mitu muudatust puudutavad poollooduslike koosluste hooldamise toetust (PLK) ja mahepõllumajandusliku tootmise toetust (MAH). Alates 2012. a ei saa enam PLK toetusalust pindala suurendada üle 30% või üle 2 ha ja seeläbi uut kohustust alustada. PLK ja MAH kohustusealust pinda saab alates 2012. a kohustuse võtja vähendada kuni 10% võrra ja vaid siis, kui ettevõte või selle osa antakse üle teisele isikule. Enne 2012. a PLK ja MAH kohustuse võtnud taotlejad saavad algset kohustusealuse maa pindala vähendada kuni 30% ulatuses. Kes võttis PLK kohustuse 2007-2008. a, neil on võimalus pikendada kohustuseperioodi 20. maini 2014, esitades selle kohta pikendamise-taotluse vormil MT60.

Uut kohustuse-perioodi ei saa enam alustada keskkonnasõbraliku majandamise ja loomade karjatamise (LKT) toetuse raames. Samuti on muutunud rangemaks sanktsioneerimine LKT toetuse nõuete rikkumisel.

Otsetoetuste summa võib väheneda

Üks olulisi muudatusi 2012. aastal on vastavalt Euroopa nõukogu määrusele otsetoetuste kogusumma vähendamine neil, kel see ületab 5000 eurot.

Otsetoetuste kogusumma koosneb ühtsest pindalatoetusest ja piimasektori eritoetusest ning täiendavatest otsetoetustest: ammlehma ja ute kasvatamise täiendav otsetoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus ning piima, veise ja ute täiendav otsetoetus.

Kõigi otsetoetuste üle 5000 euro jäävat summat vähendatakse 10% võrra ning vähendus tehakse täiendavate otsetoetuste summalt. ÜPT ja piimasektori eritoetuse summa osa, mis ületab 300 000 €, vähendatakse 4%. Kui täiendavate otsetoetuste osa otsetoetuste kogusummast ületab 300 000 €, siis vähendatakse seda ületavat täiendavate otsetoetuste osa veel 4% võrra.

NB! Vähendamine ei puuduta MAKi toetusi.

Kuna vähendamiste väljaarvestamiseks peab PRIA kõigepealt teadma kõigi pindala- ja loomakasvatuse otsetoetuste summa, siis toimub nende toetuste väljamaksmine detsembris.

Kui soovite prognoosida oma tänavustelt otsetoetustelt tehtavat võimalikku vähendamist, siis saate arvestamisel kasutada PRIA kodulehel olevat nn vähendamise kalkulaatorit (vt rubriik taimekasvatus), sisestades 2011 saadud toetuste summad.

 

Kus ja kuidas pindalatoetusi taotleda?

Taotlusperiood kestab 2.-21. maini, seejärel saab 22. maist 15. juunini taotlusi esitada ka hilinenult, kuid siis väheneb toetussumma 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. 15. juunini saab juba esitatud taotlustele ka põlde lisada ja pindalasid suurendada.

Kõigile, kellele 2011. aastal paberil esitatud taotluste põhjal toetusi määrati, saatis PRIA koju taotlemiseks vajaliku materjali, sh eeltäidetud andmetega taotluse ja põldude loetelu, nõuetele vastavuse küsimustiku, uusimad põllumassiivide kaardid ja kehtivate kohustuste olemasolul info kohustuseluste pindade ja loomade kohta. Ümbrikus oli ka trükis „Põhitõed pindalatoetuste taotlemisel 2012“, kuid sellest infost kindlasti ei piisa, olemaks kursis kõigi nõuete ja kohustustega, mis erinevate toetuste saamisega kaasnevad. Juhend annab viiteid, kust ja millist teavet juurde otsida.

Kõigi toetuste puhul on juriidiliseks aluseks meetme määrus (vt Riigi Teatajast või PRIA kodulehelt). Kuna määrused sisaldavad rohkelt viiteid teistele õigusaktidele nende sisu täpsemalt lahti kirjutamata, soovitame lugeda „Abiks taotlejaid“, kus on rohkem selgitusi ja praktilisi näiteid.

Vajadusel saab lisainfot toetuste kohta PRIA büroodest ja infotelefonil 7377 679. Taotluse sisulisel täitmisel abistavad nõuandeteenistused ja konsulendid (www.pikk.ee).

Taotlemiseks soovitame eelistada elektroonilist kliendiportaali e-PRIA. Juba praegu saab taotleja „Minu põllud“ teenuses joonistada põldude piire ning varem joonistatud põllupiire ja pindalasid üle vaadata. Lisaks saab e-PRIAs vaadata oma kohustuste andmeid teenuses „Pindala- ja loomapõhiste toetuste kohustuste andmete vaatamine, üleandmine ja asendamine“.

e-PRIA kontrollib paljusid andmeid kohe pärast sisestamist ning juhib tähelepanu vigadele ja puudustele. Seega on e-PRIAs taotluse täitmisel andmete õigsus paremini tagatud.

Paberil esitatavad taotlused palume täita enne PRIA teenindusbüroosse tulekut. Sobiva aja taotluse esitamiseks palume broneerida kodulehe kaudu, infotelefonil või büroo telefonil. Bürood teenindavad teid esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teistel tööpäevadel 8.30-16.00 ning ka laupäeval, 12. mail kl 8.30-15.00.

Pange tähele!

Palume kindlasti arvestada, et toetuste määramisel saab PRIA lähtuda vaid teie enda soovist erinevatele põldudele erinevaid toetusi saada.

  • Taotlusvormil PT50 tehke taotlemise märked kõigi taotletavate toetuste ja jätkamisel olevate kohustuste kohta. Ka varem võetud kohustuse jätkamist tuleb igal kohustuse-aastal kinnitada, muidu loetakse see katkenuks.
  • Põldude loetelu PT50A veergu 5 kirjutas PRIA teie mulluse taotluse põhjal esitatud põldude pindalad, kui need ei erinenud kindlakstehtud pindadest. See on vaid abiinfoks. Sõltumata sellest, kas tänavu on taotlusalune pind sama või erinev, tuleb 2012. a taotlemise kohta märkida veergu 9 põldude täpsed pindalad, kui sinna toetusi soovite, ning teha märked taotletavate toetusmeetmete kohta.
  • Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahetoetuse (MAH) taotlejatel tuleb põldude loetelus kindlasti märkida rohumaade rajamise aastad. Märgitud rohumaa rajamise aastate alusel tehakse kindlaks, kas põld on taotletud toetuse jaoks toetusõiguslik (KSM) või kas rohumaa puhul on tegemist külvikorras oleva rohumaaga (MAH). Andmeid võrdleb PRIA ka varasemate aastate taotlustel esitatud andmetega, tehes vajadusel järelepärimisi, vähendades toetusi või nõudes koguni eelmiste aastate toetusi tagasi. Taotlust esitades kontrollige ka PRIA põllumajandustoetuste registrile enda kohta varem esitatud andmeid (kontaktandmed, teie pangakonto, FIEks olemine või FIEna arvelt mahavõtmine jne). Vajadusel tehke registriandmetes muudatusi.

 

Soovime kõigile ladusat ja täpset taotluste esitamist ning hästi laabuvaid kevadtöid!


2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo