EST Maainfo Maaelu võrgustikutöö osakond / Maamajanduse analüüsi osakond Maainfo Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015 Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  UURINGUD
Maainfo
  VIDEOD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

PEIPIS RANNIK: 4. jaanuarist 2013 hakkab MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu vastu võtma projektitoetuse taotlusi (Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu)

Allikas: Peipsi Rannik, Kersti Oja, PKAKi tegevjuht
15. november 2012. a

 Projektitoetuse taotlusi saab esita­da 4. jaanuarist - 11. jaanuarini 2013 tööpäevadel kella 10.00-15.00 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) büroos aadressil Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa, 49503.

Projektitoetuste taotlused tuleb esitada allkirjastatult kahes eksemp­laris paberkandjal (köidetult) ja ühes eksemplaris digitaalsel andmekand­jal (PKAK poolt digitaalseks salves­tamiseks). Posti ja e-maili teel esita­tud taotlusi vastu ei võeta.

2013. a projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Peipsi kalandus­piirkonna strateegia 2009-2013" tegevussuundades ja maakonda­des:

• kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine (Ida-Virumaa, Jõge­vamaa, Tartumaa, Põlvamaa);

• otseturustamine (Ida-Virumaa, Jõ­gevamaa, Tartumaa, Põlvamaa);

• kalandusega seotud turismi aren­damine ja rannakülade taaselus­tamine (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa);

• tegevuste mitmekesistamine (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa);

• koolitustegevus (Ida-Virumaa, Jõ­gevamaa, Tartumaa, Põlvamaa). Projekti taotlused võtab vastu

MTÜ PKAK tegevjuht.

Projektid peavad vastama MTÜ PKAK strateegiale (kätte saadav http://pkak.ee/index.php/dokumendid) ja põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 poolt esitatud nõuetele, mis sätestab taotlejale esitatavad nõuded, toetuse määrad, kulude abikõlblikkuse, projektivormid, projekti elluviimise tin­gimused jne.

Projektide elluviimisel tuleb järgi­da põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 esitatud nõu­deid ja riigihankeseadust.

2013. a väljakuulutatud taotlus-voorude projekte hindavad maa­kondlikud hindamiskomisjonid, kuhu kuuluvad:

1) juhatuse esimees;

2) vastava tegevussuuna spetsialist, et ära hoida liigne erinevus sar­naste projektide hindamisel erine­vate maakondade vahel;

3) vastavat maakonda esindav juha­tuse liige;

4) 4 konkreetse maakonna esindajat. Projektitoetuse taotluste hindamis­kriteeriumid tegevussuundade lõikes on hindamiskomisjonile projektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks. (Hindamis­kriteeriumid on toodud välja Peipsi kalanduspiirkonna strateegias, mille leiab http://pkak.ee/index.php/dokumendid/).

Tegevjuhil on õigus nõuda taotle­jalt lisadokumente ja selgitusi taot­luses esitatud andmete selgitamiseks või täpsustamiseks.

Tegevjuht esitab hindamisko­misjonile taotluste nimekirja koos fikseeritud puudustega. Kõik hinda­miskomisjoni liikmed täidavad enne komisjoni koosolekut hindamislehe. Koosolekul arutatakse projektitaotlused ja neile antud punktid läbi. Li­satakse ühisotsusena antavad punk­tid. Hindamiskomisjon teeb otsuse projektikonkursi käigus laekunud projektide paremusjärjestuse kohta. Hindamiskomisjoni otsusest tehakse avalikustamisele minev koond, mil­les ei kajastu hindamiskomisjoni iga üksikliikme poolt antud punktid, mis tagab hindamise anonüümsuse.

Hindepunktide arv moodustub hindamiskomisjon liikmete poolt an­tud punktide summa jagamisel hin­damisest osavõtnud liikmete arvuga ja ühisotsusena antavate punktide summana. Kui projekt saab ühe hindamiskriteeriumi raames komisjonilt 4 või rohkem nullpunkti, siis projektitaotlus ei kvalifitseeru. Projekti-taotluse rahastamisotsuseks on vaja saada vähemalt pooled punktid (27 punkti) projektivooru maksimum­punktidest.

Hindepunktid moodustuvad:

- komisjoniliikme punktide keskmi­ne, max - 39 punkti;

- komisjoni ühisotsus, max - 14 punkti.

Kokku võimalik saada max - 53 punkti.

Komisjoni poolt ühiselt antavad punktid tulenevad konkreetse projek­tivooru projektitaotluste võrdlusest järgnevate kriteeriumite alusel:

- äriidee sobivus turu-tingimustele -7 punkti;

- hinnakujundus ja hinnapoliitika turutingimuste kontekstis; turun­dus- ja tootearenduspõhimõtete

olemasolu ja nende rakendatavus - 7 punkti.

Võrdsete hindepunktide puhul an­takse eelistus lühemat aega tegutse­nud ettevõtjale, kui on olnud tunduv areng tegevuses (kuid mitte alla 3 aasta toiminud ettevõttele); ühistöö­le; jätkusuutlikkusele; uusi töökohti loovale.

Otsus paremusjärjestuse kohta edastatakse koos kõigi projektitaotlustega, sh need projektitaotlused, mis said hindamisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, kin­nitamiseks juhatusele juhul, kui taotletav summa ei ületa 63 911,66 eurot. Kui taotletav summa ületab 63 911,66 eurot, siis edastatakse projek­tid kinnitamiseks tegevusgrupi üld­koosolekule.

Pärast kinnitamist esitab tegevus-grupp projektitaotlused koos projek­tide paremusjärjestusega, sh projek­tid, mis said hindamisel minimaalsest punktisummast vähem punkte, PRIA-le koos põllumajandusministri mää­ruse 24.04.2008. a nr 38 § 20 lõige 1 nimetatud dokumentidega.

PRIA menetleb projektitaotlusi põllumajandusministri määruses nr 38 (24. aprill 2008) nimetatud korras.

November 2020
Tagasi  Edasi
Maainfo
      


3 logo kalanduse jaoks

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, seminar (at) pmk.agri.ee
Maainfo